PONEDJELJAK 21.5

 

Sviranje tambure, soba 31

Živčić, Fotak, Dario Harkanovac

 

13h

 

16.45h

 

UTORAK 22.5

 

Juriša, Ružić, Balog, Hrvoje Harkanovac

 

8-11h

 

15h-17.30h

 

SRIJEDA 23.5

 

Metodika nastave tambura - 19h, soba 29 - Tamburaško umijeće

 

ČETVRTAK 24.5.

 

Metodika nastave tambura - 9.30h, Soba 29 - Tamburaško umijeće

 

 

Sviranje tambure

Koprić, Janković, Pogrmilović

 

12h

 

15.45h