Nastava iz kolegija Interpersonalna komunikacija odrzat ce se u cetvrtak 7.6.2018. U 10 sati u predavaoni 29. Na akademiji.

Blanka Gigic Karl