U privitku se nalazi odluka o visini participacije u troškovima studija za studente koji će u akademskoj godini 2018./2019. upisati 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih studija na znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnoj sastavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Privitci
Datoteka
DOWNLOAD_THIS_FILE_SScan_Doc0111.pdf

<< Nazad