Ovjera semestra i upisi u višu godinu studenata preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija koji se izvode na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku obaviti će se od 25. rujna do 28. rujna 2018. godine.

Na upis u višu godinu potrebno je donijeti:

- dokaz o uplati troškova upisa 100,00kn

- dokaz o uplati troškova za projekte studentskog zbora 30,00kn

- dokaz o uplati školarine (za studente koji plaćaju školarinu)

- studenti koji upisuju apsolventsku godinu plaćaju samo troškove upisa 100,00kn

IBAN: HR7323600001102689236

Poziv na broj: OIB ILI JMBAG studenta


<< Nazad