Dana 11. listopada 1018 u 12 sati održat će se 2. razredbeni postupak za upis studenata na diplomski sveučilišni studij Kazališna umjetnost smjer: Gluma i lutkarstvo.

Pristupnici moraju dostaviti dokumentaciju najkasnije do 10. listopada 2018 godine do 12 sati.

Pristupnici su dužni dostaviti svu potrebnu dokumentaciju naznačeno na prijavnici.