U privitku se nalaze rezultati.

UPISI će se održati u utorak (9. listopada) u 9h u zgradi Rektorata, Trg Sv. Trojstva 3 (2. kat, soba 4).

Na upis je potrebno donijeti:

1. dokaz o uplati troškova upisa i upisnih materijala u iznosu od 450,00 kuna
2. dokaz o uplati troškova za izradu Xice u iznosu od 50,00 kuna
2. dokaz o uplati za projekte studenstkog zbora 30,00 kuna
3. rodni list (ne stariji od 6 mjeseci)
4. domovnica (ne starija od 6 mjeseci)
5. original svjedodžba o položenoj državnoj maturi
5. potvrda o prebivalištu ne starija od 3 tjedna
6. originalni dokumenti ukoliko nisu predani prilikom prijave na razredbeni ispit (svjedodžbe)
7. 3 fotografije 4x6 cm

- za izvanredne studente uplatnica kojom se potvrđuje uplata školarine

Sve troškove uplatiti na žiroračun Umjetničke akademije u Osijeku:
IBAN: HR732360000-1102689236

TROŠKOVI STUDIRANJA:
1. Redoviti studenti ne plaćaju troškove studiranja (školarinu) pri upisu ako upisuju 1. godinu prvi put.
2. Studenti koji su iskoristili pravo prvog besplatnog upisa na studij dužni su platiti školarinu u iznosu od 9.240,00 kuna.

 

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, a ne upišu se prema utvrđenom rasporedu, gube pravo na upis.