Na temelju članka 43. Privremenog statuta Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i sukladno članku 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ br, 129./05.), a na prijedlog Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja Anice Tomić u postupku izbora u naslovno nastavno zvanje umjetničkog suradnika  iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana gluma na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, privremena dekanica Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku objavljuje

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

pristupnice Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje umjetničkog suradnika  iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana gluma održat će se u petak 19. listopada 2018. u 18,00 sati u predavaonici br. 13, zgrada Odsjeka za kazališnu umjetnost, Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1G, Osijek.

 

  • Pristupnica: Anica Tomić
  • Tema: Gavellin Mitspiel

 

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i Stručnim povjerenstvom u sljedećem sastavu:

 

1. Doc. art. Jasmin Novljaković, predsjednik, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

2. Izv. prof. art. Vjekoslav Janković, član, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

3. Izv. prof. art. Tatjana Bertok-Zupković, članica, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku.

 

PRIVREMENA DEKANICA

Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić

 


<< Nazad