Na temelju članka 43. Privremenog statuta Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i sukladno članku 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ br, 129./05.), a na prijedlog Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja Ivane Tomić – Obrdalj u postupku izbora u naslovno nastavno zvanje umjetničkog suradnika  iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, privremena dekanica Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku objavljuje

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

pristupnice Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje umjetničkog suradnika  iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, održat će se u utorak 30. listopada 2018. u 11,00 sati u predavaonici br. 28, zgrada Odsjeka za glazbenu umjetnost, Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1G, Osijek.

 

  • Pristupnica: Ivana Tomić - Obrdalj
  • Tema: Obrada polifonijsko-kompozicijskih tehnika
    na primjerima vokalnih djela G. P. da Palestrine

 

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i Stručnim povjerenstvom u sljedećem sastavu:

1. Izv. prof. art. Berislav Jerković, predsjednik, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

2. Doc. art. Vlaho Ljutić, član, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

3. Marko Sesar, umjetnički suradnik, član, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku.

PRIVREMENA DEKANICA

Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić

 


<< Nazad