profesor Vladimirov će održavati nastavu u slijedećim terminima

 

Pon 5.11.

13h SVIRANJE TAMBURE, dvorana 1

 

utorak 6.11

8h SVIRANJE TAMBURA, dvorana 1

14h METODIKA NASTAVE TAMBURA, dvorana 1

 

srijeda 7.11.

18.30h METODIKA NASTAVE TAMBURA, predavaonica 2

 

četvrtak 8.11.

10h SVIRANJE TAMBURE

14h SVIRANJE TAMBURE

 

petak 9.10.

10h METODIKA NASTAVE TAMBURA