Pojedini korisnici ISVU sustava su dobili mail u kojem se zahtijeva da potvrde svoj ISVU korisnički račun klikom na priloženi link.

To je LAŽNI MAIL! Ne klikajte na link!

ISVU ne traži potvrdu korisničkog računa putem maila!

 

 


<< Nazad