Prof Drakulić raditi će prema rasporedu:

u utorak, 27.11.:

10-11:30 Kompozicija i teorija I.g. Kompozicija

11:30-12:30 smjer Tambure II.g. Pozn.tamb.literature

12:30-14 Kompozicija i teorija I.g. Kompozicija

14-15:30 Kompozicija i teorija II.g. Kompozicija / Čavar, izborni

15:30-18:00 smjer tambure II g. Pozn.tamb.literature

18-21 T.umijece I g. Povijest tamburaskog umijeca

 

u srijedu, 28.11.: 

8:30-10 T.umijece I g. Priređivanje

10:45-11:30 Kompozicija i teorija I.g. Kompozicija

11:30-13 T.umijece II g. Povijest izvodjacke umj.

13:30-15:30 Kompozicija i teorija I.g. Kompozicija

15:30-17 T.umijece I g. Povijest tamburaskog umijeca

17-18:30 T.umijece II g. Povijest izvodjacke umj.

18:30-19:15 T.umijece II g. Priređivanje