5. Prosinca

12h KOLOKVIJ - Sviranje tambure

18.30h - SVIRANJE TAMBURE, predavanja

 

6. Prosinca

10h SVIRANJE TAMBURE

14h SVIRANJE TAMBURE

 

7. Prosinca

10h SVIRANJE TAMBURE

14h SVIRANJE TAMBURE

 

8. Prosinca 

10h SVIRANJE TAMBURE