Na temelju članka 43. Statuta Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i sukladno članku 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ br, 129./05.), a na prijedlog Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja Zdenka Bašića u postupku izbora u naslovno nastavno zvanje umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja likovne umjetnosti, umjetnička grana animirani film i filmski mediji na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, dekanica Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku objavljuje

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

pristupnika Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja likovne umjetnosti, umjetničke grane animirani film i filmski mediji, održat će se u utorak 8. siječnja 2019. u 13,00 sati u predavaonici br. 36, zgrada Odsjeka za likovnu umjetnost, Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Cara Hadrijana 8/B, Osijek.

 

  • Pristupnik: Zdenko Bašić
  • Tema: Sjeverozapadni vjetar; od crteža do nativne transmedije.

 

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i Stručnim povjerenstvom u sljedećem sastavu:

 

1. Izv. prof. art. Stanislav Marijanović, predsjednik, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

2. Doc. art. Dubravko Mataković, član, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

3. Doc. art. Hrvoje Duvnjak, član, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku.

DEKANICA

Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić

 


<< Nazad