Prof.Alejandro Cordova će održati nastavu u slijedećim terminima:

 

PONEDJELJAK 14.1.2019.

14-16-15h Komorno sviranje, kvartet 1 (Radić, Banović, Đurđević i Avgostini) P1 

16.30-21h Komorno sviranje, kvartet 2 (Užar, Vuković, Bilić, Šušnjar) P1 

 

UTORAK 15.1.2019

8-12.30h Komorno sviranje, duo (Kolovrat i Knezović) D2  

14-16-15h Komorno sviranje, kvartet 1 (Radić, Banović, Đurđević i Avgostini) D2 

16.30-21h Gitarski praktikum D3

 

SRIJEDA 16.1.2019

9-11.15h D1 Gitara 1, Patrik Avgostini