1. Re.prof.art.Sanja Drakuluć neće održati nastavu 23.01.2019. Kolegij Priređivanje za ansamble održatće asistent Tihomir Ranogajec.

2. prof. Divna Šimatović održat će nastavu iz gitare  u subotu 26.01.2019. od 10 sati

3. prof. Katica Šubarić će održati nastavu iz UMijeća javnog nastupa 25.1. 2019. u !9 sati