6. veljače, predavaonica P1

12-14 Harmonija baroka

14-16 Harmonija romantizma

16-17.30 Aspekti suvremene glazbe

17.30-19 Harmonija, Harmonijska analiza