U ponedjeljak 20. travnja 2015. godine, u uredu Studentskog zbora Sveučilišta, Cara Hadrijana bb, održava se besplatna Radionica za pisanje programa koji se prijavljuju na Natječaj studentskog zbora za sufinanciranje studentskih programa.
Radionica počinje 10:00 sati. Natječaj za prijavu programa otvoren je do 21. travnja 2015. 
 
Pozivamo sve zainteresirane na konzultacije vezano uz pripremu projektne dokumentacije.
Studenti Umjetničke akademije koji planiraju prijaviti projekt, pisanu dokumentaciju trebaju dostaviti u ured dekanice najkasnije do 20. travnja 2015. godine.
 
Studentski zbor Umjetničke akademije u Osijeku

 

Rektor sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku dana 1. travnja 2015. donio je odluku o raspisivanju studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i za studentske zborove znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta. Izbori će se održati u srijedu, 29. travnja 2015. od 7 do 19 sati.

Odluke o raspisivanju studentskih izbora, imenovanju Izbornoga povjerenstva i Povjerenstva za prigovore, kao i Pravilnik za provedbu studentskih izbora, možete preuzeti u prilogu obavijesti.

Više...

1. Odluka o raspisivanju studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i za Studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica
 
2. Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku i za  Studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica
 
3. Odluka o imenovanju Povjerenstva za prigovore Sveučilišta J.J. Strossmajera u Osijeku u provedbi studentskih  izbora  za Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica
 
4. Pravilnik za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica