Oblikovanje drva, kao i rad s tim materijalom iskonski je usađen u čovjeka koji ga koristi i obrađuje još od početaka svojeg postojanja. Ljudska povijest nezamisliva je bez znanja manipuliranja drvom, a likovna obrada drva, koja od svojih prethistorijskih ritualnih početaka kontinuirano traje sve do današnjih dana, igra važnu ulogu u kulturi i umjetnosti čitavoga čovječanstva. Ideja vodilja pri utemeljenju radionice Jarčevac za konačni je cilj imala popularizirati likovnu obradu drva i suvremene tehnike obrade drva među studentima likovnih i umjetničkih akademija.
 

Kiparska radionica Jarčevac nastala je 2009. godine kao terenska nastava iz kolegija Kiparstvo za studente 3. godine Likovnog odsjeka Umjetničke akademije u Osijeku.
 

Studentska kiparska radionica u drvu Jarčevac u organizaciji Umjetničke akademije u Osijeku razvila se u respektabilnu manifestaciju na kojoj u zadnjih nekoliko godina uz studente Likovnog odsjeka UAOS-a sudjeluju i gosti s likovnih akademija iz regije.
 

Na radionici u Jarčevcu studenti uz prethodnu pripremu te stručnu pomoć mentora i profesionalnih šumara realiziraju svoja kiparska djela mahom većih dimenzija. Šumarski radnici-sjekači vješto pomažu studentima u izvedbi skulptura s motornim pilama i ostalom potrebnom mehanizacijom opskrbljujući nas svake godine i neophodnim lipovim i hrastovim trupcima.
 

Radionica se izvodi tijekom jeseni (nakon sezone komaraca) u šumi Jarčevac, udaljenoj dvadesetak kilometara od Osijeka u blizini naselja Petrijevci kod Valpova. Inače, ova je manja šuma smještena neposredno uz rijeku Dravu te s njom čini skladnu prirodnu cjelinu u kojoj žive brojne biljne i životinjske vrste pa je ambijent vrlo inspirativan i poticajan za rad. Posebnost ove radionice je također i to što studenti dijele autentični životni i radni prostor. Osim edukacijskog cilja, to jest osposobljavanja mladih ljudi za umjetničku obradu drva, cilj je jarčevačke radionice povezivanje studenata i mentora iz regije te upoznavanje mladih ljudi s ekosustavom šume, kao i približavanje studenata prirodi i njezinim resursima. Osim nastalih skulptura, rezultat ove radionice su i stečeno znanje i kompetencije studenata u obradi drveta te razvoj socijalne inteligencije i motivacijskih procesa realiziranih kroz medij kiparstva.
 

Rad u zahtjevnom materijalu kao što je drvo, nakon iskustva ovakve radionice, u studentu budi samopouzdanje i neophodnu hrabrost za kasnije izazove i eksperimente s bilo kojim kiparskim materijalom. Studenti u Jarčevcu dodatno definiraju svoje likovne estetike i umjetničke koncepte stječući neophodna znanja o drvu, alatima za njegovu obradu te konzerviranju i zaštiti ovog materijala.

 

Međunarodna studentska likovna radionica Jarčevac je kiparska radionica u drvu na kojoj sudjeluju studenti Likovnog odsjeka Umjetničke akademije Osijek i gosti sa likovnih akademija iz bližeg okruženja, a to su akademije iz Pečuha, Novog Sada, Splita, Ljubljane, Sarajeva i Zagreba. Radionicu organizira Umjetnička akademija Osijek pod voditeljstvom izv. prof. Denisa Kraškovića.
Radionica traje 10 dana tijekom kojih studenti u prirodnom okruženju izvode autorske skulpture u drvu, većih formata. Radionica ima naglasak na likovnoj obradi drva gdje studenti uz prethodnu pripremu te stručnu pomoć profesora, mentora i šumarskih majstora realiziraju svoja djela.
Likovna radionica izvodi se tijekom travnja, u suradnji sa Hrvatskim šumama koji su i vlasnici šumarskog objekta smještenog u šumi Jarčevac, udaljenoj 20 km od Osijeka, u blizini naselja Petrijevci kod Valpova. Hrvatske šume osiguravaju i pomoć u obliku drva, logistike te pomoćnih radnika koji pomažu studentima u realizaciji skulpture.
Do sada je održano 5 radionica u kojima je sudjelovalo oko 80 studenata i to u kontinuitetu od 2009. godine. Na posljednjoj radionici održanoj 2013. sudjelovali su mentori: doc. Katalin Rezsonya (PE), red. prof. Slavko Živanović (NS), red. prof. Slavomir Drinković (ZG) te dekan zagrebačke Akademije likovnih umjetnosti red. prof. Peruško Bogdanić (ZG).
 
Popis sudionika međunarodne studentske kiparske radionice Jarčevac2013:
 
Amila Berisalić (SA)
Nina Hamzić (SA)
Aleksander Andželović (LJ)
Tamara Dragan (NS)
Klaudio Kračun (NS)
Lorant Eles (PE)
Janos Csaba Tompa (PE)
Jernej Maučec (LJ)
Ivan Hajek (OS)
Marko Babić (OS)
Matija Petrak (OS)
Ozren Kecerin (ZG)
Filip Ausman (OS)
Ana Šokčević (ZG)
Luka Mimica (ST)
Đani Martinić (ST)
Ivan Mladenović (ZG)
Sheron P. Steiner (OS)