Umjetnička akademija u Osijeku jedna je od sedamnaest znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koja ima višegodišnje iskustvo u formalnom visoko školskom obrazovanju kroz izvedbu preddiplomskih i diplomskih studija iz umjetničkog područja.Osim programa formalnog obrazovanja, UAOS u skladu sa zahtjevima suvremenog obrazovanja, tržišta rada i kapitala, počinje raditi na osmišljavanju i izvođenju programa neformalnog obrazovanja, odnosno programa u okviru koncepta cjeloživotnog učenja.

Programi cjeloživotnog učenja na UAOS nastali su kao odgovor na nedostatak umjetničko/edukativnih sadržaja koji se nude u gradu Osijeku. Općenito je poznato da je šira javnost uvijek zainteresirana za bavljenje umjetnošću, bilo da se radi na razini amatera ili kao uvod u neku formu formalnog umjetničkog obrazovanja. Stoga u svim većim gradovima postoje veleučilišta, učilišta ili udruge koje nude takve oblike edukacije, kao i da upravo umjetničke akademije nude neformalne programe široj javnosti, primjerice :„The Art Academy in London“, „London College of Art“, “University of Edimburgh“, „School of Art Institute of Chicago“, „Princeton Arts Academy“ i mnogi drugi.

Osim toga, ovakvi programi cjeloživotnog učenja mjesto su gdje se razbija predrasuda da je umjetnost isključivo stvar talenta, nego je za isto potrebno i savladavanje određenih tehnika i tehnologija, organizacije rada i procesa. Vještine i umijeća određenih umjetničkih područja mogu se osmišljenim programom savladati i usavršavati. Upravo iz tog razloga Umjetnička akademija u Osijeku, najkvalificiranija je u regiji za provođenje ovakvih programa cjeloživotnog učenja.
 
 
 
 

 

 
 

Odsjek za likovnu umjetnost


 
 

Odsjek za primjenjenu umjetnost


Primjenjeno oblikovanje keramike
Modeliranje keramike i rad na lončarskom kolu
Keramički studio

 

Kontakt informacije


Novi broj telefona (031) 253 334 (uredovno vrijeme Akademije od 7 do 15 sati), ili na mail drazena.stankovic@uaos.hr

 

 

Budućim studentima Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku pripremili smo u sklopu cjeloživotnog učenja program ''Osnove glume i lutkarstva'', intenzivni
program kojim ćemo mladim ljudima približiti osnovne principe glume i lutkarstva te njihove specifičnosti kakve se gaje na Akademiji za umjetnost i kulturu u
Osijeku.
Intenzivni program „Osnove glume i lutkarstva“ mladim ljudima približava osnovne principe glume i lutkarstva, te njihove specifičnosti kakve se gaje na
Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku.
Posebna značajka ovog programa je što svakom polazniku pristupa na poseban i individualan način dajući naglasak upravo na one segmente u kojima je
polaznik slabiji i u kojima mu treba pomoći. Razvija se motorika, osjećaj za prostor, mašta i promatranje neživog svijeta iz jednog novog kuta, lutkarskim i
glumačkim očima.
Dio ovog programa je i provjera sluha i ritma, koju provode profesori i asistenti koji imaju prethodnu glazbenu naobrazbu, ali ujedno se bave scenskom
umjetnosti. Izvoditelji programa nastavnici su na preddiplomskom i diplomskom studiju Glume i lutkarstva Odsjeka za kazališnu umjetnost Akademije za
umjetnost i kulturu u Osijeku, koji, uz specijalističku naobrazbu, posjeduju i bogato praktično iskustvo te sudjeluju u realizaciji kazališnih projekata kao
dramski i lutkarski redatelji, dramski glumci i glumci lutkari, ali i kao članovi autorskog kreativnog tima (koreografi, oblikovatelji svjetla, autori glazbe i sl.), te
posjeduju bitno pedagoško iskustvo u vođenju dramskih i lutkarskih radionica za djecu i mlade.
Cijena programa po polazniku iznosi 750,00 kn
Popis predmeta:
- Provjera sluha i ritma;
- Uvod u animaciju;
- Rad na lutkarskoj etidi – prvi dio;
- Rad na lutkarskoj etidi – drugi dio;
- Gluma – radnja, rad na sebi, rad s partnerom, osobnost i dramsko lice, modeli igre;
- Vježbe: Opuštanje, Dječje igre, čulno opažanje i doživljavanje, pažnja i koncentracija, mašta;
- Rad na monologu;
- Rad na pjesmi (poezija).
RASPORED PO UMJETNIČKIM PODRUČJIMA
 
Četvrtak, 25.4.2019. god.
9,00 sati – 10,00 sati PREDMETI IZ PODRUČJA GLAZBE
10,00 sati – 14,00 sati PREDMETI IZ PODRUČJA GLUME
16,00 sati – 20,00 sati PREDMETI IZ PODRUČJA LUTKARSTVA
 
Petak, 26.4.2019. god.
 
10,00 sati – 14,00 sati PREDMETI IZ PODRUČJA GLUME
16,00 sati – 20,00 sati PREDMETI IZ PODRUČJA LUTKARSTVA
 
Subota, 27.4.2019. god.
10,00 sati – 14,00 sati PREDMETI IZ PODRUČJA GLUME
16,00 sati – 20,00 sati PREDMETI IZ PODRUČJA LUTKARSTVA
 
Sve informacije kao i prijavnice možete naći na stranicama Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku www.uaos.unios.hr ili kod Dražene Stanković, Voditeljice ureda za
studente poslijediplomskih studija i cjeloživotno učenje na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, na broj telefona (031) 224 241 (uredovno Akademije od 7 do 15 sati),
ili na mail drazena.stankovic@uaos.hr

Cjeloživotno učenje Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku

JAPANSKI BUDO, TJELESNO UČENJE I KREATIVNI TRENING

Najavljujemo upise u novi program cjeloživotnog učenja Akademije za umjetnost i kulturu. Program podrazumijeva uvod u kinestetičke, motoričke i izvedbene obrasce japanskog budōa, i to u teorijskom i praktičnom smislu. Mnogi redatelji, kazališni i plesni pedagozi dvadesetog stoljeća koristili su se principima japanskim borilačkih i terapeutskih vještina u stvaranju vlastitih glumačkih ili, šire, izvedbenih metoda. Neki od najpoznatijih zasigurno su Jerzy Grotowski, Peter Brook, Eugenio Barba ili Phillip Zarrilli. Polaznik će takvog programa moći kritički se osvrnuti na različite sustave japanskog budōa te strukture kretanja, koje u njima nalazimo, sagledati u kontekstu vlastite performativne prakse, odnosno vlastitog glumačko-izvedbenog istraživanja. S druge strane, moći će kontekstualizirati takve principe u mnogim svakodnevnim procesima koji zahtijevaju izvedbenu sposobnost, kao što su, primjerice, javni nastup i sl. Usto, moći će stvoriti vlastiti model propriocepcijskog, kinestetičkog i osnovnog motoričkog treninga za izvedbeni, glumački ili neki drugi sustavnije ili labavije koreografiran proces, odnosno "programirati" neke principe japanskih borilačkih i terapeutskih vještina u vlastitu izvedbenu praksu, i to u gotovo svim njezinim fazama, od pripremne do tzv. vrućeg kruga izvedbe. Ciljna skupina programa su stoga: profesionalni ili amaterski glumci i plesači, izvedbeni umjetnici, koreografi, svi zainteresirani za pokret ili izvedbu i kinestetiku, ali i ljudi koji se time primarno ne bave. Nikakve posebne fizičke predispozicije nisu potrebne. Kako se očekuje da će pojedine institucije slati polaznike koji rade na određenom radnom mjestu ili će program pohađati ljudi koji su iz osobnih razloga zainteresirani, neće se određivati stručne, ni obrazovne preduvjete za upis polaznika. Program traje 40 sati .

 

Dinamika održavanja dogovarat će se s polaznicima. Troškovi programa po jednom polazniku iznosi 1.500 kuna s mogućnošću plaćanja u tri rate. Program se počinje izvoditi početkom mjeseca listopada, a broj polaznika je ograničen. Sve informacije kao i prijavnice možete naći na stranicama Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku www.uaos.unios.hr ili kod Dražene Stanković, Voditeljice ureda za studente poslijediplomskih studija i cjeloživotno učenje na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, na broj telefona (031) 224 241 (uredovno Akademije od 7 do 15 sati), ili na mail drazena.stankovic@uaos.hr

UVOD U ASPEKTE RELATIVNOG I APSOLUTNOG SLUHA_1
 
(gitara, tambura, klavir)
 
I
 
UVOD I OSVJEŠTAVANJE ASPEKATA RELATIVNOG I APSOLUTNOG SLUHA
(teorijski predmeti: Solfeggio, harmonija, harmonija na klaviru, kompozicija, kontrapunkt)
Najavljujemo upise u novi program cjeloživotnog učenja Umjetničke akademije.
Program je prvenstveno zamišljen kao priprema za upise na studije glazbe
Umjetničke akademije u Osijeku, ali i za sve zainteresirane građane.
Ovim programom obuhvaća se cjelokupno znanje potrebno učenicima srednjih
glazbenih škola kako bi se što kvalitetnije pripremili, kako za godišnje ispite iz
Harmonije, tako i za razredbene ispite na većini smjerova na glazbenim
akademijama. Pozvani su učenici srednjih glazbenih škola jednako kao i njihovi
profesori.

Više...