Umjetnička akademija u Osijeku jedna je od sedamnaest znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koja ima višegodišnje iskustvo u formalnom visoko školskom obrazovanju kroz izvedbu preddiplomskih i diplomskih studija iz umjetničkog područja.Osim programa formalnog obrazovanja, UAOS u skladu sa zahtjevima suvremenog obrazovanja, tržišta rada i kapitala, počinje raditi na osmišljavanju i izvođenju programa neformalnog obrazovanja, odnosno programa u okviru koncepta cjeloživotnog učenja.

Programi cjeloživotnog učenja na UAOS nastali su kao odgovor na nedostatak umjetničko/edukativnih sadržaja koji se nude u gradu Osijeku. Općenito je poznato da je šira javnost uvijek zainteresirana za bavljenje umjetnošću, bilo da se radi na razini amatera ili kao uvod u neku formu formalnog umjetničkog obrazovanja. Stoga u svim većim gradovima postoje veleučilišta, učilišta ili udruge koje nude takve oblike edukacije, kao i da upravo umjetničke akademije nude neformalne programe široj javnosti, primjerice :„The Art Academy in London“, „London College of Art“, “University of Edimburgh“, „School of Art Institute of Chicago“, „Princeton Arts Academy“ i mnogi drugi.

Osim toga, ovakvi programi cjeloživotnog učenja mjesto su gdje se razbija predrasuda da je umjetnost isključivo stvar talenta, nego je za isto potrebno i savladavanje određenih tehnika i tehnologija, organizacije rada i procesa. Vještine i umijeća određenih umjetničkih područja mogu se osmišljenim programom savladati i usavršavati. Upravo iz tog razloga Umjetnička akademija u Osijeku, najkvalificiranija je u regiji za provođenje ovakvih programa cjeloživotnog učenja.
 
 
 
 

 

 
 

Odsjek za likovnu umjetnost


 
 

Odsjek za primjenjenu umjetnost


Primjenjeno oblikovanje keramike
Modeliranje keramike i rad na lončarskom kolu
Keramički studio

 

Kontakt informacije


Novi broj telefona (031) 253 334 (uredovno vrijeme Akademije od 7 do 15 sati), ili na mail drazena.stankovic@uaos.hr

 

 

UVOD U ASPEKTE RELATIVNOG I APSOLUTNOG SLUHA_1
 
(gitara, tambura, klavir)
 
I
 
UVOD I OSVJEŠTAVANJE ASPEKATA RELATIVNOG I APSOLUTNOG SLUHA
(teorijski predmeti: Solfeggio, harmonija, harmonija na klaviru, kompozicija, kontrapunkt)
Najavljujemo upise u novi program cjeloživotnog učenja Umjetničke akademije.
Program je prvenstveno zamišljen kao priprema za upise na studije glazbe
Umjetničke akademije u Osijeku, ali i za sve zainteresirane građane.
Ovim programom obuhvaća se cjelokupno znanje potrebno učenicima srednjih
glazbenih škola kako bi se što kvalitetnije pripremili, kako za godišnje ispite iz
Harmonije, tako i za razredbene ispite na većini smjerova na glazbenim
akademijama. Pozvani su učenici srednjih glazbenih škola jednako kao i njihovi
profesori.

Više...

Cjeloživotno učenje Umjetničke akademije u Osijeku
OSNOVE GLUME I LUTKARSTVA
(priprema za upise na studij Glume i lutkarstva)
 
Najavljujemo upise u novi program cjeloživotnog učenja Umjetničke akademije. Program je prvenstveno zamišljen kao priprema za upise na studije Glume i
lutkarstva.

Više...

Cjeloživotno učenje Umjetničke akademije u Osijeku
OSNOVE GLUME I LUTKARSTVA
 
(priprema za upise na studij Glume i lutkarstva)
Najavljujemo upise u novi program cjeloživotnog učenja Umjetničke akademije. Program je prvenstveno zamišljen kao priprema za upise na studije Glume i lutkarstva.
Intenzivni program „Osnove glume i lutkarstva“ mladim ljudima približava osnovne principe glume i lutkarstva te njihove specifičnosti kakve se gaje na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.

Više...