Završna izložba studenata Odsjeka za likovnu umjetnost, studenata Preddiplomskog i Diplomskog studija Likovne kulture, održava se već tradicionalno u prostorima Zgrade likovnih umjetnosti i Zgrade kiparstva u Sveučilišnom kampusu. U njezinoj organizaciji sudjeluju Studentski zbor i svi zaposlenici Odsjeka. Po završetku akademske godine ona daje uvid u rad na svim praktičnim kolegijima održanim tijekom dva prethodna semestra – u njoj sudjeluje gotovo 80 studenata s više od 300 radova. Koncipirana je kao presjek stvaralaštva svih studenata, a obuhvaća suvremene oblikovne varijacije i izražajne forme; sliku, skulpturu, crtež, grafički otisak, instalaciju, fotografiju i video rad, pokazujući mnogostruke i neograničene mogućnosti svojstvene suvremenoj vizualnoj i likovnoj produkciji današnjice. Uobičajeno je da na Završnoj izložbi sudjeluju i odabrani studenti s neke druge srodne Akademije, čime se omogućava komparacija, razmjena iskustava i znanja te stvaranje komunikacijske mreže za prezentaciju, produkciju i razmjenu ideja kao temelj proširenoj suradnji. U tom kontekstu ugošćene su i izložbe studenata iz Novog Sada i Pečuha.
 

Izložba nije namijenjena samo uskom krugu Odsjeka i Akademije, već i širokoj javnosti, koja tom prilikom može upoznati aktualnu godišnju umjetničku produkciju kao kreativni dijalog studenata i njihovih mentora, te ambijent i načine izvođenja nastave.
 

Na izložbi se redovito odabiru studenti čiji se radovi ističu posebnom kvalitetom te se nagrađuju skupnom izložbom u jednom od galerijskih prostora.

 

Program Završne studentske izložbe Odsjeka za likovnu umjetnost 2014.g.


6. lipnja s početkom u 19:00 h, u zgradi likovnog odsjeka, otvara se Završna studentska izložba Odsjeka za likovnu umjetnost Umjetničke akademije u Osijeku. 

Gosti izložbe su studenti Akademije umetnosti iz Novog Sada koji se predstavljaju izložbom fotografija.

U 21:00 h ispred zgrade kiparstva počinje glazbeni program; audio - vizualni performans Dore Tomić, koncert Acoustic duo Baby Blue, te nastupi DJ Pipsa i DJ Fixsella.

Sadržaj izložbe temelji se na crtežima, slikama, grafikama, skulpturama, fotografijama i video radovima studenata svih godina preddiplomskog i

diplomskog studija Likovne kulture. Izložba je u sastavu programa Osječkog ljeta mladih.


-          19:00 otvorenje izložbe

-          21:00 audio - vizualni performans Dore Tomić

-          22:00 bend, Acoustic duo Baby Blue (Ines Stjepanović - vokal, Doris Despot - gitara)

-          23:00 DJ Pips, DJ Fixsell