Otvoren je  CEEPUS natječaj za razmjenu studenata i nastavnika

Studenti mogu dobiti stipendiju za studijski boravak u jednoj od država

sudionica CEEPUS programa za ljetni semestar 2017/2018. ili za mobilnost u

trajanju od 1-3 mjeseca sa svrhom pripreme završnog rada.

Nastavno osoblje se može prijaviti za financijsku potporu za boravak na

inozemnim visokoškolskim ustanovama u trajanju od 5 do 30 dana (za

aktivnost održavanja nastave ili za mentorstvo).

 

Prijave se podnose online na www.ceepus.info, a rok za prijavu je 30.

studenoga 2017. (uz mogućnost prijave i nakon roka).

 

Za dodatne informacije na raspolaganju je:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije - Nacionalni CEEPUS ured

(e-mail: ceepus@mobilnost.hr; tel: 01 555 7855).

Objavljen je Poziv za podnošenje projektnih prijedloga u okviru programa
Erasmus+ za 2017. godinu.
Na web stranici Agencije za mobilnost i programe EU, u Erasmus+
programskom vodiču, nalaze se detaljne informacije o pojedinim
aktivnostima i rokovima za prijavu.
Agencije za mobilnost i programe EU naknadno će objaviti službene prijavne
obrasce za pojedine aktivnosti na navedenoj web stranici.
Posebno bismo napomenuli da se za Ključnu aktivnost 1 - Mobilnost
pojedinaca u području visokog obrazovanja, prijavljuje Sveučilište
(Rektorat) za svoje sastavnice, jer ova aktivnost ne podržava samostalne
prijave sastavnica sveučilišta ili pojedinaca (studenata i djelatnika).

Vezano za Erasmus+ odlazne individualne mobilnosti (ne)nastavnog osoblja
Sveučilišta u Osijeku u akademskoj godini 2015/2016., objavljen je Prvi
dodatni natječaj za dodjelu financijskih potpora za aktivnost održavanja
nastave ili stručnog usavršavanja (u Erasmus+ programskim zemljama).

Natječaj se nalazi na web stranici

http://www.unios.hr/?g=5&i=168

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavilo je natječaj za
dodjelu financijskih potpora iz ERASMUS+ programa (Ključne Aktivnosti 1)
za individualnu mobilnost studenata Sveučilišta u Osijeku na inozemna
partnerska sveučilišta ili ustanove u akademskoj godini 2015/2016.

Tekst natječaja, upute za prijavu na natječaj i provedbu mobilnosti te
prijavni obrasci dostupni su na web stranci Sveučilišta putem izravne
poveznice:

http://www.unios.hr/?g=5&i=167