Natječaji - Moj Zaba Start programa

Kultura i znanost

Natječaj financijski podupire najbolje projektne prijedloge koji uključuju nezavisnu kulturnu scenu, primjenu novih medija i tehnologija u kulturi i umjetnosti.

Uz kulturnu scenu, ovaj natječaj podupire i obrazovanje te nagrađuje znanstvene i istraživačke projekte.

Prijaviti se mogu:

 1. fizičke osobe
 2. poduzetnici
 3. profitne organizacije
 4. neprofitne organizacije

 

UVJETI PRIJAVE

Potpore najboljim projektima

Ukupni fond potpora za natječaj Poduzetništvo iznosi ukupno 330 000 kn:

 1. 120 000 kn za prvo mjesto
 2. 100 000 kn za drugo mjesto
 3. 80 000 kn za treće mjesto prema odluci Komisije
 4. 30 000 kn za četvrtu nagradu prema odabiru javnosti putem javnog glasovanja na www.mojzabastart.hr

Rokovi

Završetak prijava: 10. srpnja 2019. u 12 sati

Objava finalista: 20. rujna 2019.

Objava dobitnika: 29. listopada 2019.

 

Detalji natječaja dostupni su na poveznici http://www.mojzabastart.hr/home/kultura-i-znanost

Poziv EACEA 06/2019

Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja

Programa Kreativna Europa Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je poziv na podnošenje prijedloga EACEA 06/2019 namijenjen projektima pod krovnom temom „Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja“.

Potpora će se dati projektima:

 • koji sadržavaju nove oblike stvaralaštva kojima se povezuju različiti kulturni i kreativni sektori, uključujući audiovizualni sektor, uz primjenu inovativnih tehnologija, uključujući virtualnu stvarnost;
 • kojima se potiče primjena inovativnog međusektorskog pristupa i alata za lakši pristup, distribuciju, promidžbu i/ili unovčenje kulturnih sadržaja i kreativnosti, uključujući kulturnu baštinu.

Prihvatljivi su projekti koji sadržavaju audiovizualni aspekt i aspekt nove digitalne tehnologije, koji će se provoditi barem u jednom od sljedećih područja: muzeji, izvedbe uživo i/ili kulturna baština. U  projektima  moraju  sudjelovati  barem  tri  partnera  s  poslovnim  nastanom  u  trima  zemljama  sudionicama programa Kreativna Europa.

Minimalni  zatraženi  iznos  doprinosa  po  projektu  je  150 000 EUR, što čini najviše 60%  ukupnog troška projekta. Projekti za koje se zatraži manje od 150 000 EUR neće se smatrati prihvatljivima.

Razdoblje  prihvatljivosti  troškova  počet  će  1. siječnja 2020. g.  i  završit  će  30. lipnja 2021. g.

(18 mjeseci).

Rok za prijavu je 20. lipnja 2019. godine do 12:00 h.

Detalji natječaja dostupni su na poveznici http://deskkultura.hr/hr/natjecaji/natjecaji/digitalno-povezivanje-kultura-i-audiovizualnih-sadrzaja

Link na izvorni natječaj: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/bridging-culture-and-audiovisual-content-through-digital_en

Zaklada Novo sutra 25. travnja 2019. godine raspisuje Natječaj za prijavu projekata za financiranjeu 2019.godini iz sljedećih područja:

 

Odgoj, obrazovanje i znanost – obrazovni i edukacijski projekti vrtića, škola, visokoobrazovnih institucija i organizacija civilnog društva namijenjeni djeci i mladima s ciljem razvoja društva, znanstveno – istraživački projekti, projekti koji potiču kreativnost i inovativnost, projekti osposobljavanja djece i mladih za informacijske i komunikacijske tehnologije te ostali razvojni projekti s ciljem poboljšanja zajednice

Baština – očuvanje nacionalne materijalne i nematerijalne baštine

Humanost i društvo – projekti pomoći i potpore oboljelim osobama te osobama s mentalnim teškoćama i invaliditetom te ostalim osobama s posebnim potrebama,  projekti potpore socijalno ugroženim skupinama stanovništva u smislu podizanja svijesti u zdravlju, toleranciji, jednakosti, nenasilju itd.

 

Financijska vrijednost projekta može biti u rasponu od 10.000,00 kn do 300.000,00 kn.

Pojedinačni prijavitelji mogu prijaviti više projekata na natječaj.

 

Natječaj je otvoren od 25. travnja 2019. do 8. lipnja 2019.

 

Detalji natječaja dostupni su na poveznici: http://novosutra.hr/natjecaji/#post-1564

 

 

OTP banka Hrvatska dioničko društvo u sklopu svog donacijskog programa "Zeleno svjetlo za…" raspisala je Javni natječaj za dodjelu donacija u 2019. godini.

Natječaj je otvoren za sljedeće kategorije:

 1. Mladi, obrazovanje i znanost Izvrsnost
 2. Očuvanje kulturne, povijesne i tradicijske baštine te očuvanje okoliša
 3. Humanitarni projekti (zdravstvo, socijalna skrb, ljudska prava)
 4. Sport

Rok prijavve je 16.svibnja 2019.

Izvor https://www.otpbanka.hr/hr.  Natječajna dokumentacija dostupna na poveznici https://www.otpbanka.hr/hr/prijavnica-za-natjecaj-za-dodjelu-donacije 

Veleposlanstvo SAD-a u Zagrebu, Ured za odnose s javnošću, objavilo je natječaj u sklopu Programa malih potpora (Small Grants Program).

 

Riječ je o godišnjem programu u kojem su opisani prioriteti financiranja i strateške teme kao i procedure za podnošenje zahtjeva za financiranje.

 

Iznos pojedinačnih potpora je najviše 10.000$, a projekti će se provoditi u razdoblju od jedne godine.

 

Rok za podnošenje prijava je 7.6. 2019 - 12:00, a svi detalji su dostupni na poveznici https://hr.usembassy.gov/annual-program-statement-2019-small-grants-program/

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je JAVNI POZIV za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2019. godini

 

Sukladno ovome javnom pozivu Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu nakladnicima (izdavačima) znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku za knjige koje su tiskane u 2019. godini ili se planiraju tiskati u ovoj godini.

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija, organizacije civilnog društva – udruge. Zahtjevi za financijsku potporu podnose se na propisanom elektroničkom obrascima.  Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine obrazac i obvezujući prilozi:

a) tekst rukopisa koji je pripremljen za tiskanje - rukopisi se predaju u tiskanome obliku

b) za visokoškolske udžbenike - rješenje odgovarajućega sveučilišnog ili veleučilišnog povjerenstva za znanstveno-nastavnu literaturu;

c) najmanje dvije recenzije sastavljene prema priloženim uputama (Elementi koje treba sadržavati recenzija znanstvene knjige ili visokoškolskog udžbenika);

d) izjava nakladnika o usklađenosti rukopisa s primjedbama recenzenata.

 

Detalji natječaja dostupni su na poveznici https://mzo.hr/hr/javni-poziv-za-financijsku-potporu-izdavanju-znanstvenih-knjiga-visokoskolskih-udzbenika-u-tiskanome?cat=97

Ministarstvo kulture objavilo je Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2019. godini.

 

Cilj poziva je potpora vizualnim umjetnicima u daljnjem profesionalnom razvoju vlastite umjetničke prakse kako bi se dodatno ojačali kvaliteta i vitalnost područja suvremenog vizualnog stvaralaštva.

Potpore će se dodjeljivati u dvije kategorije:   

A) Potpora stvaranju, produkciji i distribuciji radova iz područja vizualnih umjetnosti

B) Jednokratna potpora namijenjena sufinanciranju troškova radnog prostora

Prijave se mogu podnositi od dana objave na mrežnim stranicama Ministarstva kulture do 10. svibnja 2019. godine, a detalji su dostupni na poveznici https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=23005

Objavljen natječaj za podršku mobilnosti u kulturi i – Portunus -  projekt kojim će se testirati različiti pristupi za potporu međunarodne mobilnosti europskih umjetnika i profesionalaca u kulturi.

 

Od travnja do listopada 2019. godine otvorit će se tri poziva kojima se predviđa podrška za ukupno 350-500 kratkoročnih međunarodnih mobilnosti.

Pilot-projekt trenutno je dostupan za dva sektora – izvedbene i vizualne umjetnosti, a 17. travnja objavljen je prvi poziv za potporu mobilnosti namijenjen umjetnicima i profesionalcima u kulturi iz zemalja koje sudjeluju u Programu Kreativna Europa.

Podržavaju se suradnje, rezidencijalni boravci, profesionalne razmjene i prezentacije vlastitih projekata. Kroz poziv se podržavaju mobilnosti u trajanju od 15 do 85 dana, a koje se provode u razdoblju od 15. lipnja i 31. prosinca 2019. godine.

Poziv je namijenjen profesionalcima i umjetnicima u vizualnim i izvedbenim umjetnostima djelatnostima, a koji žele ostvariti mobilnosti u trajanju od 15 do 85 dana, u razdoblju od 15. lipnja do 31. prosinca ove godine.

Rok za prijavu je 15. svibnja. Više informacija je dostupno na poveznici https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/general-information/

Objavljen  poziv financiran u okviru Europskog socijalnog fonda Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I

 

Dana 15.04.2019. godine objavljen je  poziv financiran u okviru Europskog socijalnog fonda Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija, faza I s rokom prijave do 17.06.2019. godine.

Poziv je usmjeren na unaprjeđenje kvalitete medijskog izvještavanja o ranjivim skupinama i podizanje razine javne svijesti o njihovim pravima. Pozivom će se financirati aktivnosti jačanja kapaciteta medijskih djelatnika (novinara) te proizvodnja i objava programskih sadržaja medija namijenjenih povećanju vidljivosti ranjivih skupina. Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Opći cilj: Unaprjeđenje kvalitete medijskog izvještavanja o ranjivim skupinama i podizanje razine javne svijesti o njihovim pravima.

Ukupna alokacija: Za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga osigurano je 15.000.000,00 HRK.

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 450.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 1.400.000,00 HRK.

Sufinanciranje projekata: Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Poveznica na poziv: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/mediji-zajednice-potpora-socijalnom-ukljucivanju-putem-medija-faza-i/

Grad Osijek  raspisao javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti u kulturi iz Proračuna Grada u 2019. godini.


Grad Osijek raspisao je javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti u kulturi iz Proračuna Grada u 2019. godini.

Prema ovom javnom pozivu, Grad će financirati jednokratne kulturne djelatnosti koje pridonose općem dobru, a koje provode udruge, ostale neprofitne organizacije i ustanove u kulturi kojima je područje djelovanja kultura i umjetnost.

U sklopu javnog poziva obuhvaćena su tri područja financiranja te aktivnosti koje će se financirati po pojedinom području.

Područja financiranja su:

1. Podrška institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga;

2. Jednokratne aktivnosti udruga, ostalih neprofitnih organizacija i ustanova u kulturi;

3. Provedba međunarodnih programa i projekata udruga, ostalih neprofitnih organizacija i ustanova u kulturi.

Udruge mogu podnijeti prijavu za područja financiranja 1, 2 i 3, dok ostali prihvatljivi prijavitelji mogu podnijeti prijavu za područja financiranja 2 i 3.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava za potrebe ovog javnog poziva iznosi 300.000 kuna i to: 50.000 kn za prvo područje financiranja, 170.000 kn za drugo te 80.000 kn za treće područje financiranja. Raspon sredstava namijenjen za financiranje jednokratne aktivnosti iznosi od 2000 do 20.000 kuna, ovisno o području financiranja.

Prihvatljivi prijavitelji mogu podnijeti više od jedne prijave po ovom Javnom pozivu, ali mogu sklopiti najviše dva ugovora i to po jedan u nekom od područja financiranja.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenog 2019.

Prijave na javni poziv dostavljaju se na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na internetskim stranicama Grada. Prijava s dokumentacijom se predaje u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobno u pisarnici Grada Osijeka na adresu: Grad Osijek, Franje Kuhača 9, 31000 Osijek, Povjerenstvo za ocjenjivanje jednokratnih aktivnosti udruga u kulturi u 2019. s naznakom „Ne otvaraj“.

Detalje i uvjete iz javnog poziva dostupni su na poveznici https://www.osijek.hr/natjecaji/javni-poziv-za-financiranje-udruga-u-kulturi-iz-proracuna-grada-osijeka-u-2019/