Udruga Domino poziva umjetnike i organizacije nezavisne kulturne scene na sudjelovanje na Festivalu Ganz nove Perforacije čije će se zagrebačko izdanje održati od 27. lipnja do 2. srpnja 2019. godine.

 

Natječaji za suradnje (za koprodukcije, postprodukcije te produkcijsku podršku) su namijenjeni umjetnicima i neprofitnim organizacijama koji djeluju u području suvremenog kazališta, plesa i performansa; koji stvaraju hibridna izvedbena djela na razmeđi različitih medija - kazališta, plesa, performansa, opere, književnosti, filmske, likovne i novomedijske umjetnosti, te aktivizma; ali i onima koje zanimaju razvoj i realizacija umjetničkih radova u javnim ili neuobičajenim izvedbenim/izlagačkim prostorima, na sjecištu umjetnosti i ekologije, poput site-specific umjetnosti i Land art-a.

Osim toga, natječaj je otvoren i onim umjetnicima i organizacijama koje bi pred zainteresiranom festivalskom publikom htjele isprobati umjetničke ideje u nastanku, realizirati ad-hoc umjetničke eksperimente i/ili inovativne izvedbene forme, a za njihovu realizaciju trebaju samo prostornu, tehničku i/ili promotivnu podršku.
 

Natječaji su otvoreni do 22.3.2019., a prijave se šalju  na e-mail: ganznoveperforacije@gmail.com

Detelji su dostupni na na facebook eventu https://www.facebook.com/events/1977901689183145/

 

Hrvatska elektroprivreda d.d. raspisala je 11. veljače 2019. Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2019. godini.

 

Predmet Natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja:

 • Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;
 • Umjetnost i kulturna baština - pomoć nadarenim umjetnicima; promocija hrvatske kulture u inozemstvu; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti;
 • Okoliš – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;
 • Znanost i društvo - znanstveni projekti; poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja civilnog društva, osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije
 • Humanitarno djelovanje - karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita i promicanje zdravlja; podrška osobama s invaliditetom, sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima, odgojno-obrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama

Ukupna vrijednost Natječaja

 • Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 2.500.000,00 kuna

Način prijave i rokovi

 • Prijavitelji mogu prijaviti samo jedan program/projekt za 2019. godina
 • Trajanje Natječaja – od 11. veljače do 13. ožujka 2019. godina

Detalji natječaja dostupni su na poveznici http://www.hep.hr/drustvena-odgovornost/sponzorstva-i-donacije/natjecaj-za-donacije-2019/3404

 

 

 

 

Osječko-baranjska županija objavila je  javni poziv za prijavu programa javnih potreba u kulturi za 2019.g. s rokom prijave 01.03.2019.g.

 

Predmet  ovog  Javnog  poziva  je  prikupljanje  programa  koje  prijavitelji  predlažu  za  uvrštavanje  u Program javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2019. godinu.

Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Županije jesu kulturne djelatnosti,  programi   i   projekti   te   aktivnosti unapređivanja,   očuvanja,   zaštite   te   poticanja   i   promicanja profesionalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva,

posebice stvaralaštva mladih te promicanja potreba u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina s područja Osječko-baranjske županije u zemlji i inozemstvu  (nastavno: programi) koji obuhvaćaju osobito:

-zaštitu, očuvanje i promicanje kulturne baštine,

-književnu, nakladničku i knjižničnu djelatnost,

-likovnu i muzejsko

-galerijsku djelatnost,

-glazbenu, plesnu i glazbeno

-scensku umjetnost,

-dramsku i kazališnu djelatnost,

-filmsku i drugu audiovizualnu djelatnost,

-inovativnu umjetničku i kulturnu praksu i

-međunarodnu kulturnu suradnju.

 

Detalji natječaja su dostupni na  poveznici http://www.obz.hr/images/javni_poziv_kultura_2019.pdf

Upravni odbor  ZAKLADE HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI objavio je J A V N I   N A T J E Č A J

 

Za potpomaganje sljedećih aktivnosti:

– izdavačke djelatnosti (neobjavljena djela) na području znanosti i umjetnosti,

– organiziranje znanstvenih skupova,

– razvijanje znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada,

– otkup umjetnina.

Ukupna svota predviđena dvadeset prvim natječajem za potpomaganje zakladnih namjena u 2019. godini iznosi 1.000.000,00 kuna.

Pravo predlaganja projekta izdavačke djelatnosti na području znanosti i umjetnosti imaju samo registrirane nakladničke organizacije uz navođenje ukupnih troškova projekta. Uz prijedlog je potrebno priložiti najmanje jednu recenziju.

Obrazac prijavnice za natječaj i detaljne informacije o natječaju dostupne su na mrežnim stranicama Zaklade Hrvatske akademije https://zaklada-hazu.hr/

Obrazložene prijedloge treba dostaviti do 19. veljače 2019.

Cijeli tekst natječaja dostupan je na poveznici https://zaklada-hazu.hr/javni-natjecaj-zaklade-hazu-za-potpomaganje-zakladnih-namjena-u-2019/

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu.

 

Pravo podnošenja prijava na temelju ovog Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja.
Pod pojmom „razvoja publike“ podrazumijevaju se aktivnosti koje se poduzimaju da bi se, dodatnom potporom, poticalo sudjelovanje u kulturi i umjetnosti, ispunile potrebe i interesi postojeće publike te stvorila nova publika.

Predloženi programi mogu se odnositi na sva područja kulture i umjetnosti: izvedbene i vizualne umjetnosti, književnost, kulturnu baštinu i film te programe međunarodne kulturne suradnje.
Posebna će se pozornost posvećivati interdisciplinarnim programima koji nastoje povezati kulturu i umjetnost s drugim područjima društvenog djelovanja.

Prijave na temelju ovog Poziva mogu se podnositi od 21. prosinca 2018. do 1. veljače 2019.

Sve detalje Poziva možete vidjeti na poveznici https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=21546

Izvor: Ministarstvo kulture RH

 

Veleposlanstvo SAD-a u Hrvatskoj objavilo je natječaj  „Promoting American Arts Grants Program 2019.“

 

The goal of the Embassy’s “Promoting American Arts” grants program is both to share the richness and diversity of American values with Croatians and to support cultural dialog between the American and Croatian public.  Grants are awarded to Croatian non-profit organizations and institutions for artistic and cultural performances, guest speakers/directors/performers, the rights to American works, exhibits, workshops, and art exchanges (participation at the “train the trainer” programs) that further these goals.

 

Sve detalje Poziva možete vidjeti na poveznici:https://hr.usembassy.gov/promoting-american-arts-grants-program-2019/

 

 

Europski socijalni fond objavio Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju”

 

Specifični ciljevi Poziva:

 1. Unapređenje kvalitete stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa te jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja kroz rad (work based learning)
 2. Omogućavanje stjecanja radnog iskustva studentima kroz povećanje zastupljenosti stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa

Financijska alokacija Poziva: 100.000.000,00 kn

EU financiranje: 100%

Najniža i najviša vrijednost potpore po projektnoj prijavi: 1.000.000,00 – 4.000.000,00 kn

 

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Upravljanje projektom
 2. Unapređenje postojećih i razvoj novih modela provedbe stručne prakse za postojeće preddiplomske, diplomske te integrirane preddiplomske i diplomske studije prema metodologiji i alatima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.
 3. Provedba stručne prakse:
 1. uspostava i/ili unapređenje rada studentskih službi koje pružaju potporu studentima (akademsko i psihološko savjetovanje, savjetovanje za razvoj karijere, studentske prakse) te pomažu studentima u postizanju kompetencija potrebnih za završavanje studija i rani razvoj karijere)
 2. organizacija i provedba stručne prakse za studente na teritoriju RH
 3. poticanje poslodavaca za uključivanje u programe stručne prakse
 1. Promidžba i vidljivost

Sve detalje Poziva možete vidjeti na poveznici:https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/razvoj-unapredenje-i-provedba-strucne-prakse-u-visokom-obrazovanju/

 

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je natječaj za potprogram Kultura programa Kreativna Europa za Potporu europskim projektima suradnje u kategorijama:

 

- manji projekti suradnje (sufinanciranje EU do 200.000,00 € / 60% projekta), rok: 11.12.2018.

-  veći projekti suradnje (sufinanciranje EU do 2.000 000,00 € / 50% projekta), rok: 11.12.2018. 

 

Na službenim stranicama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu  https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/news/call-for-proposals-support-for-european-cooperation-projects-2019_en možete pročitati natječaj u cijelosti i pronaći sve detalje natječaja, vodič za korisnike, dokumente kao i odgovarajuću prijavnicu (eForm).

 

Za sva pitanja koja se tiču sudjelovanja u potprogramu Kultura možete kontaktirati Desk Kreativne Europe pri Minisatrstvu kulture http://deskkultura.hr/hr/o-nama

 

Izvor: Ministarstvo kulture

 

Europska komisija objavila je 24. listopada 2018. Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2019. godinu

 

Poziv obuhvaća sljedeće aktivnosti:

   -  Ključna aktivnost 1 (KA1) - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

    - Ključna aktivnost 2 (KA2) - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

    - Ključna aktivnost 3 (KA3) - Podrška reformi politika

 

Više detalja o pozivu možete pronaći na poveznici http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/poziv-na-podnosenje-prijedloga-za-program-erasmus-za-2019-godinu/

Ministarstvo kulture RH objavilo "Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za "Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi", nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu"

 

Ministarstvo kulture RH objavilo je Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za 'Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi', nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu.

Pravo podnošenja prijava na temelju ovoga Poziva imaju sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske.

Ruksak (pun) kulture je umjetničko-edukativni program vezan uz umjetnost i kulturu, a u hrvatskim vrtićima i školama provodit će ga stručnjaci različitih umjetničkih područja (književnici, likovni, kazališni, glazbeni, plesni, filmski i drugi umjetnici te studenti umjetničkih akademija ili drugih fakulteta koji pokrivaju predmetne djelatnosti) koje program Ruksak (pun) kulture uključuje.

Predloženi programi i/ili radionice trebaju pokrivati područja izvedbenih umjetnosti, vizualnu i filmsku umjetnost, književnost i kulturnu baštinu. 

Rok za prijave je do 19. listopada 2018.

Tekst poziva, propozicije natječaja i informacije o prijavi pročitajte na
: https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=21238