Objavljen Poziv Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja UP.03.1.1.03.

 

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 12.3.2018. do 4.6.2018.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: obrazovanje

Prijavitelji: visoka učilišta

Sažetak:

Radi pune primjene HKO-a u visokom obrazovanju ovim Pozivom omogućit će se izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija uz korištenje smjernica i metodologija razvijenih kroz ESF projekt „Potpora radu HKO sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“ te modernizacija i/ili izrada novih studijskih programa/programa cjeloživotnog učenja usklađenih s novo izrađenim standardima kvalifikacija. Specifično, u okviru ovog Poziva financirat će se standardizacija kvalifikacija koje se stječu preddiplomskim i diplomskim studijima, odnosno razvoj standarda zanimanja, standarda cjelovitih i djelomičnih kvalifikacija na kojima će se temeljiti preddiplomski i diplomski studiji te programi cjeloživotnog učenja.

Opći cilj:
Unapređenje kvalitete visokog obrazovanja kroz primjenu HKO-a

Specifični cilj:
Razvoj programa, izrada alata za osiguravanje kvalitete i jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta i studenata u svrhu unaprjeđenja relevantnosti nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju

Ciljne skupine: Nastavno i nenastavno osoblje na visokim učilištima, visokoobrazovne ustanove

Ukupan iznos Poziva: 100.000.000,00 KN

Minimalni iznos potpore po projektu: 1.000.000,00 KN
Maksimalni iznos potpore po projektu: 4.000.000,00 KN

Trajanje projekata: 24 – 36 mjeseci

Više o natječaju kao i cjelokupna dokumentacija dostupna je na poveznici http://www.esf.hr/natjecaji/obrazovanje/provedba-hko-a-na-razini-visokog-obrazovanja/

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj objavljuju Natječaj za dodjelu jezičnih stipendija Vlade Francuske Republike.

 

Osam (8) jednomjesečnih stipendija za usavršavanje francuskoga jezika

Stipendije su namijenjene redovitim i izvanrednim studentima hrvatskih visokih učilišta, upisanima na diplomske studije ili integrirane sveučilišne studije (na 4. ili višu godinu integriranoga sveučilišnog studija) svih studijskih programa.

Stipendije nisu namijenjene početnicima – uvjet je minimalno A2 razina znanja francuskoga jezika https://europass.cedefop.europa.eu/hr/resources/european-language-levels-cefr

Prednost će se dati kandidatima koji prethodno nisu bili dobitnici stipendije za sudjelovanje na ljetnim tečajevima francuskoga jezika.

Prijava na natječaj mora sadržavati sljedeće dokumente:

 • životopis u Europass formatu,
 • ovjereni prijepis ocjena cjelokupnoga dosadašnjeg studija. Prijepis ocjena nije potrebno prevoditi na engleski ili francuski jezik;
 • presliku diplome DELF (ako je kandidat/kinja posjeduje)
 • presliku domovnice (domovnicu nije potrebno prevoditi na engleski ili francuski jezik);
 • popunjen odgovarajući obrazac na francuskome jeziku, koji je dostupan na mrežnoj stranici: http://www.croatie.campusfrance.org/; http://www.mobilnost.hr/;
 • otisnut on-line obrazac, ispunjen na hrvatskome jeziku koji je dostupan na mrežnoj stranici: http://www.mobilnost.hr/prijava_za_stipendiju/.

Rok za podnošenje prijava je 20. ožujka 2018. godine.

Odluka povjerenstva je konačna te ne podliježe daljnjim izmjenama.

Više...

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za mobilnost i programe EU-a i Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u RH raspisuju natječaj za stipendije programa Fulbright za akademsku godinu 2019./2020.:

 

 1. Stipendije za postdoktorska istraživanja u trajanju od jednog ili dva semestra (5 ili 9 mjeseci);
 1. Stipendije za preddoktorska istraživanja u trajanju od dva semestra (9 mjeseci; uvjet: akademski naziv magistra znanosti ili upisan doktorski studij u RH).

Opći uvjeti:

Stipendije se dodjeljuju za istraživanje i usavršavanje na sveučilištima u SAD-u. Stipendije nisu namijenjene za razdoblje studija niti omogućuju stjecanje akademskoga naziva u SAD-u.

Kandidati trebaju podnijeti dokaz o hrvatskom državljanstvu, zaposlenju u RH i znanju engleskoga jezika.

Rok za prijavu: 12. svibnja 2018.

Više informacija o programu, detaljne upute i obrasci za online prijavu nalaze se na poveznici https://hr.usembassy.gov/2019-2020-fulbright-program-competition-open/

Razmatrat će se samo prijave s potpunom dokumentacijom.

Više...

Hrvatska elektroprivreda d.d. raspisala je 1. ožujka 2018. Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2018. godini. - rok 30.ožujka 2018. godine

 

Predmet natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja:

 • Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;
 • Umjetnost i kulturna baština - pomoć nadarenim umjetnicima; promocija hrvatske kulture u inozemstvu; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti;
 • Okoliš – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;
 • Znanost i društvo - znanstveni projekti; poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja civilnog društva, osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije
 • Humanitarno djelovanje - karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita i promicanje zdravlja; podrška osobama s invaliditetom, sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima, odgojnoobrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama.

 

Više...

UNIQUA osiguranje je raspisalo Javni natječaj za dodjelu donacija u 2018. godini.

 

Na natječaj za dodjelu donacija u 2018. godini prijaviti se mogu:

 1. Dječji vrtići, osnovne i srednje škole
 2. Neprofitne udruge ili ustanove

Vrednovat će se isključivo projekti koji realizacijom mogu doprinijeti poboljšanju uvjeta života i dobrobiti djece i mladih u zajednici. To se odnosi na svu djecu i mlade, a posebno na ranjive skupine poput djece s teškoćama u razvoju, djece pripadnike nacionalnih manjina, djece koja žive u teškim životnim uvjetima, djece žrtve nasilja, djece bez roditeljske skrbi, nadarene djece itd. Vrednovat će se kvaliteta i originalnost prijavljenog projekta, važnost za lokalnu i širu zajednicu (korist od projekta, uključenost djece u njegovu provedbu, dostupnost specifične usluge za djecu na određenom području). Projekte mogu osmisliti i djeca u školama pod mentorstvom svojih učitelja i nastavnika. Projekti mogu biti edukativne prirode (aktivnosti za unapređenje znanja i vještina djece u nekom području, ) i humanitarni (direktno pomažu djeci iz osjetljivih skupina). Posebno će se vrednovati projekti u kojima djeca aktivno participiraju, kreirajući ih i donoseći odluke, pomažući drugima i sebi u svojoj zajednici.

Prijave su otvorene do 15. ožujka 2018.

Više o natječaju dostupno je na poveznici  https://radostzivota.uniqa.hr/uvjeti-i-pravila/9

OTP banka raspisala Javni natječaj za dodjelu donacija u 2018.

 

OTP banka je raspisala Javni natječaj za dodjelu donacija u 2018. godini za registrirane udruge, klubove i ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Prijavljeni projekti moraju se odnositi na aktivnosti koje se provode u 2018. godini.  Natječaj je otvoren u razdoblju od 26. veljače 2018. godine do 19. ožujka 2018. godine.

GLAVNI KRITERIJI ZA DODJELU DONACIJA PO KATEGORIJAMA

1. Mladi, obrazovanje i znanost

Izvrsnost – natprosječan uspjeh u školi/na fakultetu, osvojene nagrade, objavljeni radovi

Inovativnost – projekti koji na inovativan način pomažu razvoju djece i mladih te razvoju znanosti

2. Očuvanje kulturne, povijesne i tradicijske baštine te očuvanje okoliša

Originalnost i kvaliteta projekta

Doprinos očuvanju kulturne, povijesne i tradicijske baštine kraja kao i brizi za okoliš

3. Humanitarni projekti (zdravstvo, socijalna skrb, ljudska prava)

Značenje projekta za pomoć određenoj skupini u društvu

Podizanje razine svijesti šire javnosti o poteškoćama s kojima se susreću tražitelji sredstava

4. Sport

Rezultati primjereni veličini i mogućnostima kluba/pojedinca; osvojene nagrade

Doprinos promicanju kulture sporta i zdravog življenja među djecom i mladima

Tekst natječaja dostupan je na poveznici https://www.otpbanka.hr/hr/natjecaj-za-dodjelu-donacija

Veleposlanstvo SAD-a u Hrvatskoj otvorilo poziv za "Promoting American Arts" Program 2018

 

The goal of the Embassy’s “Promoting American Arts” grants program is both to share the richness and diversity of American values with Croatians and to support cultural dialog between the American and Croatian public.  Grants are awarded to Croatian non-profit organizations and institutions for artistic and cultural performances, guest speakers/directors/performers, the rights to American works, exhibits, workshops, and art exchanges (participation at the “train the trainer” programs) that further these goals.

Detalji poziva nalaze se na poveznici https://hr.usembassy.gov/promoting-american-arts-grants-program-2018/

Osječko-baranjska županija objavila je javni poziv za prijavu programa javnih potreba u kulturi za 2018.g. s rokom prijave 01.03.2018.g.

 

Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Županije jesu kulturne djelatnosti, programi i projekti te aktivnosti unapređivanja, očuvanja, zaštite te poticanja i promicanja profesionalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva, posebice stvaralaštva mladih te promicanja potreba u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina s područja Osječko-baranjske županije u zemlji i inozemstvu (nastavno: programi) koji obuhvaćaju osobito:

 • zaštitu, očuvanje i promicanje kulturne baštine,
 • književnu, nakladničku i knjižničnu djelatnost,
 • likovnu i muzejsko-galerijsku djelatnost,
 • glazbenu, plesnu i glazbeno-scensku umjetnost,
 • dramsku i kazališnu djelatnost,
 • filmsku i drugu audiovizualnu djelatnost,
 • inovativnu umjetničku i kulturnu praksu i
 • međunarodnu kulturnu suradnju.

U Županijskom proračunu su za javne potrebe u kulturi koje se financiraju temeljem ovog Javnog poziva planirana sredstva u visini od 800.000,00 kuna.  Mogući iznos potpore je od 1.000,00 do 50.000,00 kuna.

Rok za dostavu prijedloga je  do 1. ožujka 2018. godine.

Prijedlozi programa moraju biti prijavljeni na propisanim obrascima (Ku1 i Ku2) koji moraju biti ispunjeni elektronički.

Ukoliko predlagatelj ima više prijedloga programa ili projekata (najviše pet) svaki prijavljuje na posebnoj prijavnici.

Tekst natječaja kao i obrasci dostupni su na poveznici http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

 

Grad Osijek objavio JAVNI POZIV za financiranje jednokratnih aktivnosti u kulturi iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.

 

Objavljen je Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti iz područja kulture Grada Osijeka za 2018. godinu
Ukupni raspoloživi iznos za provedbu Javnog poziva iznosi 250.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji na Javni poziv su udruge, ostale neprofitne organizacije i ustanove u kulturi.

 

Područja financiranja i aktivnosti po pojedinom području:

 

Više...

Veleposlanstvo SAD-a u Hrvatskoj objavilo poziv "Alumni Grants 2018"

 

U.S. Embassy Zagreb is opening a call for Alumni Grants for 2018.  Through this program, the Embassy invites alumni of U.S. Government-sponsored programs and Croatian citizens who have studied in U.S. high schools or universities to apply for funding for small-scale projects, workshops, seminars and/or to bring an U.S. expert for a seminar, workshop or similar educational activity.

Grants are awarded to individual alumni/ae.  In projects where a group of alumni are coordinating, one individual must be listed as the project leader. Funds should be received through a non-profit and non-governmental institution (usually grantee’s employer: an NGO, an academic institution, school etc., registered in Croatia). However, the alumnus listed as the project leader is fully responsible for the project – not the organization. The grantee will be in charge of communicating with the Embassy, reporting on project results and submitting financial reports on time.

Themes – Projects may address one or more of the following themes: entrepreneurship promotion or education, women’s empowerment, anti-corruption education, energy security, tolerance and regional issues, media literacy, culture of dialogue, and civic responsibility.

Tekst cijelog poziva kao i dokumentaciju možete naći na poveznici https://hr.usembassy.gov/alumni-grants-program-2018/