Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je natječaj za potprogram Kultura programa Kreativna Europa za Potporu europskim projektima suradnje u kategorijama:

 

- manji projekti suradnje (sufinanciranje EU do 200.000,00 € / 60% projekta), rok: 11.12.2018.

-  veći projekti suradnje (sufinanciranje EU do 2.000 000,00 € / 50% projekta), rok: 11.12.2018. 

 

Na službenim stranicama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu  https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/news/call-for-proposals-support-for-european-cooperation-projects-2019_en možete pročitati natječaj u cijelosti i pronaći sve detalje natječaja, vodič za korisnike, dokumente kao i odgovarajuću prijavnicu (eForm).

 

Za sva pitanja koja se tiču sudjelovanja u potprogramu Kultura možete kontaktirati Desk Kreativne Europe pri Minisatrstvu kulture http://deskkultura.hr/hr/o-nama

 

Izvor: Ministarstvo kulture

 

Europska komisija objavila je 24. listopada 2018. Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2019. godinu

 

Poziv obuhvaća sljedeće aktivnosti:

   -  Ključna aktivnost 1 (KA1) - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

    - Ključna aktivnost 2 (KA2) - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

    - Ključna aktivnost 3 (KA3) - Podrška reformi politika

 

Više detalja o pozivu možete pronaći na poveznici http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/poziv-na-podnosenje-prijedloga-za-program-erasmus-za-2019-godinu/

Ministarstvo kulture RH objavilo "Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za "Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi", nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu"

 

Ministarstvo kulture RH objavilo je Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za 'Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi', nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu.

Pravo podnošenja prijava na temelju ovoga Poziva imaju sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske.

Ruksak (pun) kulture je umjetničko-edukativni program vezan uz umjetnost i kulturu, a u hrvatskim vrtićima i školama provodit će ga stručnjaci različitih umjetničkih područja (književnici, likovni, kazališni, glazbeni, plesni, filmski i drugi umjetnici te studenti umjetničkih akademija ili drugih fakulteta koji pokrivaju predmetne djelatnosti) koje program Ruksak (pun) kulture uključuje.

Predloženi programi i/ili radionice trebaju pokrivati područja izvedbenih umjetnosti, vizualnu i filmsku umjetnost, književnost i kulturnu baštinu. 

Rok za prijave je do 19. listopada 2018.

Tekst poziva, propozicije natječaja i informacije o prijavi pročitajte na
: https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=21238

 

 

 

Ministarstvo kulture RH objavilo Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu
 
U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.
 
Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.
 
Prijave se podnose internetski na odgovarajućim obrascima (za svako programsko područje posebna prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna prijavnica) koji su dostupni na stranicama Ministarstva kulture: www.min-kulture.hr/prijavnice.
 
Prijave se podnose u razdoblju od 16. srpnja do 17. rujna 2018. godine.
 
Zbog posebne dinamike planiranja prijedlozi programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju prijavljuju se u dva roka: od 16. srpnja do 17. rujna 2018. godine i od 1. veljače do 15. ožujka 2019. godine. Prijave za međunarodnu kulturu suradnju koje se ne dostave u navedenim rokovima, iznimno će  se razmatrati samo ako je priložen dokaz o nemogućnosti prijave u jednom od naznačenih rokova.
 
Detalji natječaja dostupni su na poveznici https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=19961
 

 Zaklada Adris objavila Natječaj za dodjelu sredstava  za programe  - Znanje i otkrića te program Stvaralaštvo, ekologija, baština i dobrota

 

Natječaj za dodjelu sredstava Zaklade Adris objavljen je 24. svibnja 2018., a prijave su moguće do 26. lipnja 2018. do 23:59 sati. Sredstva se dodjeljuju za programe  - Znanje i otkrića te program Stvaralaštvo, ekologija, baština i dobrota.

NATJEČAJ za dodjelu sredstava Zaklade Adris odnosi se na sljedeće programe Zaklade:

• ZNANJE I OTKRIĆA: program potpore učenicima i studentima, znanstvenicima i inovatorima, znanstvenim i istraživačkim projektima
• STVARALAŠTVO, EKOLOGIJA, BAŠTINA I DOBROTA: program potpore umjetničkom stvaralaštvu i umjetnicima, projektima zaštite prirode, projektima koji pridonose zaštiti i očuvanju hrvatske izvornosti te humanitarnim projektima i pomaganju djeci bez roditelja.

Za sve programe Zaklade propisani su Opći i Posebni kriteriji za odabir.

Opći kriteriji za dodjelu sredstava:

 • kvaliteta projekta/programa i njegov doprinos ostvarenju ciljeva Zaklade
 • originalnost, stupanj inovacije i napretka
 • objektivna i transparentna financijska procjena
 • doprinos projekta/programa ukupnom razvoju društva
 • strateška važnost projekta/programa i njegova sposobnost da unaprijedi područje projekta/programa
 • ugled i postignuća institucije i/ili nositelja projekta koji predlaže dodjelu potpore
 • vrijednost ostalih prijavljenih projekata/programa.

Posebni kriteriji za dodjelu sredstava:

Za program ZNANJE I OTKRIĆA:

 • izvrsnost ‒ učenici i studenti s natprosječnim ocjenama koji su sudjelovali u znanstvenim i istraživačkim projektima, osvajali nagrade na natjecanjima, objavljivali znanstvene i stručne radove i sl.
 • izvornost i značenje projekta/programa za hrvatsku znanost i njezino promicanje u svijetu.

Za program STVARALAŠTVO, EKOLOGIJA, BAŠTINA I DOBROTA:

- za područje STVARALAŠTVO:

 • vrhunska umjetnička ostvarenja
 • originalnost projekta/programa i njegova moguća važnost za hrvatsku kulturu (prednost imaju oni koji promiču hrvatsku izvornost i stvaralaštvo te koji su deficitarni u Hrvatskoj)

- za područja EKOLOGIJA I BAŠTINA:

 • inovativnost, kvaliteta i jasnoća projekta/programa (prednost imaju oni koji su namijenjeni širem sloju ljudi, koji su laki za provedbu i razumijevanje)
 • mogućnost provedbe i konkretne koristi koje donose projekti/programi namijenjeni podizanju ekoloških standarda u lokalnim zajednicama
 • vrijednost elemenata hrvatske kulture i prirodnog okoliša te smisao njihova očuvanja/promicanja u svijetu

- za područje DOBROTA:

 • hitnost, odnosno nužnost pružanja tražene pomoći
 • materijalno i zdravstveno stanje podnositelja prijave, odnosno osobe u čije se ime prijava podnosi
 • značenje projekta/programa za ostvarivanje općedruštvene ili općekorisne svrhe
 • prednost imaju obitelji koje u zajedničkom kućanstvu imaju više djece, koje imaju lošiji socijalni status te obitelji koje imaju prebivalište i stalno borave na području od posebne državne skrbi da je podnositelj prijave, odnosno osoba u čije se ime prijava podnosi (ako prijavu podnosi treća osoba) hrvatski državljanin.

  Tekst natječaja u cijelosti pročitajte na poveznici  
  http://www.adris.hr/odnosi-s-javnoscu/zaklada-adris/natjecaji/natjecaj-2018/natjecaj-2018-2/

Ministarstvo obrazovanja, kulture, sporta, znanosti i tehnologije Japana raspisalo je natječaj za dodjelu stipendija stranim studentima za studij u Japanu (preddiplomski studiji, stručni studiji na višim tehnološkim školama, stručno usavršavanje na višim školama, (poslije)diplomski istraživački studij)

 

Veleposlanstvo Japana raspisalo je u ime Ministarstva obrazovanja,kulture, sporta, znanosti i tehnologije Japana (MEXT) natječaj za dodjelu stipendija stranim studentima za studij u Japanu (preddiplomski studiji, stručni studiji na
višim tehnološkim školama, stručno usavršavanje na višim školama, (poslije)diplomski istraživački studij).

Smjernice, prijavnice i dr. možete preuzeti na ovoj stranici.

Kandidati prijave predaju Veleposlanstvu Japana, osobno ili poštom, do petka 8. lipnja 2018. Prijave koje se šalju poštom moraju stići u veleposlanstvo do spomenutog datuma. Detalji o testiranjima nalaze se niže u nastavku.

-informativno predavanje

25. svibanj (petak) u 15:00 sati, dvorana Matice hrvatske (Matica hrvatska, Matice hrvatske 2, Zagreb)

- rok za prijavu

8. lipanj (petak) do 17:00 sati, Veleposlanstvo Japana (Boškovićeva 2, Zagreb)
*prijave koje se šalju poštom moraju stići u veleposlanstvo do 8 lipnja!

- testiranje

● pismeno testiranje - 28. lipnja (četvrtak) od 9:00 sati

mjesto: Veleposlanstvo Japana, Boškovićeva 2, Zagreb

● intervjui s komisijom - 29. lipnja (petak), raspored će se odrediti naknadno

mjesto: Veleposlanstvo Japana, Boškovićeva 2, Zagreb

Detalji natječaja dostupni su na poveznici http://www.hr.emb-japan.go.jp/hr/2018/kultura-2018-04-stipendije-vlade.html

 

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo  Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u 2018. godini

 

I. Predmet Javnoga poziva

Sukladno ovome javnom pozivu Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu nakladnicima (izdavačima) znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku.

Znanstvenom knjigom se, u smislu prvoga stavka, smatra autorska knjiga jednog ili više autora koja donosi rezultate znanstvenih istraživanja u nekome području – znanstvena monografija, znanstvena urednička knjiga (zbirka tekstova više autora, zbornik sa znanstvenoga skupa i sl.), znanstveno referentno djelo: enciklopedija, leksikon, rječnik, gramatika, pravopis, priručnik, povijesni pregled, kritičko izdanje djela prema izvorniku, djelo na starohrvatskome i obrada starohrvatskih (staroslavenskih) jezika te djelo za promicanje znanosti (znanstveno-popularno djelo).

Visokoškolskim udžbenikom smatra se sveučilišni ili veleučilišni udžbenik sukladno rješenju odgovarajućeg povjerenstva, odnosno propisanoj proceduri odgovarajućeg učilišta.

Više...

Zagrebačka banka pokrenula peto izdanje projekta Moj Zaba Start

Zagrebačka banka poduprijet će realizaciju najboljih projektnih prijedloga iz područja kulture, nezavisne kulturne scene te obrazovanja i znanosti koji uključuju primjenu novih medija i tehnologija u kulturi i umjetnosti te znanstvene i istraživačke projekte.

Ciljevi su Natječaja pružanje financijske potpore kulturnim, umjetničkim i znanstveno-istraživačkim projektima koji: a) podrazumijevaju pokretanje i realizaciju održivih poduzetničkih i/ili društveno korisnih inicijativa ili b) u okviru postojećeg poslovanja nude nova inovativna, kreativna i održiva rješenja.

Na Natječaj se mogu prijaviti:

- fizičke osobe koje obavljaju registriranu poslovnu djelatnost (obrtnici, slobodna zanimanja, poljoprivrednici i sl.) s prebivalištem odnosno sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
- pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
- fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, uz uvjet osnivanja registrirane poslovne djelatnosti prije isplate financijske potpore u slučaju da projekt bude izabran na Natječaju.

Prijave su otvorene do 12.06.2018. godine, a prijaviti se možete putem aplikacije.

Detalji natječaja dostupni su na poveznici http://www.mojzabastart.hr/home/kultura-i-znanost

Sveučilište   Josipa   Jurja   Strossmayera  u  Osijeku  raspisalo  Interni  natječaj  za  prijavu  znanstvenoistraživačkih  i umjetničkih projekata.

 

Ciljevi najtečaja:

 • poticanje suradnje između sastavnica sveučilišta i formiranje interdisciplinarnih istraživačkih grupa
 • jače uključivanje doktoranata u istraživački rad te poticanje istraživanja mladih istraživača
 • jačanje suradnje s gospodarstvom

Osnovni podaci o natječaju:

Datum raspisivanja natječaja: 5. travnja 2018.

Rok za prijavu: 7. svibnja 2018.

Projekti: četiri kategorije projekata

Ukupni fond: 1.500.000,00 kuna

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Okvirni početak projekta: rujan 2018.

Kategorije projekata

1. Interdisciplinarni istraživački projekti – projekti dvije ili više sastavnica odnosno projekti u najmanje dva područja ili polja znanosti – vrijednost pojedinačnog projekta do 100.000,00 kn

2. Istraživački projekti – obavezno uključivanje doktoranata s doktorskog studija – vrijednost pojedinačnog projekta do 60.000,00 kn

3. Projekti s gospodarstvom – sufinanciranje iz gospodarstva najmanje 40% - sufinanciranje iz sredstava sveučilišta do 50.000,00 kn

4. Projekti mladih istraživača – posdoktoranti i znanstvenici u zvanju docenta ne duže od dvije godine – vrijednost pojedinačnog projekta do 50.000,00 kn

 

Svi detalji natječaja dostupni su na poveznici http://www.unios.hr/istrazivanje/interni-natjecaji/

 

Upravljačko tijelo je objavilo Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020.

 

Program poziva potencijalne prijavitelje da dostave njihove prijave putem Elektroničkog sustava za praćenje (eMS) do 5. srpnja 2018. u 12 sati. Poziv je otvoren za prijave u četiri prioritetne osi i za sve specifične ciljeve.

Četiri prioritetne osi su sljedeće:

 1. Unaprjeđenje kvalitete usluga u području javnog zdravstva i socijalne skrbi;
 2. Zaštita okoliša i prirode, unaprjeđenje sustava za sprječavanje rizika te promicanje održive energije i energetske učinkovitosti;
 3. Doprinos razvoju turizma i očuvanja kulturne i prirodne baštine; i
 4. Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području.

Sredstva osigurana za 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga iznose 17 915 469,24 eura, od čega je 15 228 148,85 eura osigurano iz fondova EU-a, dok nacionalno sufinanciranje iznosi 2 687 320,39 eura .

Više informacija možete naći na poveznici http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/2nd-call-proposals/

Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo organizirat će 4 informativna dana u Subotici, Sremskoj Mitrovici, Iloku i Našicama kako bi pružili iscrpne informacije i praktične savjete o 2. pozivu na dostavu projektnih prijedloga. Više informacije možete naći ovdje:http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/2nd-call-proposals/