RASPORED SISTEMATSKIH PREGLEDA

 

UTORAK,13.12.2016., 8 h             Gluma i lutkarstvo – svi

 

UTORAK, 20.12.2016., 8 h            Likovna kultura:

                                                               Basar, Bulaja, Gojkov, Granić, Jelenčić, Kos, Matagić, Međugorac

 

UTORAK, 20.12.2016., 10:30 h    Likovna kultura:

                                                               Mrganić, Mudnić, Patek, Radić, Sablić, Školka, Vaci, Vukelić

 

SRIJEDA, 21.12.2016., 8 h             Odsjek za glazbenu umjetnost:

                                                               Brković, Galojlić, Gotovac, Huj, Krišto, Lustig, Medaković, Pečić

 

SRIJEDA, 21.12.2016., 10:30 h     Odsjek za glazbenu umjetnost:

                                                               Petričević, Radić, Rožmarić, Rukavina, Sabolek, Soljačić, Tomić,

                                                               Vodopić

 

 

Sistematski pregledi se obavljaju u Zavodu za javno zdravstvo, Osijek, Drinska 8, soba 39, 225-755.

 

Nadležni tim:    dr.Dolores Juretić-Kovač, spec.školske i sveučilišne medicine

                               Bacc.med.techn. Gabrijela Kremer