Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

UMJETNIČKA  AKADEMIJA  U  OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

 

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice u umjetničko-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i umjetničko-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja primijenjena umjetnost, umjetnička grana kostimografija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - OUSRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - O, RUSRH i 60/15. - OUSRH), Statutu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutu Umjetničke akademije u Osijeku i Pravilniku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta.

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 1. Natječaja obvezni su popuniti Obrazac br. 2. Obrasci su objavljeni na mrežnoj stranici Umjetničke akademije u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu Akademije.

Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka, osim popisa radova i publikacija (predati u jednom (1) primjerku). Životopis, popis radova i publikacija i njihove sažetke, te izvješće o nastavnoj, stručnoj i umjetničkoj djelatnosti dostaviti i na CD-u u Word formatu (u jednom (1) primjerku).

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostavlja se u roku od trideset (30) dana od dana objave Natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F , 31000 Osijek, s naznakom „Za natječaj“.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

UMJETNIČKA  AKADEMIJA  U  OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

 

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju redovitog profesora i umjetničko-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetnička grana–reprodukcija glazbe (dirigiranje za predmet Zbor) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. jednog nastavnika u naslovno zvanje višeg umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe (sviranje).

 

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 23/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - OUSRH i 60/15 - OUSRH), Statutu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutu Umjetničke akademije u Osijeku i Pravilniku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta.

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 1. Natječaja obvezni su popuniti Obrazac br. 2, a pristupnici pod točkom 2. Natječaja obvezni su popuniti Obrazac br. 7. Obrasci su objavljeni na mrežnoj stranici Umjetničke akademije u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu Akademije.

Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka, osim popisa radova i publikacija (predati u jednom (1) primjerku).  Životopis, popis radova i publikacija i njihove sažetke, te izvješće o nastavnoj, stručnoj i umjetničkoj djelatnosti dostaviti i na CD-u u Word formatu (u jednom (1) primjerku).

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostavlja se u roku od trideset (30) dana za Natječaj pod točkom 1., a u roku od osam (8) dana za Natječaj pod točkom 2. od dana objave Natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F , 31000 Osijek, s naznakom „Za natječaj“.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

UMJETNIČKA  AKADEMIJA  U  OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

 

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i umjetničko-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališne umjetnosti (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana gluma, na neodređeno vrijeme na 50% radnog vremena
 2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju i umjetničko-nastavnom radnom mjestu docenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja likovna umjetnost, umjetnička grana animirani film i novi mediji, na neodređeno vrijeme na 50% radnog vremena
 3. jednog nastavnika u naslovno umjetničko nastavno zvanje redovitog profesora iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana gluma
 4. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja likovna umjetnost, umjetnička grana kiparstvo.

 

 

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH), Statutu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutu Umjetničke akademije u Osijeku i Pravilniku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta.

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkama 1. i 2. Natječaja obvezni su popuniti Obrazac br. 2, a pristupnici pod točkom 3. i 4. Natječaja obvezni su popuniti Obrazac br. 7. Obrasci su objavljeni na mrežnoj stranici Umjetničke akademije u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu Akademije.

Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka, osim popisa radova i publikacija (predati u jednom (1) primjerku).  Životopis, popis radova i publikacija i njihove sažetke, te izvješće o nastavnoj, stručnoj i umjetničkoj djelatnosti dostaviti i na CD-u u Word formatu (u jednom (1) primjerku).

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostavlja se u roku od trideset (30) dana za Natječaj pod točkom 1. i 2., a u roku od osam (8) dana za Natječaj pod točkama 3. i 4. od dana objave Natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F , 31000 Osijek, s naznakom „Za natječaj“.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

UMJETNIČKA  AKADEMIJA  U  OSIJEKU

Raspisuje

 

NATJEČAJ

 

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice u umjetničko-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanrednog profesora za umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe (sviranje-klavir) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Umjetničkoj akademiji u sustavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 2. jednog zaposlenika/zaposlenice u nastavno zvanje predavača i na radno mjesto predavača iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvena grana opća psihologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Umjetničkoj akademiji u sastavu Sveučilišta josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 3. jednog zaposlenika/zaposlenice u nastavno zvanje umjetničkog suradnika i na radno mjesto umjetničkog suradnika iz umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana gluma na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Umjetničkoj akademiji u sastavu Sveučilišta josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07.-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH), Statutu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutu Umjetničke akademije u Osijeku i Pravilniku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta.

 

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 1. obvezni su popuniti Obrazac br. 2., a pristupnici pod točkom 2. i 3. obvezni su popuniti Obrazac br. 3., Obrazac je objavljen na mrežnoj stranici Umjetničke akademije u Osijeku, a može se podići i u Tajništvu Akademije.

 

Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka, osim popisa radova i publikacija (predati u jednom (1) primjerku). Životopis, popis radova i publikacija i njihove sažetke, te izvješće o nastavnoj, stručnoj i umjetničkoj djelatnosti dostaviti i na CD-u u Word formatu (u jednom (1) primjerku).

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja za točku 1., točku 2. i točku 3. Natječaja dostavlja se u roku od trideset (30) dana od dana objave Natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F, 31000 Osijek, s naznakom ''Za natječaj“.

  

TAJNIK
Tomislav Dagen, dipl. iur.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
UMJETNIČKA  AKADEMIJA  U  OSIJEKU
Raspisuje

NATJEČAJ

 1. za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenicu u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz Znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvena grana teorija i povijest književnosti na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Umjetničkoj akademiji u sastavu Sveučilišta josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 2. za izbor jednog nastavnika u naslovno umjetničko nastavno zvanje izvanrednog profesora iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana gluma, na Umjetničkoj akademiji u Osijeku u sastavu Sveučilišta josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 3. za izbor jednog nastavnika u naslovno umjetničko nastavno zvanje umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe – dirigiranje

 

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07.-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH), Statutu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutu Umjetničke akademije u Osijeku i Pravilniku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta.

 

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 1. obvezni su popuniti Obrazac br. 2., a pristupnici pod točkom 2. i 3. obvezni su popuniti Obrazac br. 7., Obrazac je objavljen na mrežnoj stranici Umjetničke akademije u Osijeku, a može se podići i u Tajništvu Akademije.

 

Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka, osim popisa radova i publikacija (predati u jednom (1) primjerku). Životopis, popis radova i publikacija i njihove sažetke, te izvješće o nastavnoj, stručnoj i umjetničkoj djelatnosti dostaviti i na CD-u u Word formatu (u jednom (1) primjerku).

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja za točku 1. Natječaja dostavlja se u roku od trideset (30) dana od dana objave Natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F, 31000 Osijek, s naznakom ''Za natječaj“.      

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja za točku 2. i 3. Natječaja dostavlja se u roku od osam (8) dana od dana objave Natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F, 31000 Osijek, s naznakom ''Za natječaj za“.

TAJNIK
Tomislav Dagen, dipl. iur.