Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

UMJETNIČKA  AKADEMIJA  U  OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

 

 

  1. jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstveno polje edukacijsko-rehabilitacijske znanosti.

 

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - OUSRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - O, RUSRH i 60/15. - OUSRH), Statutu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statutu Umjetničke akademije u Osijeku i Pravilniku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta.

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 1. Natječaja obvezni su popuniti Obrazac br. 7. Obrazac je objavljen na mrežnoj stranici Umjetničke akademije u Osijeku, a može se podići i u Tajništvu Akademije.

Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka, osim popisa radova i publikacija (predati u jednom (1) primjerku). Životopis, popis radova i publikacija i njihove sažetke, te izvješće o nastavnoj, stručnoj i umjetničkoj djelatnosti dostaviti i na CD-u u Word formatu (u jednom (1) primjerku).

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostavlja se u roku od osam (8) dana za Natječaj pod točkom 1. od dana objave Natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F , 31000 Osijek, s naznakom „Za natječaj“.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

UMJETNIČKA  AKADEMIJA  U  OSIJEKU

Poništava

NATJEČAJ

 

Poništava se dio natječaja:

 

objavljenog 04. studenog 2015. godine u „Narodnim novinama“ br. 121/15., „Glasu Slavonije“ od 04. studenog 2015. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Regionalni ured Osijek od 04. studenog 2015. godine, službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora od 04. studenog 2015. godine i na Internet stranici Umjetničke akademije u Osijeku od 04. studenog 2015. godine pod točkom 3. koji glasi:

jednog zaposlenika /zaposlenice u umjetničko-nastavno zvanje i umjetničko-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz Interdisciplinarnog područja umjetnosti, umjetničkog polja kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana lutkarstvo, umjetničkog polja primijenjena umjetnost, umjetnička grana kostimografija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Umjetničkoj akademiji u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

UMJETNIČKA  AKADEMIJA  U  OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

 

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice u umjetničko-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i umjetničko-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja primijenjena umjetnost, umjetnička grana kostimografija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - OUSRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - O, RUSRH i 60/15. - OUSRH), Statutu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutu Umjetničke akademije u Osijeku i Pravilniku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta.

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 1. Natječaja obvezni su popuniti Obrazac br. 2. Obrasci su objavljeni na mrežnoj stranici Umjetničke akademije u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu Akademije.

Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka, osim popisa radova i publikacija (predati u jednom (1) primjerku). Životopis, popis radova i publikacija i njihove sažetke, te izvješće o nastavnoj, stručnoj i umjetničkoj djelatnosti dostaviti i na CD-u u Word formatu (u jednom (1) primjerku).

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostavlja se u roku od trideset (30) dana od dana objave Natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F , 31000 Osijek, s naznakom „Za natječaj“.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

UMJETNIČKA  AKADEMIJA  U  OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

 

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju redovitog profesora i umjetničko-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetnička grana–reprodukcija glazbe (dirigiranje za predmet Zbor) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  2. jednog nastavnika u naslovno zvanje višeg umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe (sviranje).

 

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 23/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - OUSRH i 60/15 - OUSRH), Statutu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutu Umjetničke akademije u Osijeku i Pravilniku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta.

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 1. Natječaja obvezni su popuniti Obrazac br. 2, a pristupnici pod točkom 2. Natječaja obvezni su popuniti Obrazac br. 7. Obrasci su objavljeni na mrežnoj stranici Umjetničke akademije u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu Akademije.

Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka, osim popisa radova i publikacija (predati u jednom (1) primjerku).  Životopis, popis radova i publikacija i njihove sažetke, te izvješće o nastavnoj, stručnoj i umjetničkoj djelatnosti dostaviti i na CD-u u Word formatu (u jednom (1) primjerku).

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostavlja se u roku od trideset (30) dana za Natječaj pod točkom 1., a u roku od osam (8) dana za Natječaj pod točkom 2. od dana objave Natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F , 31000 Osijek, s naznakom „Za natječaj“.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

UMJETNIČKA  AKADEMIJA  U  OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

 

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i umjetničko-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališne umjetnosti (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana gluma, na neodređeno vrijeme na 50% radnog vremena
  2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju i umjetničko-nastavnom radnom mjestu docenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja likovna umjetnost, umjetnička grana animirani film i novi mediji, na neodređeno vrijeme na 50% radnog vremena
  3. jednog nastavnika u naslovno umjetničko nastavno zvanje redovitog profesora iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana gluma
  4. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja likovna umjetnost, umjetnička grana kiparstvo.

 

 

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH), Statutu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutu Umjetničke akademije u Osijeku i Pravilniku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta.

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkama 1. i 2. Natječaja obvezni su popuniti Obrazac br. 2, a pristupnici pod točkom 3. i 4. Natječaja obvezni su popuniti Obrazac br. 7. Obrasci su objavljeni na mrežnoj stranici Umjetničke akademije u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu Akademije.

Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka, osim popisa radova i publikacija (predati u jednom (1) primjerku).  Životopis, popis radova i publikacija i njihove sažetke, te izvješće o nastavnoj, stručnoj i umjetničkoj djelatnosti dostaviti i na CD-u u Word formatu (u jednom (1) primjerku).

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostavlja se u roku od trideset (30) dana za Natječaj pod točkom 1. i 2., a u roku od osam (8) dana za Natječaj pod točkama 3. i 4. od dana objave Natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F , 31000 Osijek, s naznakom „Za natječaj“.