Rezultati Internog natječaja za oblikovanje idejnog rješenja vizualnog identiteta (logotipa)

Posted on Posted in Alumni, Glazba_obavijesti, instrumentalne_obavijesti, Kazaliste_obavijesti, kreativne_teh_obavijesti, Kultura_kreativne_obavijesti, Likovni_obavijesti, Obavijesti, Studenti obavijesti

Na natječaj je pristiglo 26 radova.

U ponedjeljak, 3. svibnja 2020. godine sastalo se Ocjenjivačko povjerenstvo koje je pri zasjedanju ocjenjivalo radove.

Većinom glasova povjerenstvo je odlučilo rangirati radove koji ulaze u drugi krug.

U drugi krug ulaze radovi pristigli pod sljedećim šiframa :
 
1. 5E
2. 10J
3. 16P
4. 20T
 
Drugi krug bit će otvoren 17.05.2021. godine

 

Obavještavamo vas da ćemo detaljne informacije o  Internom natječaju za oblikovanje idejnog rješenja vizualnog identiteta (logotipa) prezentirati do kraja svibnja 2021. godine

 

Akademija za umjetnost i kulturu

Ulica kralja Petra Svačića 1f

31000 Osijek

www.aukos.unios.hr

 

Natječaj za izradu vizualnog identiteta Akademije za umjetnost i kulturu

 

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku (AUK)  umjetničko je i znanstveno obrazovna institucija koja obuhvaća širok i kompleksan spektar studija iz području umjetnosti i kulture koji skladno kohabitiraju unutar jedne ustanove što je čini jedinstvenom, atraktivnom i prepoznatljivom u Republici Hrvatskoj i regiji.  

Riječ je o izrazito heterogenom Visokom učilistu koje ima mogućnost obrazovanja različitih profila  studenata kojima je cilj razvijati kreativan, multidisciplinaran, provokativan odnos prema različitim prostorima umjetnosti i kulture. Akademija izvodi programe iz četiri umjetnička polja (glazbeno, likovno, kazališno i primijenjena umjetnost) kao i iz područja interdisciplinarnih društvenih i humanističkih znanosti što je predstavlja pet institucija u jednom.

 

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku raspisuje interni natječaj za oblikovanje idejnog rješenja vizualnog identiteta (logotipa). Na natječaj se mogu prijaviti redovni i izvanredni studenti, alumni i profesori (u stalnom radnom odnosu ili vanjski suradnici) koji su vezani za instituciju AUK.

 

Datum objave natječaja: 1. travnja 2021.g.

Rok za primanje natječajnih radova je 1. svibnja 2021.g. do 15 sati.

 

Ocjenjivački sud natječaja

Povjerenstvo za odabir logotipa čini pet članova, a sastavljeno je od predstavnika Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku:

1. Doc.art. Mario Matoković, predsjednik Povjerenstva
2. Doc.art. Hrvoje Duvnjak, član
3. Izv.prof.art. Davor Šarić, član
4. Mr.sc. Antonija Matić, član
5. Josip Pratnemer, član

 

Povjerenstvo za odabir logotipa odluku će donijeti do ponedjeljka 3. svibnja 2021., a rezultati će biti objavljeni u srijedu 5. svibnja 2021. na službenim web stranicama Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.

 

Nagrade

Dodjeljuje se jedna novčana nagrada za vizualni identitet Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Ukupni fond nagrade iznosi 12.000,00 kn netto, a dodjeljuje se pobjedniku natječaja. Ukupni fond nagrada podrazumijeva:

1. Novčanu nagradu za idejno rješenje vizualnog identiteta u iznosu od 5.000,00 kn netto
2. Novčanu naknadu za razradu i primjenu vizualnog identiteta u suglasju s Povjerenstvom za odabir logotipa u iznosu od 7.000,00 kn netto

 

Uvjeti

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju redovni i izvanredni studenti, alumni i profesori (u stalnom radnom odnosu ili vanjski suradnici) koji su vezani za instituciju Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.

Na natječaju ne mogu sudjelovati članovi Povjerenstva za odabir logotipa kao ni članovi njihovih užih obitelji.

Svaki kandidat ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju s najviše tri rada.

Institucija će ugovorom regulirati prava daljnjeg korištenja izabranog natječajnog rada, a autori rada zadržavaju sva prava koja im pripadaju temeljem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18)

 

Sadržaj i način predaje natječajnog rada

Ponuđena rješenja u skladu s propozicijama natječaja autori trebaju poslati u elektroničkom obliku na adresu aukos@aukos.hr do 1. svibnja 2021. do 15 sati.

U nazivu e-maila autor mora navesti skraćenicu „Vizualni identitet AUK – za natječaj“.

Priloge iz sadržaja natječaja autor mora poslati u jednoj zip datoteci s nazivom “Vizualni identitet AUK“, a samo u tekstu e-maila navesti opće podatke, jer će Ocjenjivački sud radove pregledavati anonimno.

 

Sadržaj rada prijavljenog na natječaj mora sadržavati sljedeće priloge i informacije:

Napomena: Primarna boja logotipa je crvena koja može podrazumijevati izvedenice crvene boje prema tonskoj skali.

 

1. prijedlog likovnog rješenja – znak / logotip:

puni kolor i crno/bijelo; 1000 dpi jpg, 1000 dpi tif, pdf

uz osnovne standarde: pozitiv, negativ, odnos znaka i logotipa, sustav karakterističnih boja (uporaba znaka u boji i crno-bijeloj varijanti), definiciju karakterističnog pisma (primarna i eventualno sekundarna tipografija), minimalni prostor, dopuštena umanjenja, upotreba u različitim formatima /vertikalni i horizontalni – sve prikazano u svim varijantama korištenja znaka / logotipa

 

2. standard tipografije i fonta uz znak i logotip

Hrvatski:

Puni naziv: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Skraćeni naziv: AUK

 

Engleski:

Puni naziv: Academy of Arts and Culture in Osijek

Skraćeni naziv: AUK

 

3. opis i obrazloženje rada (do 1 kartice teksta)

 

4. Aplikacije idejnog rješenja

 

Radi lakšeg objašnjenja idejnog rješenja i načina njegove uporabe, potrebno je priložiti i nekoliko fotomontaža korištenja.

 

Opći podaci o autoru/ici:

1. ime i prezime autora/ice, OIB, broj telefona i e-mail adresa

2. životopis

3. weblink na stranice na kojim se mogu naći dodatne informacije o autoru/ici

(* nije obavezno)

 

ROKOVI

 

Subota, 1. svibnja 2021.g. do 15 sati – Rok za prijem natječajnih radova.

Ponedjeljak, 3. svibnja 2021.g. – Odluka Povjerenstva za odabir logotipa

Srijeda, 5. svibnja 2021.g.  – Objava rezultata Natječaja.

 

Podijeli...