Ishodi učenja MA pjevanje

  1. ODSJEK ZA GLAZBENU UMJETNOST

Tablica 2.1. Ishodi učenja na razini studijskog programa

Naziv studijskog programa: MA Pjevanje

Ishod učenja studijskog programa 00044 00045 00046 00047 00048 00049 00050 00051 00052 00053
Predmeti (obavezni)
Pjevanje PD101 X X X X X X X X X X
Pjevanje PD201 X X X X X X X X X X
Korepeticija PD102   X X           X X
Korepeticija PD202   X X           X X
Studij opernih uloga PD103 X X X X X   X   X X
Studij opernih uloga PD203 X X X X X   X   X X
Poznavanje vokalne literature i interpretacije PD104 X X   X X X   X X  
Poznavanje vokalne literature i interpretacije PD204 X X   X X X   X X  
Koncertna praksa PD105 X X X   X   X   X X
Koncertna praksa PD205 X X X   X   X   X X
Diplomski rad X X X X X X X X   X

 

Legenda:

Labela IU Opis ishoda učenja
00044 Demonstrirati specifične, stilski uvjetovane tehnike pjevanja
00045 Sintetizirati stečeno pjevačko znanje i vještine u smislu stvaranja vlastite interpretacije i osobnog pristupa glazbenom djelu
00046 Demonstrirati pjevačko umijeće na javnim nastupima i kritički vrednovati izvedbu
00047 Analizirati i kvalificirati glazbena djela vokalne glazbe različitih stilskih, tehničkih i interpretativnih odlika pojedinih razdoblja, autora i glazbenih vrsta
00048 Kreativno oblikovati i interpretativno demonstrirati solističke i skupne pjevačke uloge opernog i operetnog repertoara u skladu s glumačkim zahtjevima pojedine uloge
00049 Samostalno kritički odabirati i analizirati relevantno vokalno stvaralaštvo iz materijalnih i digitalnih izvora
00050 Doprinositi afirmaciji glazbene umjetnosti u društvu te surađivati s drugim institucijama na projektima organiziranjem glazbenokulturnih događanja
00051 Poučavati pjevanje u skladu sa suvremenim odgojno-obrazovnim zahtjevima, primjenjivati adekvatnu i konstruktivnu komunikaciju s kolegama i učenicima na službenom i drugim jezicima
00052 Prepoznati vlastite potrebe i mogućnosti daljnjeg učenja, sudjelovati u cjeloživotnom obrazovanju i usavršavanju u umjetničkoj djelatnosti
00053 Kreativno i konstruktivno djelovati i rješavati probleme u novim i promijenjenim okolnostima