Izvrsni rezultati naših studenata Tambure i Tamburaškog umijeća na Međunarodnom natjecanju tamburaša

Posted on Posted in instrumentalne_obavijesti

U utorak, 29. ožujka, i srijedu, 30. ožujka, održano je 8. Međunarodno natjecanje tamburaša u Glazbenoj školi u Požegi.

U kategoriji komornih ansambala-folklorna kategorija, naši studenti Hrvoje Harkanovac, Josip Živčić, Renato Škarec i Dario Harkanovac, pod mentorstvom doc. art. Mije Elezović i asistenta Filipa Novosela, osvojili su prvu nagradu i zlatnu medalju s ukupnim rezultatom 99,23.

Nadalje, naši studenti Tomislav Koprić, Luka Juriša, Martin Marijanović, Sebastijan Kovačević i Fran Pogrmilović, pod mentorstvom doc. art. Mije Elezović i asistenta Filipa Novosela, osvojili su prvu nagradu i zlatnu medalju te Grand Prix kao najbolji komorni ansambl u kategoriji klasičnih sastava na međunarodnom natjecanju s ukupnim rezultatom 98,50.

U kategoriji solista, prvu nagradu i zlatnu medalju osvojio je Sebastijan Kovačević, dok je prvu nagradu i srebrnu medalju osvojila Elizabeta Jakobović iz klase profesora Vladimira Vladimirova i asistenta Darka Čuvidića. Klavirske suradnice naših nagrađenih studenata bile su asistentica Matea Matić i Ema Kurtanjek, studentica studija Klavira.

Čestitamo našim studentima i mentorima!

Podijeli...