JAVNI NATJEČAJ ZAKLADE HAZU ZA POTPOMAGANJE ZAKLADNIH NAMJENA U 2020

Posted on Posted in Ured za projekte i suradnju_obavijesti

UPRAVNI ODBOR ZAKLADE HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI 

o b j a v l j u j e:  J A V N I   N A T J E Č A J

Za potpomaganje sljedećih aktivnosti:

– izdavačke djelatnosti (neobjavljena djela) na području znanosti i umjetnosti,

– organiziranje znanstvenih skupova,

– razvijanje znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada,

– otkup umjetnina.

Ukupna svota predviđena dvadeset drugim natječajem za potpomaganje zakladnih namjena u 2020. godini iznosi 1.000.000,00 kuna.

Pravo predlaganja projekta izdavačke djelatnosti na području znanosti i umjetnosti imaju samo registrirane nakladničke organizacije uz navođenje ukupnih troškova projekta. Uz prijedlog je potrebno priložiti najmanje jednu recenziju.

Nepotpuno obrazloženi i nepravovremeno podneseni prijedlozi neće se razmatrati, kao ni prijave predlagatelja (dobitnika do godine 2018.) koji do dana objave ovog Natječaja nisu ispunili obvezu dostave izvješća prema sklopljenom Ugovoru o dodjeli pomoći Zaklade Akademije.

Odluku o dobitnicima donijet će Upravni odbor Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Svi dobitnici sredstava dužni su, u roku od godine dana od zaključivanja ugovora, opravdati utrošak odobrenih sredstava ili sredstva vratiti Zakladi.

Pravo predlaganja za točke pod I. imaju pojedinci (osim projekata izdavačke djelatnosti), skupine, udruge te znanstvene i umjetničke ustanove.

Obrazložene prijedloge treba dostaviti do 2. ožujka 2020.

Detalji Natječaja dostupni su na poveznici: https://zaklada-hazu.hr/

Podijeli...