Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2020. godini

Posted on Posted in Ured za projekte i suradnju_obavijesti
 Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljivati će financijsku potporu nakladnicima znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti.
Časopisom se, u smislu prvog stavka, smatra serijska publikacija koja se objavljuje barem jedanput godišnje u tiskanome i/ili elektroničkome obliku.
Časopisi su svrstani u sljedeće dvije kategorije:
 • znanstveni časopis,
 • časopisi za popularizaciju znanosti
Pravo prijave na Javni poziv imaju organizacije civilnog društva – udruge registrirane prema Zakonu o udrugama upisane u Registar udruga Republike Hrvatske te trgovačka društva registrirana za nakladničku (izdavačku) djelatnost.
Pravo prijave imaju i znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija, osim javnih znanstvenih instituta i javnih visokih učilišta jer su im troškovi izdavanja znanstvenih i znanstveno-stručnih časopisa te časopisa za popularizaciju znanosti prihvatljivi u sklopu programskog financiranja.
Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske. U priznate troškove objavljivanja časopisa ulaze:
 • tisak,
 • obrada (prijelom),
 • priprema tekstova (lektura, korektura, prijevod, uređivanje bibliografije i sl.),
 • priprema teksta u XML ili drugim odgovarajućim formatima,
 • poštarina,
 • uredski pribor i oprema,
 • honorari za administrativno-tehničke i tajničke poslove,
 • digitalizacija starih brojeva, izrada/održavanje mrežne stranice časopisa i/ili elektroničkoga sustava za uređivanje časopisa,
 • priprema pretraživača PDF formata s pripadajućim meta-podacima, priprema drugih formata rada,
 • sustavi za otkrivanje plagijata,
 • troškovi edukacije uredništva, članarine u odgovarajućim međunarodnim organizacijama,
 • drugi opravdani troškovi prema posebnom obrazloženju.

Rok za prijavu: 10. srpnja 2020. godine

Detalji ovog Poziva dostupni su na poveznici: MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Podijeli...