Kemija u umjetničkoj grafici – modra galica (CuSO4) u svojstvu jetke

Posted on Posted in Ured za projekte i suradnju_UNIOS projekti

Voditelj projekta: izv. prof. art. Mario Čaušić

Sastavnica voditelja: Umjetnička akademija u Osijeku

Suradnici na projektu:

  • dr. sc. Olivera Galović, Odjel za kemiju
  • Mario Matoković, asistent , Umjetnička akademija u Osijeku, kolegiji grafika
  • Pet odabranih studenata diplomskog studija UAOS, kolegiji grafika

 

Opis projekta

Kroz povijesti umjetničke grafike u tehnikama dubokog tiska koristile su se izrazito toksične jetke štetne za zdravlje. Različite metalne ploče, matrice,  kao nositelji slike u grafici nagrizale su se kiselinama kao što je klorovodična ili solna, željezo III klorid a ponajviše dušična kiselina. Osnovno područje i cilj ovog istraživanja je uvođenje modre galice kao jetke u nastavu grafike, kako srednjeg tako i visokog školstva. Svrha istraživanja je korištenje modre galice kao jetke kako bi se na taj način smanjila uporaba toksičnih/štetnih kemikalija u radu. Suradnjom dviju sastavnica sveučilišta – likovnog odjela i Odjela za kemiju omogućilo bi stjecanje novih znanja i vješina, ali i razvoj kreativnog izraza i mišljenja u svrhu kvalitetnog prenošenja znanja i vještina budućim naraštajima. Ciljevi istraživanja su pronaći, istražiti, analizirati i zabilježiti spoznaje što većeg broja mogućnosti rada u različitim grafičkim tehnikama koristeći modru galicu kao jetku koje će studenti primjenjivati u svom kreativnom i pedagoškom radu.

Podijeli...