/ Knjižnica
Slider

/ ''Tvoja knjižnica je tvoj raj'' - Erazmo Roterdamski

Poslanje knjižnice Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku je omogućiti slobodan pristup knjižnim i neknjižnim izvorima informacija koji su potrebni studentima i znanstveno-nastavnom osoblju Akademije u svrhu izvršavanja nastavnih planova i programa kolegija pojedinačnih studija te kao podrška nastavnom, umjetničkom te istraživačkom radu. Prikupljanjem, sređivanjem i čuvanjem zabilježenog znanja, približavanjem informacija, znanja i kulture svojim korisnicima, odgovarajući na potrebe i zahtjeve korisnika odabranim, stručno utemeljenim aktivnostima i mrežnim uslugama te poticanjem čitanja, Knjižnica pridonosi nepristranoj obaviještenosti korisnika, njihovom obrazovanju i obogaćenju kulturnoga života te tako stvaranju novog znanja i umjetnosti.

Adresa : Trg Svetog Trojstva 3, 1 kat, 31 000 Osijek
mobitel: 099/2316940
e - mail: knjiznica@aukos.hr

Facebook Knjižnice Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku 

Instagram Knjižnice Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku  

TikTok Knjižnice Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku

Knjižnica je otvorena za korisnike :
Od ponedjeljka do četvrtka 8:00 – 19:00 sati
petak 8:00 – 18:00 sati

 

Pravilnik o radu knjižnice AUKOS 2022

/ Obavijesti knjižnice