Kultura, mediji i menadžment

Objavljeno: Posted in Kultura_kreativne_obavijesti

Studiraj i osposobi se za rad i upravljanje poslovnim aktivnostima u kreativnim industrijama, digitalnom dizajnu, odnosima s javnošću, medijskim komunikacijama, organizaciji i promociji u području kulture, medija i menadžmenta.