Lutka u odgoju i obrazovanju – štapne lutke

Posted on Posted in Razno

Uspješnim svladavanjem gradiva programa polaznici stječu temeljna povijesno-teorijska znanja koja se odnose na porijeklo i široku primjenu i ulogu trodimenzionalne štapne lutke (javajke) u tradicijskoj kulturi pojedinih naroda, njenoj ulozi u usmenoj predaji, kazališnoj umjetnosti i obrazovanju te su upoznati sa zajedničkim ishodištima, osnovnim sličnostima te specifičnostima javajke i štapne lutke korištene u teatru sjena.

Polaznici su se sposobni likovno izraziti kroz jednostavan crtež, oblikovati karakter lutke crtežom i načiniti 3D skicu elementarnim metodama plastičnog oblikovanja. Shvaćaju zakonitosti scenskog prostora primjerenog štapnoj lutki te posjeduju znanja o anatomiji i mehanizmima pokretanja lutki na štapu. Nadalje, razumiju sličnosti, ali i specifičnosti upotrebe trodimenzionalne štapne lutke (javajke – koju je moguće koristiti i za kazalište sjena) i plošnih lutaka namijenjenih izričito za teatar sjena. Posjeduju adekvatna znanja i vještine za kreativno oblikovanje i izradu jednostavnih, ali i tehnološki složenijih trodimenzionalnih štapnih lutki (primjerenih različitim dobnim skupinama od predškolskog uzrasta do lutkarskog teatra za odrasle), služeći se primjerenim materijalima i alatima.

Polaznici će biti osposobljeni za kritičku analizu likovnih elemenata štapne lutke i scenskog prostora te za samostalno istraživanje i kreativno sintetiziranje vlastitih ideja vođenih načelima primijenjene estetike u postavljanju i rješavanju određenog projektnog zadatka.

Bit će sposobni planirati upotrebu i utrošak primjerenih materijala, koristiti se adekvatnim alatima, razraditi terminski plan realizacije projekta manjeg obima i taj plan učinkovito primijeniti.

Po završetku ovog programa, polaznici posjeduju znanja i vještine potrebne za jednostavnu  animaciju štapne lutke. Polaznik će znati prepoznati i definirati karaktere koji su specifični za ovu vrstu lutkarske te ih samostalno postići u animaciji pomoću osnovnih animacijskih tehničkih sredstava. Savladat će animacijske osnove upotrebe lutkinih ruku pomoću štapova i bit će u stanju kretati se sa štapnom lutkom na paravanu i ispred njega.

Također razumiju i ovladavaju znanjima i metodologijom uključivanja štapne lutke i kazališta sjena u različite obrazovne i nastavne procese za široki raspon dobnih skupina, te su upoznati s mnogostranošću upotrebe i načinima kvalitetnog i učinkovitog uključivanja lutke kao pomagala u svrhu kreativne umjetničke terapije: lutka kao sredstvo introspekcije i odmaka od vlastitog ja bez stresa, prevladavanje poteškoća u učenju, pomoć pri izražavanju i socijalizaciji djece s poteškoćama u razvoju i sl.

Podijeli...