Lutka u odgoju i obrazovanju – stolne lutke

Posted on Posted in Razno

Uspješnim svladavanjem gradiva programa polaznici stječu temeljna povijesno-teorijska znanja, koja se odnose na porijeklo i široku primjenu i ulogu stolne lutke u kazališnoj umjetnosti i obrazovanju.

Sposobni su se likovno izraziti kroz jednostavan crtež, oblikovati karakter lutke crtežom i načiniti 3D skicu elementarnim metodama plastičnog oblikovanja. Shvaćaju zakonitosti scenskog prostora primjerenog tom tipu lutke. Ovladat će znanjima o anatomiji i mehanizmima pokretanja stolne lutke. Posjedovat će adekvatna znanja i vještine za kreativno oblikovanje i izradu funkcionalne i izražajne stolne lutke, služeći se primjerenim materijalima i alatima.

Polaznici će biti osposobljeni za kritičku analizu likovnih elemenata stolne lutke i scenskog prostora, te za samostalno istraživanje i kreativno sintetiziranje vlastitih ideja vođenih načelima primijenjene estetike u postavljanju i rješavanju određenog projektnog zadatka.

Bit će sposobni planirati upotrebu i utrošak primjerenih materijala, koristiti se adekvatnim alatima, razraditi terminski plan realizacije projekta manjeg obima i taj plan učinkovito primijeniti.

Nadalje, po završetku ovog programa, polaznici posjeduju znanja i vještine potrebne za jednostavnu animaciju stolne lutke. Polaznik će savladati osnovne principe hodanja sa stolnom lutkom, znati će koristiti ruke lutke i tehnički ih izmjenjivati. Moći će organizirati i kombinirati pokrete ruku i nogu lutke sa i bez pomoći pomoćnog animatora. Posjedovat će nova osnovna znanja o animaciji ove vrste lutkarske tehnike.

Također razumiju i ovladavaju znanjima i metodologijom uključivanja stolne lutke u različite obrazovne i nastavne procese te su upoznati s mnogostranošću upotrebe i načinima kvalitetnog i učinkovitog uključivanja lutke kao pomagala u svrhu kreativne umjetničke terapije: lutka kao sredstvo introspekcije i odmaka od vlastitog ja bez stresa, prevladavanje poteškoća u učenju, pomoć pri izražavanju i socijalizaciji djece s poteškoćama u razvoju i sl.

Podijeli...