Nagrada Stjepan Šulek za skladateljsko djelo za 2021. godinu

Posted on Posted in instrumentalne_obavijesti

Temeljem Pravilnika o dodjeli Nagrade Stjepan Šulek, Upravni odbor Fonda Stjepan Šulek donio je odluku o objavi natječaja za dodjelu Nagrade Stjepan Šulek za skladateljsko djelo za 2021. godinu.

Skladatelji, kandidati za nagradu moraju ispunjati slijedeće uvjete:

a) da su rođeni poslije 1984. godine;

b) da se natječu s jednom skladbom koja je prvi put javno izvedena ili snimljena (audio ili audio-video) u vremenu od 1. rujna 2019. do 31. kolovoza 2021. godine;

c) da su državljani Republike Hrvatske.

Kandidati se na natječaj mogu prijaviti sami, a mogu ih prijaviti i druge fizičke ili pravne osobe (pojedinci, ustanove, stručne udruge i dr.). U natječaju ne mogu sudjelovati skladatelji koji su već nagrađeni ovom nagradom. Za natječaj je potrebno:

a) prijava (osobni podaci, poštanska adresa, adresa elektronske pošte, telefon za kontakt, naziv skladbe, vrijeme i mjesto prve izvedbe, izvođači, trajanje);

b) partitura i obvezna audio snimka u CD-R formatu (uz druge formate) skladbe kojom kandidat sudjeluje u natječaju;

c) dokaz o vremenu i mjestu prve javne izvedbe ili snimanja (koncertni program, potvrda ustanove i sl.);

d) kratka pisana informacija o skladbi – do polovice tipkane stranice;

e) životopis s opisom školovanja i umjetničkog rada (ne kraći od polovice tipkane stranice);

f) dokaz o hrvatskom državljanstvu – fotokopija domovnice;

g) dokaz o danu rođenja – fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih.

Prijava se šalje preporučeno na adresu (može se predati i osobno):

Hrvatsko društvo skladatelja, Fond Stjepan Šulek – za nagradu,

10000 Zagreb, Berislavićeva 9/I,

ROK ZA PRIJAVU JE 31. LISTOPADA 2021.

Upravni odbor Fonda Stjepan Šulek odluku će o nagradi donijeti na prijedlog umjetničkog žirija, a objavit će je do kraja prosinca 2021. godine. Nagrada koja se sastoji od diplome i novčanog iznosa, uručit će se 17. siječnja 2022. u 12 sati u Hrvatskom društvu skladatelja. Dodatne se obavijesti mogu dobiti na tel. 091/231 9698,

e-mail: fond.stjepan.sulek@gmail.com

Podijeli...