/NASTAVNICI

Slider
izv. prof. art. Tatjana Bertok-Zupković, voditeljica Odsjeka

izv. prof. art. Tatjana Bertok-Zupković, voditeljica Odsjeka

KONZULTACIJE: četvrtkom, 11–12 sati

Odsjek za kazališnu umjetnost

Ulica kralja Petra Svačića 1/g,

Prizemlje:dnevni boravak

KONTAKT: E-mail: tbertok-zupkovic@uaos.hr   Telefon: 099 5200 805

Rođena u Osijeku 13.6.1971. Diplomirala  na Akademiji za dramske umjetnosti Zagreb. Od 1996. zaposlena u HNK Osijek.  2007. zapošljava se na UAOS na pola radnog vremena. 2015. prelazi na UAOS na puno radno vrijeme. Odigrala preko 70 naslova ( od M.Matišića, J.Ivakića, D. Matakovića, Shakespearea, Moliera, Dostojevskog, Strindberga, Čehova, Joyca, Wietkiewicza…). Nominirana za Nagradu hrvatskog glumišta nekoliko puta. Dobitnica nekoliko nagrada. Predaje kolegije Govor i Gluma na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Odigrane uloge i dobivene nagrade

prof. dr. sc. Sanja Nikčević

prof. dr. sc. Sanja Nikčević

KONZULTACIJE: srijedom 15-16 sati u uredu u Aristotelici

KONTAKT: E-mail: sanja.nikcevic@uaos.hr

Kolegiji:
Povijest 1 Antika – Loomen
Povijest 2 Srednji vijek – Loomen
Povijest 3 Elizabetinsko kazalište – Loomen
Povijest 4 Od klasicizma do romantizma – Loomen
Povijest 5 Od realizma do teatra apsurda – Loomen
Povijest 6 Moderna i postmoderna – Loomen
Žanr Kabaret – Loomen
Filmski žanrovi – Loomen
Hrvatska dramska moderna –  Loomen
Kazališna kritika – Loomen
Suvremena američka drama – Loomen
Suvremena ratna drama – Loomen
Vizualni aspekti kazališne predstave – Loomen
Žanr dokumentarna drama – Loomen

Redovni profesor u trajnom zvanju na UAOS, voditelj teorijskog programa i predavač kolegija povijesti drame i kazališta. Teatrolog i kazališni kritičar (objavljuje u tjednicima Hrvatsko slovo, Vijenac i portalima bitno net). Predsjednica Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa (HDKKT)  od 2008,  članica Glavnog odbora  Matice hrvatske  od 2014., a pročelnica Odjela za kazalište i film Matice hrvatske od 2015.

Srednju školu završila u Virovitici, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je francuski jezik i komparativnu književnosti (1984), a s temama iz američke drame na istom je fakultetu magistrirala (1993) i doktorirala (1998). Prije znanstvene karijere radila kao novinarka i kazališna kritičarka u Večernjem listu (1985-93) te kao savjetnica za kazalište u Ministarstvu kulture RH (1996-97), a između toga bila u statusu slobodnog umjetnika.

Dva puta bila Fulbrightov stipendist u SAD: CUNY – New York (mentor Marvin Carlson) 1995. i UCSB – Santa Barbara (mentor W. D. King) 2003, gdje je i predavala Modernu europsku dramu i kazalište 2002.

U docenta je birana na zadarskom sveučilištu (2002) gdje je predavala povijest svjetske drame na doktorskom studiju iz književnosti. Od 2003. zaposlena na Sveučilištu u Osijeku. Prvo na Filozofskom fakultetu (Odsjek za anglistiku) gdje je 2006. birana u izvanrednog profesora, a predavala kolegije iz američke i engleske drame te kazališne kritike. Na doktorskom studiju iz književnosti Filozofskog fakulteta u Osijeku od njegova osnutka (2006) voditeljica je dramskog modula i predaje kolegije iz povijesti drame i američke drame.

Od 2007. prelazi na Umjetničku akademiju u Osijeku (UAOS) kao voditeljica Odsjeka za kazališnu umjetnost (2007-09), voditeljica Katedre za teatrologiju do reorganizacije odsjeka  (2008-2010) i voditeljica teorijskog programa. Na akademiji  predaje kolegije iz predmeta povijesti kazališta kojeg je osmislila za potrebe akademije. Na odsjeku je vodila pisanje studijskih programa: revizije Preddiplomskog studija glume i lutkarstva i novog studija Diplomskog studija kazališne umjetnosti). Sudjelovala u radu tri znanstvena projekta. Izlaganjima o hrvatskom i europskom kazalištu sudjelovala na brojnim seminarima, simpozijima i konferencijama (Osijek, Zagreb, Sarajevo, Novi Sad, Varšava, Salzburg, Boston, Louisville, New York, Caracas, Soeul, Lubbock,…), a radionice kazališne kritike vodila u Hong Kongu i Makedoniji.

Osnivačica (1994) i prva predsjednica Hrvatskog centra ITI-UNESCO gdje je pokrenula Međunarodnu koloniju dramskih pisaca u Motovunu i glasilo Hrvatska drama te intenzivno radila na promociji hrvatske drame i kazališta u svijetu.

Predsjednica Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa (HDKKT)  od 2008,  a bila je i tajnica te udruge od 2004-2008.  Od 2005. bila je voditeljica Odjela za međunarodnu suradnju Matice hrvatske, Ogranak Osijek, a od   2014. članica Glavnog odbora Matice hrvatske.

Od 2006. članica je upravnog odbora Fulbright Alumni Association. Bila je selektorica Marulićevih dana te članica brojnih prosudbenih komisija za kazališne programe, dramska djela, festivale i slično.  Aktivna je i u radu Hrvatskog sabora kulture kao selektorica i članica prosudbenih povjerenstva za kazališni amaterizam.

Vrlo aktivna u međunarodnom kazališnom životu, u svjetskoj udruzi ITI bila je članica i predsjednica komunikacijskog odbora te članica upravnog odbora u dva mandata. Aktivna je članica hrvatskih (DKH, HDAS, HDDU…) te međunarodnih i američkih udruga kritičara i teatrologa (ASTR, ATHE, IFTR, AICT, ATCA). Savjetnica za Europsku kazališnu nagradu.

U sklopu Hrvatskog centra ITI pokrenula i deset godina uređivala teatrološku biblioteku Mansioni (1994-2004) gdje je uredila 25 naslova, bila urednica časopisa Kazalište u izdanju AGM-a (1999-2002), a od 2009-2013. glavna urednica novopokrenute Biblioteke Ars Academica UAOS u izdanju UAOS/Leykam Internationala d.o.o., koju ponovno uređuje od 2016.-2018.

Osnovno polje njezina interesa su: američka drama, hrvatska drama, hrvatska ratna drama, suvremena europska drama, kazališna kritika i povijest kazališta i drame.

Sudjelovala je na brojnim simpozijima u zemlji (naročito Krležini dani u Osijeku, Dani hvarskog kazališta itd) i po cijelome svijetu, a od 1987. objavila preko stotinu članaka u časopisima u zemlji (Republika, Književna smotra, Dubrovnik, Književna revija, Nova prisutnost, Kazalište…) i širom svijeta (SSEP, PAJ, NTQ, Dijalog).

Hrvatska znanstvena bibliografija

Academia.edu

Popis radova

Kazališna kritika

Ratna drama

Hrvatska drama

Europska drama

Američka drama

 

 

 

 

 

 

red. prof. dr. art. Robert Raponja

red. prof. dr. art. Robert Raponja

KONZULTACIJE: utorkom, 18 – 19 sati

Odsjek za kazališnu umjetnost

Ulica kralja Petra Svačića 1/F, prizemlje, prostorija br. 2

KONTAKT: E-mail: rraponja@gmail.com

Robert Raponja je rođen u Puli. Na Filozofskom fakultetu apsolvirao je komparativnu književnost i talijanski jezik i književnost 1990., a na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu diplomirao je režiju 1993. godine. U sedamnaest godina kontinuiranog profesionalnog rada u kazalištima bio je u različitim statusima – od slobodnog umjetnika preko jednog od umjetničkih voditelja kazališta u Varaždinu, do ravnatelja kazališta u Puli, ali se uvijek intenzivno bavio dramskom pedagogijom. Osnivač je dramskog studija u Puli 1996., a 1997. godine pokrenuo je MKFM (Međunarodni kazališni festival mladih) – u sklopu kojega je organizirao preko 250 kazališnih radionica te ugostio preko 300 eminentnih kazališnih pedagoga iz cijeloga svijeta. Na Umjetničkoj akademiji u Osijeku od 2007. godine zaposlen je kao profesor  glume. Na UAOS je pokrenuo festival kazališnih akademija – Dionizijev festival (2007.), Dramski studio (2008.), a osmišljavao je  i kazališni dio multimedijalnoga projekta Pretapanja. Od 1992. godine aktivno režira u prosjeku pet predstava godišnje. Režirao je u svim hrvatskim kazalištima, u svim zemljama bivše Jugoslavije te u inozemstvu( Fransuska, Italija, Rumunjska,Madžarska).
Dobitnik je nagrade Hrvatskog glumišta u 2010. godini za režiju predstave “Paralelni svjetovi” Mire Gavrana u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku.

prof. dr. sc. Leo Rafolt

prof. dr. sc. Leo Rafolt

KONZULTACIJE: ponedjeljkom, 12:30 – 13:30 sati

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 2

Ulica kralja Petra Svačića 1/F, od 16 do 17 sati, soba 29

KONTAKT: E-mail: lrafolt@gmail.com i lrafolt@uaos.hr

WEB: leorafolt.com

(r. 1979.) Diplomirao je komparativnu književnost i kroatistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Do 2017. zaposlen na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je završio doktorski studij komparativne književnosti i doktorirao 2006. iz područja teatrologije. Završio i doktorski studij primijenjene kineziologije na Kineziološkom fakultetu u zagrebu. Izabran 2013. u zvanje izvanrednog profesora. Dobio je Državnu nagradu za znanost za 2008, Godišnju nagradu Filozofskog fakulteta u Zagrebu za 2009. i Nagradu ”Judita” za 2009. Boravio na Sveučilištima u Helsinkiju, Pečuhu, Washingtonu, Ljubljani, Varšavi, Katovicama, Vroclavu, Sosnoviecu, Parizu, Rimu, Tokiju, Osaki i Sapporu, Newcastleu itd. Sudjelovao je na tridesetak simpozija. Usavršavao se u na mnogim azijskim i europskim sveučilištima. Dugogodišnji predavač Zagrebačke slavističke škole, od 2004. do 2006. zamjenik voditelja. Autor četiriju znanstvenih knjiga, priređivač jedne antologije, dvije autorske knjige, jednog zbornika, jednog dvotomnog leksikona. Autor niza znanstvenih radova. Bio je voditelj projekta Epistemološki modeli književne historiografije (HZZZ). Od 2017. voditelj je Centra za interdisciplinarna istraživanja u umjetnosti i znanosti te suradnik Znanstveno-istraživačkog centra za post-jugoslavenske prostore na Sveučilištu u Varšavi.

Popis radova i nagrada

 

izv. prof. dr. sc. Livija Kroflin

izv. prof. dr. sc. Livija Kroflin

KONZULTACIJE: srijedom od 14-15 sati

Trg Sv. Trojstva 3, Zgrada Rektorata, II kat, kabinet br. 12

KONTAKT: E-mail: livijakroflin@gmail.com

Diplomirala komparativnu književnost i engleski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu; magistrirala i doktorirala s temama iz lutkarstva. Radila u Međunarodnom centru za usluge u kulturi u Zagrebu kao umjetnička voditeljica Međunarodnog festivala kazališta lutaka PIF-a i kao ravnateljica Centra do 2007. Na akademiji je voditeljica programa za lutkarstvo i predaje kolegije iz povijesti i estetike lutkarstva. Uvela je nekoliko novih kolegija te sudjelovala u izradi novih studijskih programa na Odsjeku za kazališnu umjetnost i Odsjeku za primijenjenu umjetnost. Od 2015. do 2017. godine voditeljica Odsjeka za kazališnu umjetnost. Selektorica predstava za PIF te pokretačica i glavna urednica biblioteka „Lutkanija“ i „Velika Lutkanija“. Članica međunarodnog Izvršnog odbora svjetske UNIMA-e i predsjednica međunarodne UNIMA-ine komisije „Lutka u obrazovanju, razvoju i terapiji“. Osnivačica i voditeljica Lutkarske družine „Lutkobus“. Piše knjige i članke o lutkarstvu, objavljuje u zemlji i inozemstvu, sudjeluje na međunarodnim stručnim skupovima (Osijek, Budimpešta, Prag, Subotica, Ljubljana, Moskva, Jakarta, Peking). Godine 1999. odlikovana Redom hrvatskog pletera za osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobit njezinih građana.

Popis radova

 

izv. prof. ArtD. Maja Lučić Vuković

izv. prof. ArtD. Maja Lučić Vuković

KONZULTACIJE: ponedjeljkom od 14 do 15 sati

Odsjek za kazališnu umjetnost

Ulica kralja Petra Svačića 1/F, prizemlje, prostorija br. 2

KONTAKT: E-mail: maja_lucic@yahoo.com    Telefon: 099 31 261 83

Maja Lučić Vuković rođena je u Osijeku gdje je 2004. godine završila Isusovačku klasičnu gimnaziju i srednju glazbenu školu Franje Kuhača u Osijeku – teoretski smjer. Godine 2008. završila je magistarski studij Glume i lutkarstva na Kazališnom odsjeku Umjetničke akademije u Bratislavi. Na istoj Akademiji je 2010. godine doktorirala lutkarstvo. Sudjelovala je na brojnim glumačkim, lutkarskim i plesnim stručnim usavršavanjima, seminarima i radionicama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Od listopada 2008. godine zaposlena je na Odsjeku za kazališnu umjetnost, smjer gluma i lutkarstvo, Umjetničke akademije u Osijeku gdje sudjeluje u izvođenju nastave kolegija lutkarske animacije na preddiplomskom i diplomskom studiju, a mentor je na završnim lutkarskim preddiplomskim i diplomskim ispitima iz lutkarstva od kojih su neki ne samo zapaženi nego i nagrađivani na hrvatskim, ali i međunarodnim festivalima.

Kao glumica, lutkarica i redateljica, surađuje s kazališnim kućama u Hrvatskoj i inozemstvu. 

Glumačke i lutkarske uloge ostvarila je u različitim kazališnim kućama u Slovačkoj (Međunarodni dom umjetnosti Bibiana u Bratsilavi, bratislavsko Lutkarsko kazalište, Slovačko narodno kazalište, bratislavsko A.H.A kazalište, Lutkarsko kazalište u Košicama), a kao glumica, lutkarica i redateljica surađivala je i s kazalištima u Hrvatskoj (Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku, HNK Osijek, HNK Varaždin, Gradsko kazalište Joza Ivakić, Gradsko kazalište Požega, Gradsko kazalište Zorin dom) i u Hrvatskom kazalištu u Pečuhu.

Za ulogu Solange u predstavi Sluškinje (2010.) u režiji Damira Mađarića, a izvedbi Gradskog kazališta Joza Ivakić, nagrađena je nagradom Hrvatskog glumišta za izuzetno ostvarenje mladih umjetnika do 28 godina. Dobitnica je i međunarodne nagrade Grozdanin kikot za doprinos razvoju dramskog odgoja za 2015. godinu.

 

izv. prof. ArtD. Hrvoje Seršić

izv. prof. ArtD. Hrvoje Seršić

KONZULTACIJE: ponedjeljkom 14-15 sati

Odsjek za kazališnu umjetnost

Ulica kralja Petra Svačića 1/F, Dnevni boravak

KONTAKT: E-mail:  hrvojesersic@yahoo.com

Hrvoje Seršić rođen je u Osijeku gdje 1998. godine završava osnovnu glazbenu školu Franje Kuhača u Osijeku, smjer gitara. Godine 2000. u Osijeku završava i Prirodoslovno-matematičku gimnaziju, a 2008. završava magistarski studij Glume i lutkarstva na Kazališnom odsjeku Umjetničke akademije u Bratislavi. Pohađao je brojne radionice i seminare (Laban, Bunraku, komedija dell’arte), a od lipnja 2008. godine asistent je na Odsjeku kazališne umjetnosti, smjer gluma i lutkarstvo, Umjetničke akademije u Osijeku gdje sudjeluje u izvođenju nastave kolegija lutkarske animacije. 2012. postaje docent na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. 2016. g. doktorira na Umjetničkoj akademiji u Bratislavi, Slovačka (VŠMU).

Popis radova i ostvarenih uloga

izv. prof. art. Maja Đurinović

izv. prof. art. Maja Đurinović

KONZULTACIJE: srijedom, 14 – 15 sati

Ulica kralja Petra Svačića 1/F, soba br. 11

KONTAKT: E-mail: maja.durinovic1@gmail.com   Telefon: 098 719 669

(r. 1960.) Završila klasičnu gimnaziju, Školu za ritmiku i ples i studij Jugoslavenskih jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Članica Komornog ansambla slobodnog plesa (KASP) Milane Broš i kasnije grupe Gesta. U Školi za ritmiku i ples nastavnik plesnih predmeta, nakon čega u NS Dubrava osmišljava Plesnu scenu, dječju grupu koja njeguje ples kao estetski i scenski odgoj. Od 1990-ih se više bavi scenskim pokretom te kao koreograf surađuje na dramskim, lutkarskim i opernim predstavama u hrvatskim kazalištima. Od jeseni 2007. predaje scenski pokret na Kazališnom odsjeku UAOS, gdje je birana u zvanje izvanrednog profesora, i gdje sudjeluje kao mentor, autor ili suradnik za pokret u projektima Akademije. Na ADU u Zagrebu vodi kolegij Povijest hrvatskog plesa. Objavljuje tekstove pedagoške, kritičke, povijesne i opće plesno teorijske problematike; autorica knjiga iz područja povijesti hrvatskog plesa. Članica uredništva časopisa za plesnu umjetnost Kretanja i urednica http://www.plesnascena.hr

Popis radova

izv. prof. art. Vjekoslav Janković

izv. prof. art. Vjekoslav Janković

KONZULTACIJE: četvrtkom 13h – 14h, kabinet u Aristotelici

KONTAKT: E-mail: vjekoslavjankovic@gmail.com   Telefon: 098 652 104

Rodio se 1969 u Vrbanji. Pedagošku gimnaziju završava u Županji. Krajem osamdesetih ulazi u kazališni život Osijeka kao glumac, redatelj te voditelj studentskog kazališta u STUC-u. Studira Agronomiju. 1990. g. položio prijemni ispit na Akademiji, zbog rata prekida studij. Krajem 1992. izlazi iz specijalne policije u zvanju inspektora, upisuje Akademiju dramskih umjetnosti Zagreb, dislocirani studij u Osijeku. 1994. ulazi u angažman HNK Osijek, gdje je i danas uz povremena gostovanja. 2008. g. počinje raditi na UAOS. 2011.-2015. ravnatelj je drame HNK u Osijeku. Danas radi u HNK u Osijeku kao Prvak drame na 50% radnog vremena te na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku na 50% radnog vremena, gdje osposobljava studente za filmsku glumu. U kazalištu, filmu, televiziji i radiju odigrao je preko sedamdeset uloga. Režirao dvadesetak predstava, kratkih radijskih formi, studentskih filmova i javnih manifestacija. U domovini i inozemstvu izveo desetke poetskih recitala. U Vrbanji uzgaja lipicance. Mnoge predstave u kojima je igrao kao glumac, režirao ili ih producirao kao Ravnatelj drame, ponijele su brojne nominacije i nagrade na nacionalnom i međunarodnom nivou. Oženjen te otac dvoje djece.

Popis radova i nagrada

 

 

doc. dr. sc. Alen Biskupović

doc. dr. sc. Alen Biskupović

KONZULTACIJE: srijedom, 12:00 – 13:00 sati

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II. kat, kabinet br. 11

KONTAKT: E-mail: abiskupo@unios.hr;  alenbiskupovic@gmail.com

Alen Biskupović rođen je 1978. godine u Osijeku, gdje je na Filozofskom fakultetu 2006. i diplomirao te 2014. godine stekao titulu doktora znanosti na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju Književnost i kulturni identitet. Docent je i doktor humanističkih znanosti u znanstvenom polju znanost o umjetnosti, znanstvena grana teatrologija i dramatologija. Predaje različite kolegije vezane uz povijest drame i kazališta na Akademiji za umjetnost i
kulturu, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od 2009. godine sudjeluje na brojnim međunarodnim i hrvatskim znanstveno-stručnim skupovima te je objavio preko dvadeset radova. Djeluje i kao kazališni kritičar u različitim međunarodnim i hrvatskim časopisima i web stranicama poput Kazalište.hr, Hrvatsko glumište, Vijenac, Republika u sklopu kojih je objavio i preko stotinu članaka. Bio je urednik različitih teatroloških izdanja te glavni urednik časopisa za znanost, umjetnost i kulturu Artos. Aktivan je u različitim međunarodnim i hrvatskim profesionalnim udrugama poput Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa gdje obnaša dužnost tajnika od 2014., IATC, HUAmS, MH i volontira u društvu Naša djeca, ogranak Osijek.

CROSBI Popis radova

Hrvatska znanstvena bibliografija

Academia.edu

Google Znalac

ResearchGate

doc. art. Tamara Kučinović

doc. art. Tamara Kučinović

KONZULTACIJE: ponedjeljkom od 12 do 14 sati

Odsjek za kazališnu umjetnost

Ulica kralja Petra Svačića 1/F, prizemlje, prostorija broj 13

KONTAKT: E-mail: tamarakucinovic@gmail.com    Telefon: 098 788 631

Tamara Kučinović rođena je 12.11.1984. u Zagrebu gdje je od malih nogu pođala Dramski studio Zagrebačkog kazališta mladih. 2004. godine upisuje Umjetničku akademiju u Osijeku, sada Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku ( smjer gluma i lutkarstvo ), na kojoj je diplomirala 2008. Iste godine svoje školovanje nastavlja na Akademiji kazališne umjetnosti u St. Petersburgu ( smjer redatelj kazališta lutaka ) gdje je diplomirala 2012. godine. Od zavšetka svog školovanja do danas, svoj stvaralački rad ostvaruje kreiranjem mnoštva predstava na područje Hrvatske i inozemstva. Mnoge njezine predstave višestruko su nagrađivane kako na domaćim, tako i na međunarodnim festivalima. Godine 2013. zapošljava se na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, kazališni odsjek ( smjer gluma i lutkarstvo ), 2017. godine postaje docent. 2016. godine sudjeluje u osnivanju Umjetničke organizacije Gllugl sa sjedištem u gradu Varaždin, čiji je redovan član i voditelj brojnih programa i predstava.

Popis radova

Uloge i nagrade

doc. art. Sanela Janković Marušić

doc. art. Sanela Janković Marušić

KONZULTACIJE: Konzultacije i supervizija za kolegije Terapije pokretom i plesom te Dramaterapije po dogovoru

Odsjek za Kazališnu umjetnost: gluma i lutkarstvo; Poslijediplomski specijalistički studij Kreativne terapije

Ulica kralja Petra Svačića 1/F, Osijek

KONTAKT: E-mail: sanelajmarusic@gmail.com   Telefon: 091 2532 899

Nakon mature na matematičkoj gimnaziji MIOC u Zagrebu, 1990. , diplomira sveučilišni studij suvremenog plesa na London Contemporary Dance School pri Sveučilištu Kent u Canterbury-u, UK, 1998.  Dodatno završava 4-godišnju edukaciju iz Psihoterapije pokretom i plesom kreirane prema standardima European Association Dance Movement Therapy EADMT. Na MA studiju Kazališna umjetnost, smjer: gluma i lutkarstvo , od 2015. izvodi nastavu scenskog pokreta iz kolegija Majstorska radionica glume. Sudjeluje u izradi elaborata Poslijediplomskog specijalističkog studija Kreativne terapije na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Naslovno zvanje docenta stječe 2017. te postaje nositelj umjetničko-terapijske grupe kolegija iz Terapije pokretom i plesom. U 2018. imenovana za zamjenicu voditeljice studija Kreativne terapije. Predsjednica je Hrvatske udruge za psihoterapiju pokretom i plesom HUPPP te delegat iz Hrvatske pri European Association Dance Movement Therapy EADMT. Certificirani je i registrirani psihoterapeut pokretom i plesom pri HUPPP i SPUH (Savez psihoterapijskih udruga Hrvatske).

Popis radova

doc. art. Marijana Nola

doc. art. Marijana Nola

KONZULTACIJE: četvrtkom 16-17 sati

Odsjek za kazališnu umjetnost

Ulica kralja Petra Svačića 1/F, Dnevni boravak, soba 6

KONTAKT: E-mail: marijananola@gmail.com     Telefon: 098 682 927

Dramaturginja, dramska spisateljica i scenaristica. Docentica na Umjetničkoj akademiji u Osijeku od 2013 godine. Diplomirala na odsjeku dramaturgije na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu.

Radila  kao dramaturg u sljedećim kazalištima: HNK Zagreb, Gavella, Kerempuh, Teatar ITD, ZKM, Mala Scena,  Gradsko Kazalište Komedija, Glumačka družina Histrion, Istarsko narodno kazalište, Kazalište Marina Držića, HNK Mostar, HNK Osijek. Žar ptica, HNK u Šibeniku.

Ima oko četrdeset premijerno izvedenih  dramskih tekstova od kojih izdvaja: „Zločestobija“ (Žar ptica), „Škrtčina“ i „Laživac“ (HNK u Šibeniku), „Trenk Cabaret“ (Gradsko kazalište Požega) te „Diva“ (Gradsko kazalište Žar ptica).

Četverostruka je dobitnica nagrade Marin Držić za drame „Ljudi ribe“ (1999.), „Fantazija“ (2004.), „Zločestobija“ (2006.) i „Dubrovačke legende“ (2010.).

Televizijsko iskustvo stekla je kao scenaristica na HRT-ovom Znanstveno-obrazovnom programu i Programu za djecu i mlade te kao scenaristica i urednica na više domaćih dramskih serija.

 

 

 

doc. art. Jasmin Novljaković

doc. art. Jasmin Novljaković

KONZULTACIJE: petkom 14-16 sati u kabinetu u Aristotelici

KONTAKT: E-mail: jasmin.novljakovic@gmail.com

Rođen 2. prosinca 1963. u Sisku. 2006.g. stječe diplomu Akademije dramskih umjetnosti Zagreb – akademski redatelj

1989-1993. studira na PWST Warszawa

1983-1986. Zagreb, Filozofski fakultet – povijest umjetnosti i ruski jezik

1978-1982. Škola usmjerenog obrazovanja – animator kulture Sisak

Posao:  2014. Docent na Kazališnom odsjeku UAOS

2010. – Umjetnički voditelj Doma kulture  Sisak

2006-2010. ravnatelj Doma kulture Sisak

2003-2006. slobodni umjetnik u Zajednici slobodnih umjetnika

1992. osnivač Teatra Jarmarcznog, Krakow

1988-1992. glumac u Teatru Mandala, Krakow

1979-1988. glumac i jedan od stvaratelja najznačajnijih predstava Kazališta DASKA

Popis radova

doc. art. Katica Šubarić

doc. art. Katica Šubarić

KONZULTACIJE: utorkom od 9 do 11 sati

Odsjek za kazališnu umjetnost

Ulica kralja Petra Svačića 1/F, prizemlje, prostorija br. 2

KONTAKT: E-mail: katica.subaric@hotmail.com

Katica Šubarić, magistra kazališne umjetnosti (akademska glumica i lutkarica), rođena je 30.11.1989. godine. Studira na doktorskom studiju Doktorske škole društveno – humanističkih znanosti, informacija i komunikacija u kulturi. Magistrirala je na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, gdje je trenutno zaposlena u nastavnom zvanju asistenta na katedri glume, Kazališnog odsjeka. Sudjeluje na kolegijima Gluma: rad glumca na sebi, Gluma:rad glumca s partnerom, Gluma: dramski lik (biografija), Majstorska radionica glume: igra realnosti: Ibsen, Čehov, Krleža.  Uz svoje sudjelovanje na predavanjima, sudjeluje i u brojnim projektima i produkcijama UAOS-a, kao glumica i kao voditeljica projekata, te je 2014. godine dobila priznanje za najboljeg asistenta Kazališnog odjeka za naročiti angažman u umjetničkom i nastavnom radu. Koordinatorica je međunarodnog festivala kazališnih akademija Dioniz i voditeljica Dramskog studija Umjetničke akademije u Osijeku. Idejna je nositeljica i organizatorica udruge „Kazališta S.O.S.“ ( Scena Osječkih Studenata) Sudjelovala je na brojnim radionicama i usavršavanjima u Hrvatskoj i inozemstvu ( Michael Chekhov Europe Training, Grožnjan, pod vodstvom Ulrich Mayer-Horscha, Suzane Nikolić, Cynthije Ashperger, te Scotta Fiedlinga (Michael Chekhov actors studio, Boston), Masterclass Viktora Rižakova, MHAT (Dubrovnik) i dr.

Još od vremena studiranja istaknula se svojim ulogama I priznanjima (2012.dobitnica nagrade Lions cluba Osijek kao najbolji student Umjetničke akademije u Osijeku, 2013. dobitnica rektorove nagrade Sveučilišta J.J.Strossmayer za odličan uspjeh u akademskoj 2012./ 2013. godini) Dosada je igrala  u brojnim produkcijama domaće i inozemne produkcije.

Popis radova i ostvarenih uloga

dr. sc. Damir Marinić, predavač

dr. sc. Damir Marinić, predavač

KONZULTACIJE: srijedom, 13:00 – 15:00

Odsjek za vizualne i medijske umjetnosti

Ulica kralja Petra Svačića 1/F,  II kat,  kabinet 29b

KONTAKT: E-mail: dmarinic@uaos.hr

(r. 1979.) Rođen je u Osijeku, gdje završava gimnaziju i srednju glazbenu školu. Diplomirao je psihologiju 2003., a doktorirao 2014. na Filozofskom falutetu Sveučilišta u Zagrebu. Praktičar je neurolingvističkog programiranja, a educiran je i u realitetnoj terapiji, integrativnoj terapiji, te kognitivno-bihevioralnoj terapiji psihoza i terapiji ranog odnosa novorođenče-majka. Kao psiholog radio kao voditelj Savjetovališta za probleme učenika Građevinsko-geodetske škole u Osijeku, voditelj Skloništa za žrtve obiteljskog nasilja Osječko-baranjske županije, u Centru za profesionalnu rehabilitaciju na poslovima vještačenja invalida rada i invalida Domovinskog rata te kao profesor psihologije u srednjim školama u Đakovu. Održao je brojne radionice za razne radne organizacije, nevladine organizacije, fakultete i institucije. Jedan je od autora integracijsko-procesnog pristupa obrazovanju i jedan od osnivača Centra za integralne studije „Spajalica“. Područja interesa su mu primjena teorije dinamičkih sustava i znanosti o mrežama u psihologiji, te fenomen kolektivne inteligencije u ljudskim zajednicama i organizacijama. Od 2006. bio je zaposlen kao poslijedoktorand na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, na kolegijima Uvod u psihologiju ličnosti, Psihologija ličnosti, Psihologija interneta i Sistemski pristup u psihologiji, a od 2017. kao predavač na Odsjeku za kazališnu umjetnost Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.

Hrvatska znanstvena bibliografija

doc. art. Domagoj Mrkonjić

doc. art. Domagoj Mrkonjić

KONZULTACIJE: petkom, 13:00 – 15:00

Ulica kralja Petra Svačića 1/F, kabinet br. 5 (Odsjek za kazališnu umjetnost)

KONTAKT: E-mail: domagoj.mrkonjic@gmail.com

(r. 1988.) Diplomirao je u 2013. godine na Umjetničkoj akademiji u Osijeku te je stekao zvanje magistra kazališne umjetnosti – akademski glumac i lutkar. Od 2014. godine radi kao asistent na diplomskom studiju glume i lutkarstva, kazališnog odsjeka na Umjetničkoj akademiji u Osijeku (današnja Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku). Osim niza odigranih predstava Virovitici, Vukovaru, Požegi i Novom Sadu, redovito surađuje s HNK u Osijeku. Gostovao je na brojnim lokalnim i međunarodnim festivalima te igrao u filmu “ZG80” redatelja Igora Šeregija. Član je HDDU-a. Trenutno je doktorand na interdisciplinarnom doktorskom studiju na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku.

Popis radova i ostvarenih uloga

Selena Andrić, umjetnička suradnica

Selena Andrić, umjetnička suradnica

KONZULTACIJE: ponedjeljkom 15 – 16 sati

Ulica kralja Petra Svačića 1/F, soba 13

KONTAKT: E-mail: selena.andric@gmail.com      Telefon: 098 9090 431

Selena Andrić rođena je 10.10.1988. u Vinkovcima. Završila je opću gimnaziju M. A. Reljkovića u Vinkovcima, a potom i Umjetničku akademiju u Osijeku, stekavši titulu mag. glume i lutkarstva. Trenutno je na doktorskom studiju Izvedbene i vizualne umjetnosti u Osijeku. Radi kao umj. suradnica na scenskom govoru i glumi na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku te glumi u Vukovaru, Vinkovcima, Osijeku, Požegi, Pečuhu… Igrala je na Marulićevim danima u Splitu, Gumbekovim danima, Danima satire… Sudjelovala je na međunarodnom simpoziju za istraživanje govora na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bila je predsjednica  stručnog povjerenstva na Festivalu amaterskih kazališta u Retkovcima. Sinkronizirala je film „Imagine“ za otvaranje Motovun film festivala 2013. te glumila u dokumentarnom filmu Veljka Bulajića „Mjesto sjećanja Vukovar“.
Tečno govori engleski jezik, a služi se još njemačkim i španjolskim.

Popis radova

Saša Anočić, umjetnički suradnik

Saša Anočić, umjetnički suradnik

Nenad Pavlović, umjetnički suradnik

Nenad Pavlović, umjetnički suradnik

KONZULTACIJE: srijedom od 13 do 15 sati u uredu u Aristotelici

KONTAKT: E-mail: pavlovicnenad5@gmail.com

Nenad Pavlović rođen je 16.04.1989. u Puli. U devetoj godini upisao se na dramski studio INK u kojem je zavolio igru i kazalište. Završio je Opću gimanziju Pula i šest razreda osnovne glazbene škole Ivana Matetića- Ronjgova (instrument flauta) prije nego je upisao Umjetničku akademiju u Osijeku, gdje je 2013. diplomirao na smjeru Gluma i lutkarstvo te se iste godine zaposlio na Umjetničkoj akademiji u Osijeku kao asistent u umjetničkoj grani: lutkarstvo. Nastavio je sa školovanjem upisujući Doktorsku školu na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku. 2014. postaje članom međunarodne organizacije Crveni Nosovi – Klaunovi doktori te se usavršava u klaunskom zanatu kroz mnoge radionice međunarodnog tipa u školi humora u Beču. 2016. godine dobiva nagradu za najboljeg asistenta Kazališnog odsjeka umjetničke akademije u Osijeku. U nastavi sudjeluje na mnogim kolegijima no pretežito na: Animacija: lutke na štapu, Animacija: marionete te Majstorska radionica lutkarstvo: Vizualnost kazališta lutaka. Uz svoje dužnosti na nastavi sudjeluje u vođenju programa cijeloživotnog obrazovanja (posebice Dramski studio UAOS) te u raznim organizacijama programa i produkcija UAOS (Umjetničke akademije u Osijeku) kao što je festival Dioniz i Lutkokaz te mnogi drugi. U svojoj je umjetničkoj karijeri sudjelovao u mnogim kazališnim projektima diljem Hrvatske kao izvođač i autor (HNK Osijek, HNK Varaždin, GK Zorin dom, INK Pula, Dječje kazalište Branko Mihaljević,  …) kao i u nekoliko filmskih uradaka i glazbenih spotova.

Ostvarene uloge, radovi i nagrade

Igor Tretinjak, asistent

Igor Tretinjak, asistent

KONZULTACIJE: srijedom od 14 do 15 sati
Trg Sv. Trojstva 3, Zgrada Rektorata, II. kat
KONTAKT: E-mail: itretinjak@uaos.hr

Rođen 1977. godine u Zagrebu. Godine 2005. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao kroatistiku i informatologiju, a 2010. godine teatrologiju. Iste godine na istom fakultetu upisao doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture, na kojemu je trenutno na šestom semestru te piše doktorsku disertaciju.

Od 2014. godine zaposlen na Umjetničkoj akademiji u Osijeku kao asistent na programu za lutkarstvo Odsjeka za kazališnu umjetnost. Prije toga, od 2008. do 2014. godine radio kao novinar na internet portalu tportal.hr, a 2012. godine vršio dužnost pomoćnika glavnog urednika u Književnom listu za književnost, umjetnost i znanost Vijenac.

Od 2006. do 2008. godine radio kao profesor hrvatskog jezika u Osnovnoj školi Grigora Viteza, a od 2005. do 2006. kao profesor hrvatskog jezika u Zdravstvenom učilištu.

Sudjelovao na Međunarodnom znanstvenom skupu Europske odrednice pojma lutke i stručno lutkarsko nazivlje, znanstvenim skupovima Dani hvarskog kazališta i Krležini dani kao i na međunarodnom stručnom skupu Lutka je sve! Sve je lutka.

Voditelj osječkog dijela dvogodišnjeg projekta Kreativne Europe “All Strings Attached: pioniri europskog lutkarstva” (2015.-2017.) u kojemu su uz Umjetničku akademiju u Osijeku sudjelovali grad Cividale dei Friuli iz Italije kao nositelj projekta te Lutkovno gledališče Ljubljana iz Slovenije i Titeres Etcetéra iz Španjolske.

Kazališne kritike i stručne tekstove objavljuje od 2008. godine u kulturnim i stručnim novinama, publikacijama, časopisima i internet portalima: Vijenac, Kazalište, Hrvatsko glumište, Hrvatski filmski ljetopis, Književnost i dijete, Niti, tportal.hr, kazaliste.hr i drugim.

Pokretač i glavni urednik portala o kazalištu kritikaz.com (2015.-) te glavni urednik online časopisa Umjetničke akademije u Osijeku Artos (2017.-).

Autor monografske studije Fenomen Pinklec – od rituala do igre; 30 godina Kazališne družine Pinklec (Čakovec, 2017.).

Član Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa, Hrvatskog centra UNIMA i umjetničkog savjeta Međunarodnog festivala kazališta lutaka – PIF.

Lucija Periš, asistentica

Lucija Periš, asistentica

KONZULTACIJE: srijedom, 8:00-9:00h ili prema dogovoru, Trg sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), 2. kat, kabinet br. 30

KONTAKT: E-mail: lucija.peris9@gmail.com, lperis@uaos.hr

Lucija Periš rođena je 1994. godine u Osijeku, gdje je završila osnovnu i srednju školu. 2017. godine diplomirala je Engleski jezik i književnost i Hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Od akademske godine 2017./18. zaposlena je na Umjetničkoj akademiji u Osijeku kao asistent (vanjski suradnik) za anglistiku gdje je sudjelovala u izvođenju nastave iz kolegija Engleski jezik 1,2,3,4. Trenutno sudjeluje u izvođenju seminarske nastave iz kolegija vezanih uz povijest drame i kazališta, a njezini istraživački interesi uključuju američku dramu, englesku dramu te filmske adaptacije književnih predložaka. 2019. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij Književnost i kulturni identitet na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Dino Žužić, tehnički suradnik

Dino Žužić, tehnički suradnik

/

Mateja Bublić, asistentica

Mateja Bublić, asistentica