/NASTAVNICI

Slider
doc. dr. sc. Ivana Bestvina Bukvić, voditeljica Odsjeka

doc. dr. sc. Ivana Bestvina Bukvić, voditeljica Odsjeka

KONZULTACIJE: srijedom, 13:00 – 14:00 sati

Odsjek za kulturu, medije i menadžment

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 10

KONTAKT: E-mail: ibbukvic@unios.hr    Telefon: +385 31 224 269

(Osijek, 1977) Od 2015. docentica je i predsjednica Katedre za kulturalni menadžment na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku a potom od 2018. docentica je na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Ekonomskom fakultetu u Osijeku 2008. godine stječe akademski stupanj magistra društvenih znanosti a potom 2012. godine doktora društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, grana financije. Radno iskustvo stječe radom u sektoru neprofitnih organizacija, realnom te financijskom sektoru (2003. – 2014.) pri čemu od 2010. na radnom mjestu voditelja poslovnog odnosa korporativnog bankarstva Zagrebačke banke d.d. Od 2013. vanjski je suradnik Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Objavila je samostalno i u suautorstvu više stručnih i znanstvenih radova te je sudionica stručnih i znanstvenih simpozija. Područja njezinog znanstvenog i stručnog interesa su financijski menadžment, projektno financiranje, ekonomika kulture i menadžersko odlučivanje.

Hrvatska znanstvena bibliografija

CROSBI Popis radova

LinkedIN

Google Znalac

akademik, Krešimir Nemec

akademik, Krešimir Nemec

KONZULTACIJE: ponedjeljkom, 12 – 13 sati

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, soba br. 14

KONTAKT: E-mail: kresimir.nemec@inet.hr

Krešimir Nemec rođen je 29. svibnja 1953. godine u Županji. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao 1977. godine (grupe: Jugoslavenski jezici i književnosti i Komparativna književnost). Doktorsku disertaciju obranio  1985. godine.

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu zaposlen je od 1979. godine u zvanju asistenta, zatim docenta (1986), izvanrednoga profesora (1991) i redovitoga profesora (1996). Od 2001. godine redoviti je profesor u trajnom zvanju. Za redovitoga člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabran je 2008. Od 1986. do 1988. bio je predavač hrvatskoga jezika i književnosti na Sveučilištu Ruhr u Bochumu; 1999. i 2003. godine predavao je kao gost na Sveučilištu Humboldt u Berlinu, a šk. god. 2004.-2005. radio kao gost-profesor na Sveučilištu u Klagenfurtu.  Predavao je po pozivu na brojnim stranim sveučilištima (Graz, Beč, Pariz, Budimpešta, Pečuh, Krakov, Skopje, Ljubljana, Berlin, Göttingen, Hamburg, Helsinki). Objavio je sedamnaest autorskih knjiga i više od 150 znanstvenih radova.

Hrvatska znanstvena bibliografija

Nagrade

izv. prof. dr. sc. Lucija Ljubić

izv. prof. dr. sc. Lucija Ljubić

KONZULTACIJE: četvrtkom od 12:30 do 13:30 ili prema prethodnom dogovoru

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), 2. kat, kabinet  br. 14

KONTAKT: E-mail: lljubic@kulturologija.unios.hr      Telefon: 031/224-250

Lucija Ljubić (Zagreb, 1974.) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je kroatistiku i germanistiku 2000. godine, a doktorirala je 2009. Od 2001. do 2012. radila je u Odsjeku za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU u Zagrebu. Područja njezina znanstvenog interesa su povijest i teorija hrvatske drame i kazališta, suvremena hrvatska drama i kazalište, komparativne veze s drugim kulturno srodnim nacionalnim sredinama te kulturalna teorija. Objavila je knjige Repertoar hrvatskih kazališta. Deskriptivna obrada važnijih predstava na hrvatskom jeziku i izvedbi na stranim jezicima hrvatskih izvođača do 1840. godine, HAZU – AGM, Zagreb, 2012. (u suautorstvu s M. Petranović), Desetica. Rasprave o povijesti hrvatske drame i kazališta, Ex libris, Zagreb, 2013. i sveučilišni udžbenik Od prijestupnice do umjetnice. Kazališne i društvene uloge hrvatskih glumica, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku – Meandarmedia, Osijek – Zagreb, 2019. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, objavljuje znanstvene radove u hrvatskim i inozemnim časopisima te surađuje na znanstvenim istraživačkim projektima. Bavi se književnim prevođenjem s njemačkog jezika i uređivanjem knjiga.

Hrvatska znanstvena bibliografija

Google Znalac

izv. prof. dr. sc. Vladimir Rismondo

izv. prof. dr. sc. Vladimir Rismondo

KONTAKT: E-mail: vrismond@gmail.com

(Zagreb, 1966.), od 2013. docent je na katedri za medijsku kulturu Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja filologije te povijesti i teorije umjetnosti. Područja njegova znanstvenog i stručnog interesa su: znanost o umjetnosti i interdisciplinarne humanističke znanosti.

Diplomirao je povijest umjetnosti i povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Upisao je poslijediplomski studij Povijest umjetnosti – kulturna baština na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao je 2010. godine na poslijediplomskom studiju Književnost – kulturni identitet na Filozofskom fakultetu u Osijeku s tezom pod naslovom Prostor teksta – prostor slike.

U razdoblju od 1999. do 2006. radio je kao profesor likovne kulture u XV. gimnaziji u Zagrebu. Od 2006. do 2010. radio je kao predavač na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, a od 2010. do 2012. kao predavač na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Suautor je gimnazijskog udžbenika iz likovne umjetnosti Povijest umjetnosti XX. stoljeća (Školska knjiga, 2008.) te sveučilišnog udžbenika iz kolegija Teorija umjetnosti pod naslovom Prostor – komunikacija – stil (Leykam – UAOS, 2010.). Radi u znanstveno-nastavno zvanju docenta na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te kao vanjski suradnik na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, odnosno Umjetničkoj akademiji u Splitu. Autor je više znanstvenih i stručnih radova iz područja filologije, te povijesti i teorije umjetnosti, objavljenih u odgovarajućim publikacijama ili prezentiranih na stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu.

13. srpnja 2007. izabran je u nastavno zvanje predavača, a 24. rujna 2012. u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

doc. dr. sc. Borko Baraban

doc. dr. sc. Borko Baraban

KONZULTACIJE: srijedom, od 11,00 – 12,00 sati

Odsjek za kulturu, medije i menadžment

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II. kat, kabinet br. 16

KONTAKT: E-mail: bbaraban@unios.hr

Borko Baraban (r. 1984.) u Osijeku je završio svoje osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje. Studij hrvatskoga jezika i književnosti upisao je 2002. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a diplomirao je 2007. godine. Od 2007. do 2010. godine bio je zaposlen u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Osijeku na radnom mjestu profesora hrvatskoga jezika. Od 1. studenoga 2010. zaposlen je na Odjelu za kulturologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, isprva na radnom mjestu znanstvenoga asistenta, od srpnja 2015. na radnom mjestu poslijedoktoranda, a od srpnja 2017. godine na radnom mjestu docenta. Od lipnja 2018. zaposlen je na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Tijekom studiranja dobio je dvije prestižne nagrade i tri stipendije za nadarene studente: Podravkinu nagradu Zaklade prof. Zlate Bartl (2005.), Dekanovu nagradu (2005. – 2006.), Sveučilišnu stipendiju (2003. – 2004.), Županijsku stipendiju (2004. – 2006.) te Top stipendiju za top studente (2006. – 2007.).

Središnje mu je stručno zanimanje usmjereno normativnim pitanjima suvremenoga hrvatskoga književnoga jezika, hrvatskom jeziku u 19. i 20. stoljeću kao i statusu hrvatskoga jezika u Europskoj uniji. Objavio je jednu stručnu suautorsku knjigu, jedno poglavlje u znanstvenoj monografiji, 30-ak stručnih i znanstvenih radova. U Upisniku znanstvenih djelatnika RH nalazi se pod brojem 334391. Pročelnik je Odjela za školstvo Ogranka Matice hrvatske u Osijeku.

Hrvatska znanstvena bibliografija

Google Znalac

doc. dr. sc. Ivica Šola

doc. dr. sc. Ivica Šola

KONZULTACIJE: prema prethodnom dogovoru

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 11

KONTAKT: E-mail: isola@kulturologija.unios.hr

(Đakovo, 1968.), od 2010. do 2015. voditelj je Katedre za medijsku kulturu na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja etike, religije, kulture i teorije medija. Područja njegova znanstvenog interesa su granična pitanja filozofije, teologije, religije, kulture, medija i društva.

Godine 1994. diplomirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, a 1998. magistrirao je na Papinskom lateranskom sveučilištu u Rimu (Akademija Alfonsiana) na temu Značenja pojma odluke u filozofiji Martina Bubera. Godine 2012. obranio je doktorsku disertaciju Etički aspekti filozofije Luigia Pareysona. Istina, bitak, sloboda na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Autor je više desetaka znanstvenih i stručnih članka i knjiga.

Na Diplomatskoj akademiji ministarstva vanjskih poslove RH predaje kolegij “Islam, demokracija i ljudska prava.

Redoviti je član Hrvatske akademije za odgojne i obrazovne znanosti.

Bavi se i publicistikom, piše za tjednik Globus, Slobodnu Dalmaciju i Glas Slavonije, te brojne druge medije u RH i inozemstvu.

Bavi se i prevođenjem (Luigi Pareyson, Ontologija slobode, Zagreb, 2005.; K. Marx, F. Engels, Komunistički manifest, Zagreb, 2010.).

doc. dr. sc. Tatjana Ileš

doc. dr. sc. Tatjana Ileš

KONZULTACIJE: ponedjeljkom, 10:00 – 11:00 sati

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II. kat, kabinet br. 14C

KONTAKT: E-mail: tatjana.iles@gmail.com

Doc. dr. sc. Tatjana Ileš (r. 1978.) osnovnu školu i Opću gimnaziju završila je u Orahovici, a na Pedagoškom je fakultetu (danas Filozofskom) u Osijeku diplomirala 2002. smjer Hrvatski jezik i književnost. Doktorirala je u ožujku 2014. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku temom Šezdesete u hrvatskoj književnosti i kulturi. Od studenoga 2014. godine radi na Odjelu za kulturologiju (danas na Akademiji za umjetnost i kulturu).

Redovito sudjeluje na tuzemnim i inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima. Članica je Matice hrvatske Ogranka Osijek. Zamjenica je glavnog urednika časopisa za književnost i kulturu Književna revija, te povremena urednica Matičinih izdanja. Predsjednica je i project managerica udruge Oksimoron iz Osijeka.

Hrvatska znanstvena bibliografija

doc. dr. sc. Marija Šain

doc. dr. sc. Marija Šain

KONZULTACIJE: srijedom, 11:00 – 13:00 ili prema prethodnom dogovoru

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 7

KONTAKT: E-mail: mmihalje1@unios.hr    Telefon: (031) 224-239

(r. 1988.) od 01. listopada 2011.godine zaposlena je na Katedri za kulturalni menadžment Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a od 12. listopada 2017. godine u zvanju je docenta. Od 01.lipnja 2018. godine radi na Odsjeku za kulturu, medije i menadžment na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja ekonomije i menadžmenta. Područje njezina znanstvenog i stručnog interesa su financijski menadžment, financiranje kulturnih ustanova i djelatnosti, menadžment kulturnih ustanova te kreativne industrije.

Godine 2011. stekla je zvanje magistrice ekonomije završetkom Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Godine 2015. završila je poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kulturologija, smjer Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju na Doktorskoj školi društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, obranom doktorskog rada iz područja ekonomije. Objavila je više znanstvenih radova i sudjelovala je na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

Hrvatska znanstvena bibliografija

Google Znalac

doc. dr. sc. Marina Đukić

doc. dr. sc. Marina Đukić

KONZULTACIJE: ponedjeljkom, 10:00 – 11:00 sati

Odsjek za kulturu, medije i menadžment

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 6

KONTAKT: E-mail: mdjukic@unios.hr     Telefon: 031/224 236

(r. 11.12.1980) Doc.dr.sc. Marina Đukić izvodi kolegije iz područja medija i odnosa s javnošću kao što su Osnove novinarstva, Javnomedijska pismenost, Tipologija medija, Medijska politika, Istraživanja u odnosima s javnošću, Istraživačke metode u medijskoj kulturi. Diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu (2004), završila postdiplomski specijalistički studij „Master in European Studies“ (2008.) te doktorski studij Sveučilišta u Osijeku (2015.) na temu Kulturni aspekti europske medijske politike – posljedice na medijski sustav Republike Hrvatske. U zvanje docenta izabrana je u studenom 2017. godine. Dosadašnje radno iskustvo uključuje šest godina rada u agenciji za odnose s javnošću Spona integrirane komunikacije iz Zagreba kao konzultantica. Područja njezinog znanstvenog interesa su istraživanja medijskih agendi, medijskih politika, kulturnog aspekta produkcije vijesti, pitanja identiteta i medijske prezentacije, kao i pitanja novinarske etike – lažne vijesti, uokvirivanje vijesti, dezinformacije itd. Objavila je brojne znanstvene radove te izlagala na nizu domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

CROSBI Popis radova

Google Znalac

doc. dr. sc. Marta Borić Cvenić

doc. dr. sc. Marta Borić Cvenić

KONZULTACIJE: utorkom, 10:00 – 12:00 sati

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 4

KONTAKT: E-mail: mboric@unios.hr;   marta.boric5@gmail.com    Telefon: 031/224-204

(r. 1986., Osijek) Preddiplomski studij Menadžment završila je 2008. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku te diplomski studij Menadžment na istom fakultetu 2010. godine. Od 1. studenoga 2011. zapošljava se kao asistentica na Katedri za kulturalni menadžment Odjela za kulturologiju pri Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku. Doktorirala je 2016. godine na Poslijediplomskom interdisciplinarnom doktorskom studiju Kulturologija smjer Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 2017. godine postaje poslijedoktorant, a 2018. godine stječe zvanje docenta te samostalno izvodi kolegije iz područja menadžmenta, organizacije te kulturnih i kreativnih industrija. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Područja njezinog znanstvenog interesa su: menadžment, organizacija, turizam, kulturne i kreativne industrije.

Popis radova

Hrvatska znanstvena bibliografija

doc. dr. sc. Iva Buljubašić

doc. dr. sc. Iva Buljubašić

KONZULTACIJE: srijedom, 09:00 – 10:00 sati ili prema dogovoru

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 4

KONTAKT: E-mail: buljubasic.unios@gmail.com    Telefon: 031 / 224-204

Doc.dr.sc. Iva Buljubašić (r. 1988.), trenutačno radi kao docentica i glavna Erasmus koordinatorica na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, na privremenom odsjeku za kulturu i kreativnu industriju. Doktorirala je 2015. godine na temi nekonvencionalnoga marketinga u institucijama kulture u Republici Hrvatskoj na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Godine 2017. predstavljala je Sveučilište u Osijeku na elitnom ekonomskom forumu mladih lidera u Nowom Saczu u Poljskoj i imala je vlastiti kolegij pod nazivom “Gerila marketing komunikacija” na Fakultetu elektroničkih medija u Stuttgartu. Godine 2018. vodila je studente u marketing kampanji za „Landesmuseum Württemberg“ u Stuttgartu za koji su studenti dobili i Rektorovu nagradu te je iste godine dobila financijsku potporu za svoj znanstvenoistraživački rad od Sveučilišta u Osijeku u kategoriji mladih istraživača. Od dodatne edukacije najvažnije je spomenuti da je 2014. godine dobila diplomu Ulm Danube School for Arts Management koju podupiru Robert Bosch zaklada i Goethe institut München, Njemačka.

Popis radova

doc. dr. sc. Damir Šebo

doc. dr. sc. Damir Šebo

KONZULTACIJE:
KONTAKT: E-mail: dsebo@aukos.hr
Doc. dr. sc. Damir Šebo, rođen je 10. siječnja 1980. godine  u Osijeku. Osnovnu  i srednju školu  završio je u Osijeku. Na Ekonomskom fakultetu  u Osijeku diplomirao je 2008. godine, a doktorirao 2017. godine.
Tijekom studija na Ekonomskom fakultetu Osijek bio je u nekoliko mandata predstavnik studenata i član Fakultetskog vijeća. Bio je u jednom mandatu i koordinator odbora Studentskog zbora Sveučilišta u Osijeku. Jedan je od osnivača i prvi glavni urednik Studentskog lista Info-efo na Ekonomskom fakultetu Osijek. Jedan je od osnivača Studentskog sportskog društva Efos. Po završetku Fakulteta  2008. godine zaposlio se na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, gdje je radio na poslovima stručnog referenta za kvalitetu i studentska pitanja, a od 2012. godine na mjestu voditelja Ureda za nabavu. 2011. godine položio je specijalističku izobrazbu iz javne nabave te postao specijalist javne nabave. 2014. godine izabran je za naslovnog asistenta na Medicinskom fakultetu Osijek. U svibnju 2015. godine postaje član nadzornog odbora Medicinskog centra Mursa te predsjednik uprave Nacionalnog centra za integrativnu medicinu. Od 2016. godine postaje član skupštine CDP d.o.o. te privremeni ravnatelj Sveučilišne poliklinike Strossmayer u osnivanju. Sudjelovao je u osnivanju Fakukteta za dentalnu medicinu i zdravstvo gdje radi od 2017. radi kao voditelj Ureda za organizacijske, stručno-administrativne poslove, nabavu, plan i analizu. Od 2019. izabran je na radno mjesto docenta na katedri za društvene i humanističke znanosti u biomedicini na Fakultetu za dentalnu meidicinu i zdravstvo Osijek, a od rujna 2019. radi na Odsjeku za kulturu, medije i menadžment Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.
dr. sc. Luka Alebić, poslijedoktorand

dr. sc. Luka Alebić, poslijedoktorand

KONZULTACIJE: srijedom, 13,00 – 15,00 sati

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 3

KONTAKT: E-mail: lalebic@unios.hr;  luka.alebic@gmail.com

(Osijek, 1979.), od 2018. postdoktorand na Akademiji za znanost i kulturu. Izvodi kolegije iz područja teorije medija, komunikologije, vizualne i medijske pismenosti. Područja znanstvenog interesa su teorija medija, komunikologija, teorija interfejsa, digitalna humanistika, vizualna i pismenost. Diplomirao je 2008. na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Na istom fakultetu stekao zvanje magistra komunikoloških znanosti 2014. godine s tezom Vizualna pismenost kao poticaj kognitivnim sposobnosti razumijevanja i shvaćanja. Konačno 2018. doktorirao s tezom Pogled na digitalnu humanistiku: O fenomenu i postupku vizualizacije podataka iz kulture na poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Kulturologije sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Završio je Visoku školu novinarstva Media Plan u Sarajevu i Lillu, i tečaj grafičkog dizajna Otvorenog učilišta Algebra. Od 2005. do 2010. radio je kao novinar u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (Rez, RTL i Slavonski dom). 2011. i 2012. u Belju d. d. obavljao je poslove vezane uz odnose s javnošću. Sudjelovao je na nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova.

Hrvatska znanstvena bibliografija

dr. sc. Igor Gajin, poslijedoktorand

dr. sc. Igor Gajin, poslijedoktorand

KONZULTACIJE: petkom, 16 – 17 sati

Odsjek za kulturu, medije i menadžment

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat.

KONTAKT: E-mail: gajinigor@gmail.com     Telefon: 097 951 6513

Rođen 1973. godine u Požegi. Diplomirao 2000. godine na studiju hrvatskog jezika i književnosti bivšeg Pedagoškog fakulteta u Osijeku. Od sredine devedesetih radio kao novinar, novinski urednik i književni kritičar, a novinarski posao napušta 2010. s pozicije zamjenika glavnog urednika. Od 2012. bio na Umjetničkoj akademiji u Osijeku asistent na kolegijima književnosti za studente glume i lutkarstva, a od 2018. na kulturološkim kolegijima Akademije za umjetnost i kulturu. 2018. godine doktorirao na temu postsocijalističke tranzicije u hrvatskoj kulturi, medijima i književnosti. Objavljuje u dnevnom tisku, novinama za kulturu, književnim časopisima i stručnim periodikama radove iz područja suvremene hrvatske i svjetske književne produkcije, problematike suvremenih medija i na teme kulturalnih efekata tranzicijsko-globalizacijskih procesa. Suautor kulturne strategije grada Osijeka, uređivao u izdavačkoj djelatnosti Umjetničke akademije u Osijeku te suautor panorame suvremene osječke književnosti Osijek 2.0.

Popis radova

dr. sc. Igor Mavrin, poslijedoktorand

dr. sc. Igor Mavrin, poslijedoktorand

KONZULTACIJE: utorkom od 11 do 12 sati. Ostalim danima prema dogovoru putem e-maila.

Odsjek za kulturu, medije i menadžment

Ulica kralja Petra Svačića 1/F,

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 35

KONTAKT: E-mail: igor.mavrin7@gmail.com

(r. 1981.) Dr.sc. Igor Mavrin doktorirao je 2013. godine na Poslijediplomskom doktorskom studiju Management Ekonomskog fakulteta u Osijeku s temom ‘Kulturni mega-eventi kao generator urbanog i regionalnog razvoja’. Autor je i koautor niza znanstvenih radova na temu kulturalnog menadžmenta i kulturnih politika te koautor sveučilišnog udžbenika ‘Urbani management – izazovi, upravljački trendovi i regeneracijske prakse za gradove’. Od početka kandidature Osijeka za naslov Europske prijestolnice kulture dio je užeg projektnog tima. U drugoj fazi projekta Osijek 2020 bio je glavni urednik završne prijavne knjige. U projektu EPK kandidature Novi Sad 2021 imao je konzultantsku ulogu za cjelokupan sadržaj finalne prijavne knjige. Koordinirator je projektne suradnje Fondacije Novi Sad 2021 i osječkog kulturnog sektora. Od 2016. do 2018. godine sudjelovao je u Jean Monnet projektu ‘EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi’ (CULPOL) Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO). Sudjelovao je u radu povjerenstava za procjenu projektnih prijava Zaklade Kultura nova. Član je Odbora za kulturu Grada Osijeka i Kulturnog vijeća Grada Osijeka.

LinkedIN

CROSBI

mr. sc. Marija Tolušić, viša predavačica

mr. sc. Marija Tolušić, viša predavačica

KONZULTACIJE: srijedom, 10:00 – 12:00 sati

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br.  5

KONTAKT: E-mail:  mtolusic@unios.hr    Telefon:  224-227

(Osijek, 1960.), od 1. travnja 2013. predavačica, a zatim od svibnja 2015.viša predavačica na Katedri za kulturalni menadžment Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odnosno Akademije za umjetnost i kulturu, Odsjeka za kulturu i kreativne industrije. Izvodi kolegije iz područja ekonomije i menadžmenta. Područje njezina znanstvenog i stručnog interesa su ekonomija kulture, marketing, poduzetništvo i  menadžment.

Godine 1983. diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (smjer Razmjena i tržište), a zatim na istom fakultetu  2015.g. završila poslijediplomski stručni studij Marketing posebnih područja. Od 1984. do 1992. godine radi u Pivovari Osijek (opći i kadrovski poslovi, plan i analiza te financijsko knjigovodstvo). U razdoblju od 1992. do 2013. radila je kao nastavnik ekonomske skupine predmeta (poduzetništvo, dioničarsko gospodarstvo i marketing) u Ekonomskoj i upravnoj školi u Osijeku, a od 2011.  u zvanju mentora. Od 2009. do 2012. predavačica je na Visokoj školi menadžmenta u turizmu i informatici u Virovitici (modul: marketing).

Objavila je  više od dvadesetak stručnih i znanstvenih radova i sudjelovala je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima.

Popis radova

Toni Podmanicki, predavač

Toni Podmanicki, predavač

KONZULTACIJE: srijedom, 12:00 – 13:00 

Odsjek za kulturu, medije i menadžment

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 16

KONTAKT: E-mail: tpodmani@unios.hr

Toni Podmanicki je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2014. godine završio Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja i stekao zvanje sveučilišni specijalist ekonomije. Trenutno je doktorand Kulturologije na Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Web i grafički dizajn je primarna djelatnost kojim se bavi od 2005. do 2007. godine, a nakon toga radi i poslove programera u Zavodu za informatiku Osijek u periodu od 2006. do 2017. godine.

Od 2012. godine ima zvanje predavač te je na Veleučilištu s pravom javnosti Baltazar iz Zaprešića predavao u razdoblju od 2013. do 2016. godine., a od 2009. do 2018. godine bio je stručni suradnik i predavač na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Aktivan je član zajednice Microsoft Community i organizacijskog tima KulenDayz konferencije, potpredsjednik (2014.-2018.) i tajnik udruge Vedri grad iz Osijeka te član udruge Osijek Software City.

ResearchGate

Maja Haršanji, asistentica

Maja Haršanji, asistentica

KONZULTACIJE: utorkom 11.00 – 12.00 sati ili prema prethodnom dogovoru

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 7

KONTAKT: E-mail: majam@unios.hr      Telefon: 031 224 239

Asistentica je na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku na Odsjeku za kulturu, medije i menadžment. Izvodi seminarsku nastavu, vježbe i radionice iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija. Područja njezina znanstvenog interesa su financijski menadžment te financiranje kulture i kulturnih institucija.

Godine 2006. završila je Isusovačku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Osijeku te se upisuje na Ekonomski fakultet u Osijeku, smjer Financijski menadžment, na kojemu 2011. stječe zvanje magistre ekonomije. Trenutno pohađa poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kulturologija, smjer Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju na Doktorskoj školi društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Objavila je više znanstvenih radova i sudjelovala na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

Od 2012. godine radi na Odjelu za kulturologiju Svučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u Uredu za računovodstvene i financijske poslove, a od 2015. do 2018. godine obnaša funkciju voditeljice istoga Ureda.

Hrvatska znanstvena bibliografija

CROSBI Popis radova

ResearchGate

Google Znalac

Tomislav Levak, asistent

Tomislav Levak, asistent

KONZULTACIJE: srijedom od 11:00  do 12:00 sati i prema prethodnom dogovoru

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 40

KONTAKT: E-mail: tlevak@kulturologija.unios.hr

(rođen 1975., Osijek) Dvostruko zvanje magistra struke stekao je 2014. na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na dva studijska smjera – Medijska kultura i Kulturalni menadžment. Na preddiplomskom studiju dobio je priznanje za najboljega studenta u generaciji, a na diplomskom studiju i Rektorovu nagradu za izniman uspjeh s prosjekom ocjena 5,0.

Od studenoga 1996. do ožujka 2015. radi kao uspješan novinar niza nacionalnih i regionalnih tiskanih medija – prvo Slobodne Dalmacije, zatim Jutarnjega lista, nakon toga Slavonskoga doma i, na kraju, Glasa Slavonije. Ima praktičnoga iskustva i u televizijskom, radijskom i internetskom novinarstvu. Godine 2015. upisao je Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni doktorski studij Komunikologije na Doktorskoj školi Sveučilišta u Osijeku. Od ožujka 2015. urednik je Sveučilišnoga glasnika, službenoga glasila Sveučilišta u Osijeku. Od travnja 2015. radi kao asistent na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta u Osijeku, na Katedri za medijsku kulturu, a od lipnja 2018. kao asistent na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, na Odsjeku za kulturu i kreativne industrije. Područja njegova znanstvenoga interesa su novi mediji, komunikologija, odnosi s javnošću i medijska pismenost. Sudjelovao je već na dvadesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija i skupova te objavio petnaestak znanstvenih radova. Uz hrvatski, govori, čita i piše engleski i njemački jezik.

Popis radova

Snježana Barić-Šelmić, asistentica

Snježana Barić-Šelmić, asistentica

KONZULTACIJE: srijedom, 13:00 – 15:00 sati ili prema dogovoru

Odsjek za kulturu, medije i menadžment

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 40

KONTAKT: E-mail: sbaric@aukos.hr (ili  snjezana.baric.selmic@aukos.hr);   snjezana.baric@gmail.com;   Telefon: 099 324 0602

(r. 1973.) Asistentica je na Odsjeku za kulturu, medije i menadžment Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Područja znanstvenog interesa su joj informacijske i komunikacijske znanosti, masovni i novi mediji, integrirane komunikacije, društvo i identitet. Diplomirala je na Odjelu za kulturologiju te stekla naziv magistre kulturologije i medijske kulture. 2015. godine upisala je Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij na Doktorskoj školi Sveučilišta J.J.Strossmayera – smjer Kulturologija – modul Medijska kultura. Završila je menadžerske programe IEDC Bled School of Management i Management Zentrum St. Gallen.

Radno iskustvo stječe u financijskom sektoru, gdje je od 2000. do 2008. godine bila direktorica Marketinga i Odnosa s javnošću Slavonske banke d.d. Osijek te od 2008. do 2016. godine direktorica Marketinga Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb.

Sudjeluje na tuzemnim i inozemnim znanstvenim konferencijama i simpozijima, objavljuje znanstvene radove te priređuje i uređuje zbornike radova.

Popis radova i projekata

CROSBI Popis radova

ResearchGate

Academia.edu

Google Znalac

LinkedIN

Marina Čepo, asistentica

KONZULTACIJE: srijedom, 13:00 – 15:00 sati

Odsjek za kulturu, medije i menadžment

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 9

KONTAKT: E-mail: mcepo@uaos.hr   Telefon: 031/224-289

Zvanje magistre prava stekla je na Pravnom fakultetu u Osijeku 2012. godine, nakon čega je upisala poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij Europski studiji pri Doktorskoj školi društvenih i humanističkih znanosti Sveučilišta u Osijeku. Sudjelovala je u nizu domaćih i međunarodnih konferencija i skupova, kao i u mnogim oblicima stručnog usavršavanja koji su organizirani ispred Jean Monnet katedri za prekogranično kretanje djeteta u EU i za procesno pravo EU. Područje njezinog znanstvenog interesa je europsko pravo, kao i područje kulture i kulturnih prava. Od 1. listopada 2018. godine zaposlena je kao asistentica na Akademiji za umjetnost i kulturu, Odsjeku za kulturu i kreativne industrije.  Kao asistentica pomaže u izvođenju seminarske nastave na kolegijima vezanim za institucionalni sustav EU, intelektualno vlasništvo, ljudska prava, medijsku kulturu, ekonomiku roda, medijsku politiku i pravne temelje javnog menadžmenta.

Barbara Balen, asistentica

Barbara Balen, asistentica

KONZULTACIJE: utorkom, 15:00 – 16:30

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 21

KONTAKT: E-mail: barbara@uaos.hr    Telefon: 099 312 61 88

Rođena u Osijeku 18.02.1973., gdje je završila Jezičnu gimnaziju i diplomski studij Kulturologije, smjer medijska kultura na Odjelu za kulturologiju. Pohađa poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kulturologija: Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu na Doktorskoj školi društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Koordinatorica festivala u organizaciji Umjetničke akademije u Osijeku: Međunarodnog festivala kazališnih akademija “Dioniz” od 2009. do 2015. godine, Međunarodne revije lutkarstva “Lutkokaz” od 2010. do 2016.,  Međunarodnog festivala “Umjetnost i žena”  2016. te Dana Julija Knifera 2017. godine. Urednica zbornika studentskih radova “Koja si ti legenda?!” iz 2012.  i “Bajsom kroz meandar” iz 2014. godine. U srpnju 2015. godine sudjelovala na ljetnoj školi u organizaciji Leeds Beckett University u Leedsu i na međunarodnom festivalu radikalnog teatra “Flare” u Manchesteru, Velika Britanija te u lipnju 2016. i 2017. godine na međunarodnom  kazališnom festivalu “ACT” u Bilbaou, Španjolska. Bila je menadžerica za komunikacije na projektu “All strings attached” (2015-2017.) u okviru programa Kreativna Europa. Završila dvogodišnju edukaciju za menadžere u kulturi (National Arts Management Intensive: Croatia) u organizaciji Ministarstva kulture RH i DeVos Instituta, Washington D.C. (SAD) 2013-2015.

Asistentica na kolegijima Likovnost i kazališna produkcija, Teorija prostora i oblikovanja I. i II., Povijest filma i videa I. i II. , Kultura, subkultura, kontrakultura.

Popis radova