/NASTAVNICI

Slider
akademik, Krešimir Nemec

akademik, Krešimir Nemec

KONZULTACIJE: ponedjeljkom, 12 – 13 sati

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, soba br. 14

KONTAKT: E-mail: kresimir.nemec@inet.hr

Krešimir Nemec rođen je 29. svibnja 1953. godine u Županji. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao 1977. godine (grupe: Jugoslavenski jezici i književnosti i Komparativna književnost). Doktorsku disertaciju obranio  1985. godine.

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu zaposlen je od 1979. godine u zvanju asistenta, zatim docenta (1986), izvanrednoga profesora (1991) i redovitoga profesora (1996). Od 2001. godine redoviti je profesor u trajnom zvanju. Za redovitoga člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabran je 2008. Od 1986. do 1988. bio je predavač hrvatskoga jezika i književnosti na Sveučilištu Ruhr u Bochumu; 1999. i 2003. godine predavao je kao gost na Sveučilištu Humboldt u Berlinu, a šk. god. 2004.-2005. radio kao gost-profesor na Sveučilištu u Klagenfurtu.  Predavao je po pozivu na brojnim stranim sveučilištima (Graz, Beč, Pariz, Budimpešta, Pečuh, Krakov, Skopje, Ljubljana, Berlin, Göttingen, Hamburg, Helsinki). Objavio je sedamnaest autorskih knjiga i više od 150 znanstvenih radova.

Hrvatska znanstvena bibliografija

Nagrade

izv. prof. art. Anđelko Mrkonjić

izv. prof. art. Anđelko Mrkonjić

KONZULTACIJE: srijedom, 13:00 – 15:00 sati

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 13

KONTAKT: E-mail: amrkonjic@kulturologija.unios.hr     Telefon: 091 4494 201

(r. 1961.) Anđelko Mrkonjić na hrvatskoj je književnoj i umjetničkoj sceni prisutan od 1980-ih te je do sada objavio pjesničko-grafičke mape, zbirke poezije, zbirke kratkih priča, sveučilišni udžbenik te zbirku hipervizualnih pjesama. Napisao je i niz radova vezanih uz likovnu umjetnost te je sudjelovao u predstavljanju i otvaranju likovnih izložbi u Osijeku i šire… Imao je 5 samostalnih likovnih izložbi te je sudjelovao na nekoliko skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu. Bio je sudionikom više slikarskih kolonija. Diplomirao je 1986. na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Nakon završenog studija radio je u osnovnim školama i srednjoj školi. 2008. zaposlen je na Umjetničkoj akademiji u Osijeku u nastavnom zvanju predavača. Od 2010. zaposlen je na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, a od 2018. na Akademiji za umjetnost i kulturu.  Sudjelovao je na brojnim hrvatskim i međunarodnim književnim festivalima i susretima kao i na znanstvenim skupovima.

Popis radova i umjetničkih projekata

Izv. prof. dr. sc. Lucija Ljubić

Izv. prof. dr. sc. Lucija Ljubić

KONZULTACIJE: četvrtkom od 12:30 do 13:30 ili prema prethodnom dogovoru

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), 2. kat, kabinet  br. 14

KONTAKT: E-mail: lljubic@kulturologija.unios.hr      Telefon: 031/224-250

Lucija Ljubić (Zagreb, 1974.) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je kroatistiku i germanistiku 2000. godine, a doktorirala je 2009. Od 2001. do 2012. radila je u Odsjeku za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU u Zagrebu. Područja njezina znanstvenog interesa su povijest i teorija hrvatske drame i kazališta, suvremena hrvatska drama i kazalište, komparativne veze s drugim kulturno srodnim nacionalnim sredinama te kulturalna teorija. Objavila je knjige Repertoar hrvatskih kazališta. Deskriptivna obrada važnijih predstava na hrvatskom jeziku i izvedbi na stranim jezicima hrvatskih izvođača do 1840. godine, HAZU – AGM, Zagreb, 2012. (u suautorstvu s M. Petranović), Desetica. Rasprave o povijesti hrvatske drame i kazališta, Ex libris, Zagreb, 2013. i sveučilišni udžbenik Od prijestupnice do umjetnice. Kazališne i društvene uloge hrvatskih glumica, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku – Meandarmedia, Osijek – Zagreb, 2019. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, objavljuje znanstvene radove u hrvatskim i inozemnim časopisima te surađuje na znanstvenim istraživačkim projektima. Bavi se književnim prevođenjem s njemačkog jezika i uređivanjem knjiga.

Hrvatska znanstvena bibliografija

Google Znalac

doc. dr. sc. Ivana Bestvina Bukvić

doc. dr. sc. Ivana Bestvina Bukvić

KONZULTACIJE: srijedom, 13:00 – 14:00 sati

Odsjek za kulturu, medije i menadžment

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 10

KONTAKT: E-mail: ibbukvic@unios.hr    Telefon: +385 31 224 269

(Osijek, 1977) Od 2015. docentica je i predsjednica Katedre za kulturalni menadžment na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku a potom od 2018. docentica je na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Ekonomskom fakultetu u Osijeku 2008. godine stječe akademski stupanj magistra društvenih znanosti a potom 2012. godine doktora društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, grana financije. Radno iskustvo stječe radom u sektoru neprofitnih organizacija, realnom te financijskom sektoru (2003. – 2014.) pri čemu od 2010. na radnom mjestu voditelja poslovnog odnosa korporativnog bankarstva Zagrebačke banke d.d. Od 2013. vanjski je suradnik Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Objavila je samostalno i u suautorstvu više stručnih i znanstvenih radova te je sudionica stručnih i znanstvenih simpozija. Područja njezinog znanstvenog i stručnog interesa su financijski menadžment, projektno financiranje, ekonomika kulture i menadžersko odlučivanje.

Hrvatska znanstvena bibliografija

CROSBI Popis radova

LinkedIN

Google Znalac

doc. dr. sc. Borko Baraban

doc. dr. sc. Borko Baraban

KONZULTACIJE: srijedom, od 11,00 – 12,00 sati

Odsjek za kulturu, medije i menadžment

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II. kat, kabinet br. 16

KONTAKT: E-mail: bbaraban@unios.hr

Borko Baraban (r. 1984.) u Osijeku je završio svoje osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje. Studij hrvatskoga jezika i književnosti upisao je 2002. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a diplomirao je 2007. godine. Od 2007. do 2010. godine bio je zaposlen u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Osijeku na radnom mjestu profesora hrvatskoga jezika. Od 1. studenoga 2010. zaposlen je na Odjelu za kulturologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, isprva na radnom mjestu znanstvenoga asistenta, od srpnja 2015. na radnom mjestu poslijedoktoranda, a od srpnja 2017. godine na radnom mjestu docenta. Od lipnja 2018. zaposlen je na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Tijekom studiranja dobio je dvije prestižne nagrade i tri stipendije za nadarene studente: Podravkinu nagradu Zaklade prof. Zlate Bartl (2005.), Dekanovu nagradu (2005. – 2006.), Sveučilišnu stipendiju (2003. – 2004.), Županijsku stipendiju (2004. – 2006.) te Top stipendiju za top studente (2006. – 2007.).

Središnje mu je stručno zanimanje usmjereno normativnim pitanjima suvremenoga hrvatskoga književnoga jezika, hrvatskom jeziku u 19. i 20. stoljeću kao i statusu hrvatskoga jezika u Europskoj uniji. Objavio je jednu stručnu suautorsku knjigu, jedno poglavlje u znanstvenoj monografiji, 30-ak stručnih i znanstvenih radova. U Upisniku znanstvenih djelatnika RH nalazi se pod brojem 334391. Pročelnik je Odjela za školstvo Ogranka Matice hrvatske u Osijeku.

Hrvatska znanstvena bibliografija

Google Znalac

doc. dr. sc. Vladimir Rismondo

doc. dr. sc. Vladimir Rismondo

KONTAKT: E-mail: vrismond@gmail.com

(Zagreb, 1966.), od 2013. docent je na katedri za medijsku kulturu Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja filologije te povijesti i teorije umjetnosti. Područja njegova znanstvenog i stručnog interesa su: znanost o umjetnosti i interdisciplinarne humanističke znanosti.

Diplomirao je povijest umjetnosti i povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Upisao je poslijediplomski studij Povijest umjetnosti – kulturna baština na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao je 2010. godine na poslijediplomskom studiju Književnost – kulturni identitet na Filozofskom fakultetu u Osijeku s tezom pod naslovom Prostor teksta – prostor slike.

U razdoblju od 1999. do 2006. radio je kao profesor likovne kulture u XV. gimnaziji u Zagrebu. Od 2006. do 2010. radio je kao predavač na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, a od 2010. do 2012. kao predavač na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Suautor je gimnazijskog udžbenika iz likovne umjetnosti Povijest umjetnosti XX. stoljeća (Školska knjiga, 2008.) te sveučilišnog udžbenika iz kolegija Teorija umjetnosti pod naslovom Prostor – komunikacija – stil (Leykam – UAOS, 2010.). Radi u znanstveno-nastavno zvanju docenta na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te kao vanjski suradnik na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, odnosno Umjetničkoj akademiji u Splitu. Autor je više znanstvenih i stručnih radova iz područja filologije, te povijesti i teorije umjetnosti, objavljenih u odgovarajućim publikacijama ili prezentiranih na stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu.

13. srpnja 2007. izabran je u nastavno zvanje predavača, a 24. rujna 2012. u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

doc. dr. sc. Ivica Šola

doc. dr. sc. Ivica Šola

KONZULTACIJE: prema prethodnom dogovoru

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 11

KONTAKT: E-mail: isola@kulturologija.unios.hr

(Đakovo, 1968.), od 2010. do 2015. voditelj je Katedre za medijsku kulturu na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja etike, religije, kulture i teorije medija. Područja njegova znanstvenog interesa su granična pitanja filozofije, teologije, religije, kulture, medija i društva.

Godine 1994. diplomirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, a 1998. magistrirao je na Papinskom lateranskom sveučilištu u Rimu (Akademija Alfonsiana) na temu Značenja pojma odluke u filozofiji Martina Bubera. Godine 2012. obranio je doktorsku disertaciju Etički aspekti filozofije Luigia Pareysona. Istina, bitak, sloboda na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Autor je više desetaka znanstvenih i stručnih članka i knjiga.

Na Diplomatskoj akademiji ministarstva vanjskih poslove RH predaje kolegij “Islam, demokracija i ljudska prava.

Redoviti je član Hrvatske akademije za odgojne i obrazovne znanosti.

Bavi se i publicistikom, piše za tjednik Globus, Slobodnu Dalmaciju i Glas Slavonije, te brojne druge medije u RH i inozemstvu.

Bavi se i prevođenjem (Luigi Pareyson, Ontologija slobode, Zagreb, 2005.; K. Marx, F. Engels, Komunistički manifest, Zagreb, 2010.).

doc. dr. sc. Tatjana Ileš

doc. dr. sc. Tatjana Ileš

KONZULTACIJE: ponedjeljkom, 10:00 – 11:00 sati

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II. kat, kabinet br. 14C

KONTAKT: E-mail: tatjana.iles@gmail.com

Doc. dr. sc. Tatjana Ileš (r. 1978.) osnovnu školu i Opću gimnaziju završila je u Orahovici, a na Pedagoškom je fakultetu (danas Filozofskom) u Osijeku diplomirala 2002. smjer Hrvatski jezik i književnost. Doktorirala je u ožujku 2014. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku temom Šezdesete u hrvatskoj književnosti i kulturi. Od studenoga 2014. godine radi na Odjelu za kulturologiju (danas na Akademiji za umjetnost i kulturu).

Redovito sudjeluje na tuzemnim i inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima. Članica je Matice hrvatske Ogranka Osijek. Zamjenica je glavnog urednika časopisa za književnost i kulturu Književna revija, te povremena urednica Matičinih izdanja. Predsjednica je i project managerica udruge Oksimoron iz Osijeka.

Hrvatska znanstvena bibliografija

doc. dr. sc. Marija Šain

doc. dr. sc. Marija Šain

KONZULTACIJE: srijedom, 11:00 – 13:00 ili prema prethodnom dogovoru

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 7

KONTAKT: E-mail: mmihalje1@unios.hr    Telefon: (031) 224-239

(r. 1988.) od 01. listopada 2011.godine zaposlena je na Katedri za kulturalni menadžment Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a od 12. listopada 2017. godine u zvanju je docenta. Od 01.lipnja 2018. godine radi na Odsjeku za kulturu, medije i menadžment na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja ekonomije i menadžmenta. Područje njezina znanstvenog i stručnog interesa su financijski menadžment, financiranje kulturnih ustanova i djelatnosti, menadžment kulturnih ustanova te kreativne industrije.

Godine 2011. stekla je zvanje magistrice ekonomije završetkom Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Godine 2015. završila je poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kulturologija, smjer Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju na Doktorskoj školi društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, obranom doktorskog rada iz područja ekonomije. Objavila je više znanstvenih radova i sudjelovala je na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

Hrvatska znanstvena bibliografija

Google Znalac

doc. dr. sc. Marina Đukić

doc. dr. sc. Marina Đukić

KONZULTACIJE: ponedjeljkom, 10:00 – 11:00 sati

Odsjek za kulturu, medije i menadžment

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 6

KONTAKT: E-mail: mdjukic@unios.hr     Telefon: 031/224 236

(r. 11.12.1980) Doc.dr.sc. Marina Đukić izvodi kolegije iz područja medija i odnosa s javnošću kao što su Osnove novinarstva, Javnomedijska pismenost, Tipologija medija, Medijska politika, Istraživanja u odnosima s javnošću, Istraživačke metode u medijskoj kulturi. Diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu (2004), završila postdiplomski specijalistički studij „Master in European Studies“ (2008.) te doktorski studij Sveučilišta u Osijeku (2015.) na temu Kulturni aspekti europske medijske politike – posljedice na medijski sustav Republike Hrvatske. U zvanje docenta izabrana je u studenom 2017. godine. Dosadašnje radno iskustvo uključuje šest godina rada u agenciji za odnose s javnošću Spona integrirane komunikacije iz Zagreba kao konzultantica. Područja njezinog znanstvenog interesa su istraživanja medijskih agendi, medijskih politika, kulturnog aspekta produkcije vijesti, pitanja identiteta i medijske prezentacije, kao i pitanja novinarske etike – lažne vijesti, uokvirivanje vijesti, dezinformacije itd. Objavila je brojne znanstvene radove te izlagala na nizu domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

CROSBI Popis radova

Google Znalac

doc. dr. sc. Marta Borić Cvenić

doc. dr. sc. Marta Borić Cvenić

KONZULTACIJE: utorkom, 10:00 – 12:00 sati

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 4

KONTAKT: E-mail: mboric@unios.hr;   marta.boric5@gmail.com    Telefon: 031/224-204

(r. 1986., Osijek) Preddiplomski studij Menadžment završila je 2008. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku te diplomski studij Menadžment na istom fakultetu 2010. godine. Od 1. studenoga 2011. zapošljava se kao asistentica na Katedri za kulturalni menadžment Odjela za kulturologiju pri Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku. Doktorirala je 2016. godine na Poslijediplomskom interdisciplinarnom doktorskom studiju Kulturologija smjer Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 2017. godine postaje poslijedoktorant, a 2018. godine stječe zvanje docenta te samostalno izvodi kolegije iz područja menadžmenta, organizacije te kulturnih i kreativnih industrija. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Područja njezinog znanstvenog interesa su: menadžment, organizacija, turizam, kulturne i kreativne industrije.

Popis radova

Hrvatska znanstvena bibliografija

doc. dr. sc. Iva Buljubašić

doc. dr. sc. Iva Buljubašić

KONZULTACIJE: srijedom, 09:00 – 10:00 sati ili prema dogovoru

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 4

KONTAKT: E-mail: buljubasic.unios@gmail.com    Telefon: 031 / 224-204

Doc.dr.sc. Iva Buljubašić (r. 1988.), trenutačno radi kao docentica i glavna Erasmus koordinatorica na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, na privremenom odsjeku za kulturu i kreativnu industriju. Doktorirala je 2015. godine na temi nekonvencionalnoga marketinga u institucijama kulture u Republici Hrvatskoj na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Godine 2017. predstavljala je Sveučilište u Osijeku na elitnom ekonomskom forumu mladih lidera u Nowom Saczu u Poljskoj i imala je vlastiti kolegij pod nazivom “Gerila marketing komunikacija” na Fakultetu elektroničkih medija u Stuttgartu. Godine 2018. vodila je studente u marketing kampanji za „Landesmuseum Württemberg“ u Stuttgartu za koji su studenti dobili i Rektorovu nagradu te je iste godine dobila financijsku potporu za svoj znanstvenoistraživački rad od Sveučilišta u Osijeku u kategoriji mladih istraživača. Od dodatne edukacije najvažnije je spomenuti da je 2014. godine dobila diplomu Ulm Danube School for Arts Management koju podupiru Robert Bosch zaklada i Goethe institut München, Njemačka.

Popis radova

doc. art. Branko Čegec

doc. art. Branko Čegec

KONTAKT: E-mail: branko.cegec@uaos.hr

Branko Čegec rođen je 22. lipnja 1957. Diplomirao Jugoslavenske jezike i književnosti i komparativnu književnost na Filozosfkom fakultetu u Zagrebu. Uređivao književnost u omladinskim novinama i časopisima Polet i Pitanja. Od 1995. do konca 1989. glavni urednik časopisa Quorum, od 1989. do konca 1990. glavni i odgovorni urednik lista za kulturu Oko, nakon toga do 1993. urednik u izdavačkoj kući Mladost. Godine 1992. pokrenuo vlastitu nakladničku kuću Meandar. Godine 1998. pokrenuo je udruženje Hrvatski neovisni nakladnici i bio njegov prvi predsjednik. Godine 1999. izabran je za predsjednika Odbora Goranova proljeća, najveće hrvatske pjesničke manifestacije, na čijem čelu ostaje do jeseni 2007. Godine 2002. pokreće Centar za knjigu i Časopis za knjigu Tema.

Objavio je desetak knjiga poezije, kritike, esejistike i proze (najpoznatije: Eros-Europa-Arafat, Melankolični ljetopis, Ekrani praznine, Fantom slobode, Tamno mjesto, Pun mjesec u Istanbulu, Zapisi iz pustog jezike, Pokret otpora, Unatrag – izabrane pjesme, Talačka kriza).

Pjesme su mu uvrštene u tridesetak antologija, izbora i pregleda u zemlji i inozemstvu.

Popis radova

 

mr. sc. Marija Tolušić, viša predavačica

mr. sc. Marija Tolušić, viša predavačica

KONZULTACIJE: srijedom, 10:00 – 12:00 sati

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br.  5

KONTAKT: E-mail:  mtolusic@unios.hr    Telefon:  224-227

(Osijek, 1960.), od 1. travnja 2013. predavačica, a zatim od svibnja 2015.viša predavačica na Katedri za kulturalni menadžment Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odnosno Akademije za umjetnost i kulturu, Odsjeka za kulturu i kreativne industrije. Izvodi kolegije iz područja ekonomije i menadžmenta. Područje njezina znanstvenog i stručnog interesa su ekonomija kulture, marketing, poduzetništvo i  menadžment.

Godine 1983. diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (smjer Razmjena i tržište), a zatim na istom fakultetu  2015.g. završila poslijediplomski stručni studij Marketing posebnih područja. Od 1984. do 1992. godine radi u Pivovari Osijek (opći i kadrovski poslovi, plan i analiza te financijsko knjigovodstvo). U razdoblju od 1992. do 2013. radila je kao nastavnik ekonomske skupine predmeta (poduzetništvo, dioničarsko gospodarstvo i marketing) u Ekonomskoj i upravnoj školi u Osijeku, a od 2011.  u zvanju mentora. Od 2009. do 2012. predavačica je na Visokoj školi menadžmenta u turizmu i informatici u Virovitici (modul: marketing).

Objavila je  više od dvadesetak stručnih i znanstvenih radova i sudjelovala je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima.

Popis radova

Toni Podmanicki, predavač

Toni Podmanicki, predavač

KONZULTACIJE: srijedom, 12:00 – 13:00 

Odsjek za kulturu, medije i menadžment

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 16

KONTAKT: E-mail: tpodmani@unios.hr

Toni Podmanicki je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2014. godine završio Poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja i stekao zvanje sveučilišni specijalist ekonomije. Trenutno je doktorand Kulturologije na Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Web i grafički dizajn je primarna djelatnost kojim se bavi od 2005. do 2007. godine, a nakon toga radi i poslove programera u Zavodu za informatiku Osijek u periodu od 2006. do 2017. godine.

Od 2012. godine ima zvanje predavač te je na Veleučilištu s pravom javnosti Baltazar iz Zaprešića predavao u razdoblju od 2013. do 2016. godine., a od 2009. do 2018. godine bio je stručni suradnik i predavač na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Aktivan je član zajednice Microsoft Community i organizacijskog tima KulenDayz konferencije, potpredsjednik (2014.-2018.) i tajnik udruge Vedri grad iz Osijeka te član udruge Osijek Software City.

ResearchGate

Kristina Kumrić, predavačica

Kristina Kumrić, predavačica

KONZULTACIJE: prema prethodnom dogovoru putem e-maila

KONTAKT: E – mail: kraspudi@kulturologija.unios.hr;   kristinakumric@gmail.com     Telefon: 031/224-269

Od 2018. predavačica je na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja filmske umjetnosti. Područja njezina znanstvenog interesa su filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika) i dokumentarna reportaža. Diplomirala je na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (smjer: Projektiranje i dizajn) te na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu – filmsku i TV režiju. U razdoblju od 2001. do 2002. bila je voditeljica likovnih radionica u Centru za kulturu Susedgrad u Zagrebu. Od 2002. do 2003. radila u Calzedoniji, Segusino, Italija. Od 2013. predavačica je na katedri za medijsku kulturu Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Suradnica je Hrvatske radiotelevizije, i to kao redateljica Parlaonice, emisije za mlade, te kao redateljica emisije Mijenjam svijet (Hulahop produkcija za HRT). 2012. i 2013. sudjeluje u produkciji serija Ruža vjetrova i Tajne (Fremantle, RTL). Autorica je nekoliko kratkih igranih, kao i dokumentarnih filmova. Sudjelovala je na brojnim filmskim festivalima. Dokumentarni film Welcome to Igrane sudjelovao je na festivalima: Zagreb Dox; Vukovar Film Festival – specijalna nagrada žirija; Mediteran Film Festival, Široki Brijeg; Liburnija Film Festival – 1. nagrada žirija; 2008. Cinema City, International Film and New Media Festival, Novi Sad; Dani filma Mostar; Frka, Filmska revija Akademije dramske umjetnosti – najbolji film (Grand prix).

dr. sc. Luka Alebić, poslijedoktorand

dr. sc. Luka Alebić, poslijedoktorand

KONZULTACIJE: srijedom, 13,00 – 15,00 sati

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 3

KONTAKT: E-mail: lalebic@unios.hr;  luka.alebic@gmail.com

(Osijek, 1979.), od 2018. postdoktorand na Akademiji za znanost i kulturu. Izvodi kolegije iz područja teorije medija, komunikologije, vizualne i medijske pismenosti. Područja znanstvenog interesa su teorija medija, komunikologija, teorija interfejsa, digitalna humanistika, vizualna i pismenost. Diplomirao je 2008. na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Na istom fakultetu stekao zvanje magistra komunikoloških znanosti 2014. godine s tezom Vizualna pismenost kao poticaj kognitivnim sposobnosti razumijevanja i shvaćanja. Konačno 2018. doktorirao s tezom Pogled na digitalnu humanistiku: O fenomenu i postupku vizualizacije podataka iz kulture na poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Kulturologije sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Završio je Visoku školu novinarstva Media Plan u Sarajevu i Lillu, i tečaj grafičkog dizajna Otvorenog učilišta Algebra. Od 2005. do 2010. radio je kao novinar u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (Rez, RTL i Slavonski dom). 2011. i 2012. u Belju d. d. obavljao je poslove vezane uz odnose s javnošću. Sudjelovao je na nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova.

Hrvatska znanstvena bibliografija

dr. sc. Igor Gajin, poslijedoktorand

dr. sc. Igor Gajin, poslijedoktorand

KONZULTACIJE: petkom, 16 – 17 sati

Odsjek za kulturu, medije i menadžment

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat.

KONTAKT: E-mail: gajinigor@gmail.com     Telefon: 097 951 6513

Rođen 1973. godine u Požegi. Diplomirao 2000. godine na studiju hrvatskog jezika i književnosti bivšeg Pedagoškog fakulteta u Osijeku. Od sredine devedesetih radio kao novinar, novinski urednik i književni kritičar, a novinarski posao napušta 2010. s pozicije zamjenika glavnog urednika. Od 2012. bio na Umjetničkoj akademiji u Osijeku asistent na kolegijima književnosti za studente glume i lutkarstva, a od 2018. na kulturološkim kolegijima Akademije za umjetnost i kulturu. 2018. godine doktorirao na temu postsocijalističke tranzicije u hrvatskoj kulturi, medijima i književnosti. Objavljuje u dnevnom tisku, novinama za kulturu, književnim časopisima i stručnim periodikama radove iz područja suvremene hrvatske i svjetske književne produkcije, problematike suvremenih medija i na teme kulturalnih efekata tranzicijsko-globalizacijskih procesa. Suautor kulturne strategije grada Osijeka, uređivao u izdavačkoj djelatnosti Umjetničke akademije u Osijeku te suautor panorame suvremene osječke književnosti Osijek 2.0.

Popis radova

Tomislav Levak, asistent

Tomislav Levak, asistent

KONZULTACIJE: srijedom od 11:00  do 12:00 sati i prema prethodnom dogovoru

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 3

KONTAKT: E-mail: tlevak@kulturologija.unios.hr

(rođen 1975., Osijek) Dvostruko zvanje magistra struke stekao je 2014. na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na dva studijska smjera – Medijska kultura i Kulturalni menadžment. Na preddiplomskom studiju dobio je priznanje za najboljega studenta u generaciji, a na diplomskom studiju i Rektorovu nagradu za izniman uspjeh s prosjekom ocjena 5,0.

Od studenoga 1996. do ožujka 2015. radi kao uspješan novinar niza nacionalnih i regionalnih tiskanih medija – prvo Slobodne Dalmacije, zatim Jutarnjega lista, nakon toga Slavonskoga doma i, na kraju, Glasa Slavonije. Ima praktičnoga iskustva i u televizijskom, radijskom i internetskom novinarstvu. Godine 2015. upisao je Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni doktorski studij Komunikologije na Doktorskoj školi Sveučilišta u Osijeku. Od ožujka 2015. urednik je Sveučilišnoga glasnika, službenoga glasila Sveučilišta u Osijeku. Od travnja 2015. radi kao asistent na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta u Osijeku, na Katedri za medijsku kulturu, a od lipnja 2018. kao asistent na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, na Odsjeku za kulturu i kreativne industrije. Područja njegova znanstvenoga interesa su novi mediji, komunikologija, odnosi s javnošću i medijska pismenost. Sudjelovao je već na dvadesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija i skupova te objavio petnaestak znanstvenih radova. Uz hrvatski, govori, čita i piše engleski i njemački jezik.

Popis radova

Barbara Balen, asistentica

Barbara Balen, asistentica

KONZULTACIJE: utorkom, 15:00 – 16:30

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 21

KONTAKT: E-mail: barbara@uaos.hr    Telefon: 099 312 61 88

Rođena u Osijeku 18.02.1973., gdje je završila Jezičnu gimnaziju i diplomski studij Kulturologije, smjer medijska kultura na Odjelu za kulturologiju. Pohađa poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kulturologija: Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu na Doktorskoj školi društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Koordinatorica festivala u organizaciji Umjetničke akademije u Osijeku: Međunarodnog festivala kazališnih akademija “Dioniz” od 2009. do 2015. godine, Međunarodne revije lutkarstva “Lutkokaz” od 2010. do 2016.,  Međunarodnog festivala “Umjetnost i žena”  2016. te Dana Julija Knifera 2017. godine. Urednica zbornika studentskih radova “Koja si ti legenda?!” iz 2012.  i “Bajsom kroz meandar” iz 2014. godine. U srpnju 2015. godine sudjelovala na ljetnoj školi u organizaciji Leeds Beckett University u Leedsu i na međunarodnom festivalu radikalnog teatra “Flare” u Manchesteru, Velika Britanija te u lipnju 2016. i 2017. godine na međunarodnom  kazališnom festivalu “ACT” u Bilbaou, Španjolska. Bila je menadžerica za komunikacije na projektu “All strings attached” (2015-2017.) u okviru programa Kreativna Europa. Završila dvogodišnju edukaciju za menadžere u kulturi (National Arts Management Intensive: Croatia) u organizaciji Ministarstva kulture RH i DeVos Instituta, Washington D.C. (SAD) 2013-2015.

Asistentica na kolegijima Likovnost i kazališna produkcija, Teorija prostora i oblikovanja I. i II., Povijest filma i videa I. i II. , Kultura, subkultura, kontrakultura.

Popis radova

Snježana Barić-Šelmić, asistentica

Snježana Barić-Šelmić, asistentica

KONZULTACIJE: srijedom, 13:00 – 15:00 sati ili prema dogovoru

Odsjek za kulturu, medije i menadžment

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 3

KONTAKT: E-mail: baricselmic@unios.hr;  snjezana.baric@gmail.com;   Telefon: 099 324 0602

(r. 1973.) Asistentica je na Odsjeku za kulturu, medije i menadžment Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Područja znanstvenog interesa su joj informacijske i komunikacijske znanosti, masovni i novi mediji, integrirane komunikacije, društvo i identitet. Diplomirala je na Odjelu za kulturologiju te stekla naziv magistre kulturologije i medijske kulture. 2015. godine upisala je Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij na Doktorskoj školi Sveučilišta J.J.Strossmayera – smjer Kulturologija – modul Medijska kultura. Završila je menadžerske programe IEDC Bled School of Management i Management Zentrum St. Gallen.

Radno iskustvo stječe u financijskom sektoru, gdje je od 2000. do 2008. godine bila direktorica Marketinga i Odnosa s javnošću Slavonske banke d.d. Osijek te od 2008. do 2016. godine direktorica Marketinga Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb.

Sudjeluje na tuzemnim i inozemnim znanstvenim konferencijama i simpozijima, objavljuje znanstvene radove te priređuje i uređuje zbornike radova.

Popis radova i projekata

Hrvatska znanstvena bibliografija

CROSBI Popis radova

ResearchGate

Academia.edu

Google Znalac

LinkedIN

Maja Haršanji, asistentica

Maja Haršanji, asistentica

KONZULTACIJE: utorkom 11.00 – 12.00 sati ili prema prethodnom dogovoru

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 7

KONTAKT: E-mail: majam@unios.hr      Telefon: 031 224 239

Asistentica je na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku na Odsjeku za kulturu, medije i menadžment. Izvodi seminarsku nastavu, vježbe i radionice iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija. Područja njezina znanstvenog interesa su financijski menadžment te financiranje kulture i kulturnih institucija.

Godine 2006. završila je Isusovačku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Osijeku te se upisuje na Ekonomski fakultet u Osijeku, smjer Financijski menadžment, na kojemu 2011. stječe zvanje magistre ekonomije. Trenutno pohađa poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kulturologija, smjer Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju na Doktorskoj školi društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Objavila je više znanstvenih radova i sudjelovala na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

Od 2012. godine radi na Odjelu za kulturologiju Svučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u Uredu za računovodstvene i financijske poslove, a od 2015. do 2018. godine obnaša funkciju voditeljice istoga Ureda.

Hrvatska znanstvena bibliografija

CROSBI Popis radova

ResearchGate

Google Znalac

Marina Čepo, asistentica

KONZULTACIJE: srijedom, 13:00 – 15:00 sati

Odsjek za kulturu, medije i menadžment

Trg Sv. Trojstva 3 (zgrada Rektorata), II kat, kabinet br. 9

KONTAKT: E-mail: mcepo@uaos.hr   Telefon: 031/224-289

Zvanje magistre prava stekla je na Pravnom fakultetu u Osijeku 2012. godine, nakon čega je upisala poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij Europski studiji pri Doktorskoj školi društvenih i humanističkih znanosti Sveučilišta u Osijeku. Sudjelovala je u nizu domaćih i međunarodnih konferencija i skupova, kao i u mnogim oblicima stručnog usavršavanja koji su organizirani ispred Jean Monnet katedri za prekogranično kretanje djeteta u EU i za procesno pravo EU. Područje njezinog znanstvenog interesa je europsko pravo, kao i područje kulture i kulturnih prava. Od 1. listopada 2018. godine zaposlena je kao asistentica na Akademiji za umjetnost i kulturu, Odsjeku za kulturu i kreativne industrije.  Kao asistentica pomaže u izvođenju seminarske nastave na kolegijima vezanim za institucionalni sustav EU, intelektualno vlasništvo, ljudska prava, medijsku kulturu, ekonomiku roda, medijsku politiku i pravne temelje javnog menadžmenta.