Natječaj od 12. 2. 2021. – Poziv na razgovor – asistent

Posted on Posted in Natječaji

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

 

Osijek, 19. ožujka 2021.

 

P O Z I V  N A  R A Z G O V O R  ( I N T E R V J U )

 

Stručno povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja primijenjena umjetnost, umjetničke grane produkcija scenskih i izvedbenih umjetnosti na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Akademiji za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, razmotrilo je pristigle prijave na natječaj te je utvrdilo pravovremenost, potpunost dokumentacije i ispunjenost formalnih uvjeta iz natječaja objavljenog 12. veljače 2021. 

U otvorenom roku na natječaj (30 dana) prijavila se jedna kandidatkinja koja ispunjava formalne uvjete natječaja:

  1. Iris Tomić, mag. art. produkcije

Stručno povjerenstvo kandidatkinji upućuje Poziv na razgovor (intervju) koji će se održati 26. ožujka 2021. godine (petak), u salonu AUK, Trg sv. Trojstva 3, Osijek, prema sljedećem rasporedu:

  1. Iris Tomić, mag. art. produkcije – 9,30 sati

Stručno povjerenstvo prilikom razgovora (intervjua) provjeriti će motivaciju, znanje i umjetnički interes iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja primijenjene umjetnosti, umjetničke grane produkcija scenskih i izvedbenih umjetnosti.

Ako kandidatkinja ne pristupi razgovoru (intervju) smatrat će se da je povukla prijavu i neće se smatrati pristupnicom natječaja.

 

Stručno povjerenstvo

 

Podijeli...