Natječaj za dodjelu Nagrade Stjepan Šulek za skladateljsko djelo za 2019.

Posted on Posted in Glazba_obavijesti, instrumentalne_obavijesti

Fond Stjepan Šulek objavljuje natječaj za dodjelu Nagrade Stjepan Šulek za skladateljsko djelo za 2019. godinu.


Ova nagrada nosi ime hrvatskog skladatelja, dirigenta, violinista i glazbenog pedagoga, svestranog glazbenika koji je ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbi dvadesetog stoljeća.

Nagrada se podjeljuje svake godine naizmjenično jednom skladatelju odnosno jednom violinistu. Simbolički povezana s dvije značajne i Šulekovu srcu zacijelo najviše prirasle glazbene djelatnosti, nagrada je priznanje mladima za umjetnička postignuća, ali i poticaj da
ustraju na putu za koji su se opredijelili. Tako će se ove godine nagrađeni skladatelj ili skladateljica priključiti ostalima dobitnicima nagrade, koja se podjeljuje još od 1993. godine, a primili su je:
Mladen Tarbuk, Dalibor Bukvić, Davor Bobić, Srećko Bradić, Antun Tomislav Šaban, Krešimir Seletković, Frano Đurović, Viktorija Čop, Danijel Legin, Tomislav Oliver, Marko Slaviček, Tibor Szirovicza i Ivan Josip Skender.

 

NATJEČAJ I UVJETI ZA DODJELU NAGRADE STJEPAN ŠULEK

ZA SKLADATELJSKO DJELO ZA 2019. GODINU

Temeljem Pravilnika o dodjeli Nagrade Stjepan Šulek, Upravni odbor Fonda Stjepan Šulek donio je odluku o objavi natječaja za dodjelu Nagrade Stjepan Šulek za skladateljsko djelo za 2019. godinu.

Skladatelji, kandidati za nagradu moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  1. da su rođeni poslije 1982. godine;
  2. da se natječu s jednom skladbom koja je prvi put javno izvedena ili snimljena (audio ili audio-video) u vremenu od 1. rujna 2017. do 31. kolovoza 2019. godine;
  3. da su državljani Republike Hrvatske.

Kandidati se na natječaj mogu prijaviti sami, a mogu ih prijaviti i druge pravne ili fizičke osobe (ustanove, stručne udruge, pojedinci). U natječaju ne mogu sudjelovati skladatelji koji su već nagrađeni ovom nagradom. Za natječaj je potrebno:

  • prijava (osobni podaci, adresa, adresa elektronske pošte, telefon za kontakt, naziv skladbe, vrijeme i mjesto prve izvedbe, izvođači, trajanje);
  • partitura i obvezna audio snimka u CD-R formatu (uz druge formate) skladbe kojom kandidat sudjeluje u natječaju;
  • dokaz o vremenu i mjestu prve javne izvedbe ili snimanja (koncertni program, potvrda ustanove i sl.);
  • kratka pisana informacija o skladbi – do polovice tipkane stranice;
  • životopis s opisom školovanja i umjetničkog rada (ne kraći od polovice tipkane stranice);
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu – fotokopija domovnice;
  • dokaz o danu rođenja – fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih.

Prijava se šalje preporučeno na adresu (može se predati i osobno):

Hrvatsko društvo skladatelja, Fond Stjepan Šulek – za nagradu,

10000 Zagreb, Berislavićeva 9/I,

ROK ZA PRIJAVU JE 31. LISTOPADA 2019.

Upravni odbor Fonda Stjepan Šulek donijet će odluku o nagradi na prijedlog umjetničkog žirija, a objavit će je do kraja prosinca 2019. godine. Nagrada koja se sastoji od diplome i novčanog iznosa, uručit će se 16. siječnja 2020. u 12 sati u Hrvatskom društvu skladatelja.

Dodatne se obavijesti mogu dobiti na tel. 091/231 9698, e-mail: fond.stjepan.sulek@gmail.com

 

Podijeli...