/ NATJEČAJI
Obrasci za natječaje

Obrazac br. 1
Obrazac br. 2
Obrazac br. 3
Obrazac br. 4

Obrazac br. 5
Obrazac br. 6
Obrazac br. 7
Obrazac br. 8

Slider

NATJEČAJI

Natječaj za dodjelu financijskih potpora iz ERASMUS+ programa za individualnu mobilnost studenata

Sveučilište u Osijeku objavljuje natječaj za dodjelu financijskih potpora iz ERASMUS+ programa za individualnu mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka […]

Natječaj 3. rujna 2019.

KLASA: 112-02/19-02/01 URBROJ: 2158-73-01-19-24 Osijek, 3. rujna 2019. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku AKADEMIJA  ZA  UMJETNOST  I  KULTURU  U […]

Natječaj, 3. srpnja 2019.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku AKADEMIJA  ZA  UMJETNOST  I  KULTURU  U  OSIJEKU raspisuje NATJEČAJ za izbor i prijem jednog […]

Natječaj, 26. listopada 2018.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku AKADEMIJA  ZA  UMJETNOST  I  KULTURU  U  OSIJEKU raspisuje NATJEČAJ    za izbor   jednog […]

Pročitaj više