/ KNJIŽNICA

Adresa : Trg Svetog Trojstva 3, 1 kat, 31 000 Osijek
Telefon: 031 / 224 - 299
e - mail: knjiznica@aukos.hr

Knjižnica je otvorena za korisnike :
Od ponedjeljka do četvrtka 8:00 – 19:00 sati
petak 8:00 – 18:00 sati

O knjižnici

- Knjižnica je osnovana 1. studenoga 2005.
- Fond Knjižnice pretežito čini građa iz područja glazbene, likovne i kazališne umjetnosti.
- U Knjižnici su podjednako zastupljene različite vrste građe (knjige, serijske publikacije, audio-vizualna građa i muzikalije).

Zadatci Knjižnice su:
- prikupljanje, izgradnja i organizacija knjižničnoga fonda;
- čuvanje i zaštita knjižnične građe, računalne opreme i inventara Knjižnice.

Usluge su Knjižnice:
- osiguravanje pristupa vlastitom fondu;
- osiguravanje informacijsko-referalnih usluga;
- osiguravanje pristupa bazama podataka i drugim izvorima informacija;
- organiziranje, obavljanje i razvijanje međuknjižnične posudbe s knjižnicama u zemlji i inozemstvu;
- posuđivanje knjižnične građe izvan Knjižnice;
- omogućavanje uporabe čitaonice i slušaonice;
- omogućavanje uporabe računalne i audio-vizualne opreme;
- podučavanje korisnika o uporabi informacijskih izvora.

Marta Radoš, mag. bibl. et mag. educ. philol. croat.
Voditeljica knjižnice
031/224-299
marta.rados@aukos.hr

Marina Milanović
pomoćna knjižničarka
031/224-299
marina.milanovic@aukos.hr

Slađana Pupovac, mag. cult.
stručna suradnica u knjižnici
031/224-299
sladana.pupovac@aukos.hr

Slider