Obavijest o završnim i diplomskim ispitima

Posted on Posted in Glazba_obavijesti, instrumentalne_obavijesti, Kazaliste_obavijesti, kreativne_teh_obavijesti, Kultura_kreativne_obavijesti, Likovni_obavijesti

POTREBNI DOKUMENTI ZA OBRANU ZAVRŠNOG/DIPLOMSKOG RADA:

7 dana prije obrane završnog/diplomskog rada potrebno je dostaviti u Ured za studente:

  • zahtjev za pristupanje obrani
  • potvrda knjižnice o vraćenim knjigama
  • potvrda o ispunjenoj studentskoj anketi
  • potvrda lektora
  • izjava o pohrani rada u repozitorij
  • 3 spiralno uvezana primjerka rada, 1 tvrdi uvez(tek nakon obrane u roku od 10 dana)
  • rad na USB-u

 

  • izjava o akademskoj čestitosti je dio završnog/diplomskog rada (na 3.stranicu)

Detaljnije vidjeti Pravilnik o završnim i diplomskim radovima!

Prilozi:

IZJAVA.DIPLOMSKI_repozitorij AUKOS

IZJAVA.ZAVRŠNI_repozitorij AUKOS

Zahtjev za polaganje završnog ili dipl. rada

Izjava o akademskoj čestitosti

Podijeli...