DOPUNA obavijesti pristupnicima za upis na Preddiplomski sveučilišni studij Dizajn za kazalište, film i televiziju u akademskoj godini 2020./2021.

Posted on Posted in UPISI - budući studenti, Studenti obavijesti, kreativne_teh_obavijesti, Upisi

DOPUNA OBAVIJESTI pristupnicima za upis na Preddiplomski sveučilišni studij Dizajn za kazalište, film i televiziju u akademskoj godini 2020./2021.

Razredbeni ispit za upis na Preddiplomski sveučilišni studij Dizajn za kazalište, film i televiziju u akademskoj godini 2020./2021. provodit će se kroz provjeru mape domaćih radova i motivacijski razgovor.

Rok dostave mape domaćih radova je 23. lipnja 2020. do 14 sati.

Pregled mapa domaćih radova održat će se 24. lipnja.

Pristupnici ne prisustvuju pregledu mapa.

Rezultati prvog kruga razredbenog postupka bit će objavljeni 24. lipnja 2020. u 14 sati na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu.

Motivacijski razgovor s pristupnicima održat će se 27. lipnja 2020. godine u 10 sati putem ZOOM aplikacije. Pristupnici čija mapa domaćih radova bude bila prihvaćena od strane razredbenog povjerenstva, primit će najkasnije do 26. lipnja e-mailom ZOOM meeting ID.

Objava konačnih rezultata razredbenog postupka: 29. lipnja 2020. na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu.

Mapa domaćih radova treba sadržavati 30 radova, formata od najmanje A4, a naviše B1,

koji se predaju u tvrdim koricama i/ili u digitalnom formatu (CD /elektronička pošta).

Od toga, najmanje 20 radova treba biti u različitim crtačkim tehnikama te sadržavati: kostimografske skice, i/ili skice i tehničku razradu scenografskih rješenja, i/ili skice

karaktera lutaka uz kratka pisana pojašnjenja u formi natuknica (uz same skice).

Najmanje 5 radova treba biti prema promatranju (prostorni crtež, kompozicija, figura, akt).

Slobodniji radovi po imaginaciji u crtačkim ili slikarskim tehnikama – do 5 radova.

Makete scenografskih rješenja i/ili modele lutaka te lutke treba priložiti u obliku foto

dokumentacije ili u digitalnom formatu (nisu obavezni radovi).

Također je moguće priložiti samostalno realizirane radove s područja likovnosti izvedbenih umjetnosti (nisu obavezni radovi).

Mapu domaćih radova pristupnici trebaju dostaviti osobno ili poštom na adresu:

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Ured za studente

Kralja Petra Svačića 1/F

31000 Osijek

ili elektroničkom poštom na: kreativne.tehnologije.aukos@gmail.com

Mapa domaćih radova eliminatorni je dio ispita, tj. pristupnik čiju mapu domaćih radova ispitno povjerenstvo nije prihvatilo, ne može pristupiti motivacijskom razgovoru.

Motivacijski razgovor s pristupnicima čija je mapa domaćih radova pozitivno ocijenjena obavlja se u svrhu utvrđivanja motivacije za pohađanje studija, interesa za likovne

aspekte izvedbenih umjetnosti, sposobnosti samostalnog razmišljanja van zadanih okvira

i analitičkog pristupa problemu likovnog oblikovanja za scenu, kao i zrelosti i osobnosti

pristupnika. Motivacijski razgovor s pristupnicima za upis u akademsku godinu 2020./2021. provodit će se putem aplikacije ZOOM.

Dodatne upite glede razredbenog postupka, molim vas, šaljite na:

kreativne.tehnologije.aukos@gmail.com

Podijeli...