Ministarstvo kulture i medija objavilo je dva javna poziva u okviru novih mjera potpore kulturnom sektoru

Posted on Posted in Ured za projekte i suradnju_obavijesti

 1.  JAVNI POZIV ZA POTPORU DIJELU TROŠKA IZVEDBE U PODRUČJU KAZALIŠNE, PLESNE I GLAZBENE (KLASIČNA I JAZZ GLAZBA) DJELATNOSTI

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti:

 • pravni subjekti koji djeluju u području kazališne djelatnosti i zadovoljavaju sljedeće kriterije:
 1. upisani su u Očevidnik kazališta
 2. nije im osnivač tijelo javne vlasti
 3. u 2019. godini su ostvarili prihode od prodaje ulaznica na gostovanjima ili u matičnom izvedbenom prostoru.
 • umjetničke organizacije koje djeluju u području plesne i glazbene (klasična i jazz glazba) djelatnosti, a zadovoljavaju sljedeće kriterije:
 1. djelatnošću se profesionalno bave najmanje 2 godine
 2. u 2019. godini su ostvarili prihode od prodaje ulaznica na gostovanjima ili u matičnom izvedbenom prostoru.

Prijave se podnose elektroničkim putem na online obrascu.

Rok za predaju prijava je do 16.11.2020. do 17 sati.

Detalji ovog Pozivu dostupni su na poveznici:MINISTARSTVO KULTURE

 

2. JAVNI POZIV ZA PROGRAME DIGITALNE PRILAGODBE I KREIRANJE NOVIH KULTURNIH I EDUKATIVNIH SADRŽAJA.

Pravo podnošenja prijave na temelju ovoga Poziva imaju:

 •  umjetničke organizacije
 •  strukovne udruge u području kulture
 •  samostalni umjetnici
 •  nezavisni profesionalci u području kulture i umjetnosti

Potpore se dodjeljuju za:

 •  financiranje digitalne produkcije postojećih umjetničkih formi upotrebom novih tehnologija koje pružaju mogućnosti dodatnog sadržaja kulturnih programa (interakcija, edukacija i sl.)
 •  kreiranje novih sadržaja kulturnog i edukativnog karaktera šire dostupnosti u skladu s novonastalim epidemiološkim okolnostima.

Rok za predaju prijava je 20.11.2020. do 17 sati.

Detalji ovog Pozivu dostupni su na poveznici:MINISTARSTVO KULTURE DIGITALNI SADRŽAJ

 

 

Podijeli...