Poništenje natječaja, 19. prosinca 2018.

Posted on Posted in Natječaji

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

AKADEMIJA ZA UMJETNOSTI I KULTURU U OSIJEKU

Poništava

NATJEČAJ

 

Poništava se dio natječaja:

 

Objavljenog 5. listopada 2018. godine u „Narodnim novinama“ br. 89/18., „Zadarskom listu“ i mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pod točkom 2. koja glasi:

 

  •  jednog nastavnika/nastavnice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane opća ekonomija

 

DEKANICA
Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić

Podijeli...