Poništenje natječaja objavljenog 27.9.2019.

Posted on Posted in Natječaji

KLASA: 112-02/19-02/01

URBROJ: 2158-73-01-19-53

U Osijeku, 20. studenoga 2019.

„AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU“ 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

AKADEMIJA ZA UMJETNOSTI I KULTURU U OSIJEKU

Poništava

NATJEČAJ

Poništava se dio natječaja:

Objavljenog 27. rujna 2019. godine u „Narodnim novinama“ br. 91/19., „Zadarskom listu“ i mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pod točkom 6. koja glasi:

  1. jednog nastavnika/nastavnice u naslovno nastavno zvanje umjetničkog suradnika iz umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana kazališna režija

 

AUKOS – poništenje natječaja-naslovni umjetnički suradnik-kazališna režija

Podijeli...