Potpisan sporazum o suradnji između Akademije za umjetnost i kulturu i Centra za nestalu i zlostavljanu djecu

Posted on Posted in Kultura_kreativne_obavijesti, Obavijesti

U prostorima Centra za nestalu i zlostavljanu djecu 5. prosinca 2022. godine potpisan je Sporazum o suradnji između Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku i Centra za nestalu i zlostavljanu djecu (dalje: Centar). Sporazum su potpisali dekanica Akademije za umjetnost i kulturu, prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić i predsjednik Centra, Tomislav Ramljak.

Potpisivanje ovog Sporazuma otvara mogućnost i prostor suradnji s ciljem unapređenja kvalitete studiranja, promicanja znanstvene izvrsnosti, realizacije različitih projekata, kulturnih i umjetničkih sadržaja te promocije posebnosti u odnosu na širi europski kontekst.

Razvijanje ovakve suradnje omogućuje korisnicima socijalne usluge poludnevnog boravka koja se pruža u Centru mogućnost sudjelovanja u različitim oblicima terapijskih tehnika, a za koje se polaznici mogu osposobljavati na Akademiji (Art terapija, Terapija pokretom i plesom, Muzikoterapija i Dramaterapija).

Također, suradnja otvara mogućnosti i razmjene iskustava, gostovanja na edukacijama koje obje organizacije aktivno provode kao i širenje iskustava dobre prakse. O Centru i Akademiji

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu vodeća je organizacija koja djeluje već više od petnaest godina u području zaštite djece od zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja putem interneta.

Centar svakodnevno skrbi o djeci koja se nalaze u nepovoljnim životnim uvjetima te nastoji podići kvalitetu njihova života. Centar pruža uslugu poludnevnog boravka za djecu i mlade s problemima u ponašanju u ukupno 7 poludnevnih boravaka na području 5 slavonskih županija, a u okviru Centra djeluje i Savjetovalište za djecu mlade i obitelj.

Centar vodi Centar za sigurniji Internet na razini Hrvatske te putem besplatne savjetodavne linije 0800 606 606 i Hotline obrasca za prijavu ilegalnog sadržaja (https://csi.hr/hotline/) preuzima dio odgovornosti te nudi pomoć djeci i mladima, njihovim roditeljima, nastavnicima, državnim institucijama i svima onima kojih se dotiče područje djelovanja našega Centra.

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku visokoobrazovna je institucija po mnogočemu jedinstvena u Republici Hrvatskoj, a i znatno šire, budući da izvodi studijske programe i dodjeljuje diplome iz umjetničkoga, društvenoga, humanističkoga te interdisciplinarnoga područja znanosti i umjetnosti što ju čini institucijom širokih svjetonazora, otvorenom za najrazličitije profile studenata koji u njoj mogu prepoznati mjesto za stjecanje umjetničkih i znanstvenih kompetencija potrebnih za život i rad u suvremenom društvu.

 

 

Podijeli...