Poziv za Predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2020.

Posted on Posted in Ured za projekte i suradnju_obavijesti

Javne potrebe u kulturi su programi, projekti, kulturne djelatnosti i manifestacije od interesa za Grad Osijek koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe, a za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Osijeka.

 

Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2020. uvrstit će se:

1. programi zaštite i očuvanja kulturne baštine
2. programi muzejske i galerijske djelatnosti
3. programi izložbene i likovne djelatnosti
4. programi knjižne i nakladničke djelatnosti
5. programi glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti
6. programi dramske, plesne i izvedbene djelatnosti
7. programi tradicijske kulture i kulturno-umjetničkog amaterizma
8. programi audiovizualne djelatnosti
9. programi urbane kulture, kulture mladih i novomedijske kulture

 

Pravo prijave na Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2020. imaju ustanove u kulturi, udruge, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici te druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iz područja kulture.

Prijavitelj ne može podnijeti više od 5 prijava na Poziv.

Rok za podnošenje prijava je od 3. kolovoza 2019. do 13. rujna 2019.

Detalji natječaja dostupni su na poveznici:GradOsijek

 

 

Podijeli...