Prijava i raspored održavanja razredbenih ispita za DIPLOMSKI studij 2020-2021

Posted on Posted in UPISI - diplomska godina

Prijave se predaju u Ured za studente u sljedećim terminima:

  1. Glazbena pedagogija, Pjevanjedo 25. rujna 2020.

– razredbeni postupak održati će se 26. rujna 2020.

Raspored održavanja razredbenog postupka: prema rasporedu koji će biti objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Akademije

  1. Tamburaško umijeće, Klavir: do 22. rujna 2020.

– razredbeni postupak održati će se 29. rujna 2020.

Raspored održavanja razredbenog postupka: prema rasporedu koji će biti objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Akademija

  1. Likovna kultura: do 24. rujna 2020.

  – razredbeni postupak održati će se 25. rujna 2020.

Raspored održavanja razredbenog postupka: prema rasporedu koji će biti objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Akademija

    4. Ilustracija: do 22. rujna 2020.

Raspored održavanja razredbenog postupka: prema rasporedu koji će biti objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Akademija

– razredbeni postupak održati će se 23. rujna 2020.

5. Vizualna umjetnost:  do 18. rujna 2020.

Raspored održavanja razredbenog postupka: prema rasporedu koji će biti objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Akademija

– razredbeni postupak održati će se 21. rujna 2020.

6. Odsjek za kazališnu umjetnost: do 18. rujna 2020.

razredbeni postupak:

  1. Gluma: 21. rujna 2020.
  2. Lutkarska animacija: 21. rujna 2020.
  3. Neverbani teatar: 22. rujna 2020.

 

7. Odsjek za kreativne tehnologije : do 22. rujna 2020.

  – razredbeni postupak:

  1. Kostimografija za kazalište, film i multimediju: 24. rujna 2020.
  2. Lutka za kazalište film i mulitmediju: 24. rujna 2020.
  3. Scenografija za kazalište film i multimediju: 25. rujna 2020.

Raspored održavanja razredbenog postupka: prema rasporedu koji će biti objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Akademije

8. Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama, Mediji i odnosi s javnošću: do 23. rujna 2020

– lista kandidata koji su stekli pravo upisa objaviti će se 28. rujna 2020.

Podijeli...