Prijava i raspored održavanja razredbenih ispita za DIPLOMSKI studij 2019-2020

Posted on Posted in Upisi

Prijave se predaju u Ured za studente u sljedećim terminima:

1. Glazbena pedagogija, Pjevanje:  do 26. rujna 2019.

– razredbeni postupak održati će se 27. rujna 2019.

Raspored održavanja razredbenog postupka: Studij Glazbena pedagogija, Pjevanje

2. Tamburaško umijeće, Klavir: do 23. rujna 2019.

– razredbeni postupak održati će se 26. i 27. rujna 2019.

Raspored održavanja razredbenog postupka:Studij Tamburaško umijeće, Klavir

3. Likovna kultura: do 25. rujna 2019.

  – razredbeni postupak održati će se 26. rujna 2019.

Raspored održavanja razredbenog postupka: Studij Likovna kultura

Ilustracija: do 23. rujna 2019.

Raspored održavanja razredbenog postupka: Studij Ilustracija

– razredbeni postupak održati će se 24. rujna 2019

4. Gluma, Lutkarska animacija, Lutkarska režija, Neverbalni teatar: do 20. rujna 2019

razredbeni postupak:

1. Gluma: 23. rujna 2019 u 14 sati

2. Lutkarska animacija: 23. rujna 2019 u 10 sati

3. Lutkarska režija: 25. i 26. rujna 2019. u 10 sati

4. Neverbani teatar: 24. rujna 2019. u 10 sati

5. Kostimografija, Oblikovanje i tehnologija lutke, Scenografija: do 20. rujna 2019.

  – razredbeni postupak:

1. Kostimografija: 23. rujna 2019.

2. Oblikovanje i tehnologija lutke: 24. rujna 2019.

3. Scenografija: 25. rujna 2019.

Raspored održavanja razredbenog postupka: Odsjek za kreativne industrije

6. Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama, Mediji i odnosi s javnošću: do 23. rujna 2019

– lista kandidata koji su stekli pravo upisa objaviti će se 27. rujna 2019.

 

Podijeli...